A. Lustig na semináři o F. Kafkovi v Tatrách

Franz Kafka Zatímco návštěvníci Prahy toho vědí poměrně dost o Franzi Kafkovi a vyhledávají místa, kde žil, kde má sochu, a odnášejí si domů nějaký suvenýr připomínající tohoto pražského spisovatele, návštěvníci Vysokých Tater ani obyvatelé Slovenska většinou netuší žádnou spojitost Kafky se slovenskými velehorami. Z vlastní iniciativy před několika roky prof. MUDr. Miroslav Mydlík, velký obdivovatel Kafkova díla, nechal v Tatranských Matliarech, kde se F. Kafka léčil, postavit pomník a začal organizovat semináře věnované této osobnosti světové literatury.
Letos bude tento seminář již potřetí. Zúčastní se na něm zástupci Společnosti Franze Kafky z Prahy a výjimečná osobnost současné české literatury žijící střídavě v New Yorku a v Praze Arnošt Lustig. Ten obohatí znalosti o životě Franze Kafky osobními poznatky z rozhovorů s Kafkovým celoživotním přítelem Maxem Brodem, s nímž se A. Lustig osobně setkal. A v besedě také přiblíží svoji současnou tvorbu.
Seminář chce ozřejmit nejen životní osudy Franze Kafky a průběh jeho nemoci během léčení ve Vysokých Tatrách, ale také literární souvislostí obou národů. Letos je spoluorganizátorem také Slovensko-český klub v SR, vydavatel České besedy, který na tuto ojedinělou akci zve především zájemce z okolí. Seminář s názvem 3. memoriál Franze Kafky začne 27. dubna v 11 hod. u Muzea TANAP-u v Tatranské Lomnici, kde bude přistaven autobus, kterým se návštěvníci přemístí k pomníku v Tatranských Matliarech. Tam bude vzpomínkový program a potom se vrátí zpět do Tatranské Lomnici, kde v muzeu TANAP-u začne ve 14 hod. seminář a následně beseda s Arnoštem Lustigem.
MIŠ