Co je nové v Muzeu kultury Čechů na Slovensku?

SNM - Muzeum kultury Čechů na Slovensku v Martině prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která téměř na půl roku uzavřela jeho prostory. Během této doby bylo v objektu muzea dořešeno vytápění, zrekonstruována elektroinstalace i sanita. Pracoviště však nezahálelo a výsledkem jsou nové sbírkové předměty dokumentující kulturní tradice české komunity na Slovensku (např. hudební nástroje, které si přinesl z rodné Moravy stolařský mistr Novák a hrával na nich ve Slovenském zpěvokolu v Martině), ale i předměty související se sokolským hnutím a masarykovskou tradicí.
Krom toho během rekonstrukce připravilo Muzeum kultury Čechů na Slovensku výstavu věnovanou doposud v muzeích málo akcentovanému tématu – trampingu, nazvanou Svět trampingu – svět volnosti a kamarádství. Připravilo ji na poměrně rozsáhlé ploše výstavních prostorů hlavní budovy Slovenského národního muzea ve spolupráci s trampským sdružením Severka. Dnes se už budova Muzea kultury Čechů na Slovensku pomalu vrací do života. A jaké má plány pro letošní rok?
Základem bude opět rozšiřování sbírkového fondu - tedy získávání předmětů, či už nákupem, nebo darem – které souvisejí se životem české komunity na Slovensku v minulosti i současnosti. Mohou to být předměty používané v každodenním životě, ale i památky na spolky, v nichž Češi významně působili (TJ Sokol, Klub čs. turistů a lyžařů aj.), doklady o působení Čechů v profesích, v nichž bylo české etnikum hlavně v době l. československé republiky tradičně nejvýrazněji zastoupeno (učitelé, železničáři, četníci, lékaři a vůbec tzv. svobodná povolání), i doklady a dokumenty související s působením významných českých osobností na Slovensku.
Dále to budou výstavy. Od konce února je tu instalovaná výstava Z milosti Boží jsem, co jsem. Tato slova jsou citátem apoštola Pavla, předneseným nad hrobem Josefa Gašparíka – Leštinského, jedné z nejvýznamnějších osobností martinského (a tím v té době i slovenského) kulturního života z období konce 19. a začátku století. Výstava je věnována vyučenému knihtiskaři, knihkupci i spisovatelovi, národovci, člověku oddanému myšlence bratrstva Čechů a Slováků, z jehož rodiny pocházela i správkyně osobního archivu prvního prezidenta Československé republiky, nejstarší dcera PhDr. Anna Horáková – Gašparíková. Druhá výstava chce představit tzv. masarykovské památky, tedy předměty související s osobností T. G. Masaryka a členy jeho rodiny. Kromě knih, výtvarných zobrazení, medailí a užitkových předmětů chce ukázat také předměty památkového charakteru – tedy celou škálu artefaktů s použitím motivu kteréhokoliv z členů této rodiny.
Muzeum kultury Čechů na Slovensku se i nadále podílí na významném projektu Muzea a etnika, společném pro muzejní pracoviště dokumentující kulturu minorit žijících na Slovensku. Letos by měl být projekt Muzea a etnika věnován osobitostem stravy a stravování v konkrétních situacích nebo prostředích. Jídlo, reprezentující české etnikum na Slovensku, anebo situace, k níž se konzumace daného jídla váže, není dosud určeno. V této souvislosti by pracovnice muzea zajímalo, jaký je názor čtenářů České besedy na českého „reprezentanta“ v tomto projektu. Budou to Vánoce s rybí polévkou, smaženou rybou a salátem? Anebo sváteční domácnost s tradičním „vepřo-knedlo-zelo“? Ovocné knedlíky a zadělávané zeleniny? Přivítám názory a návrhy čtenářů, a to nejen jejich vlastní vzpomínky, ale myšlenky z rodinných pokladů - kuchařských knih „po babičce“ (také takovou opatruji a věrně dodržuji tradici výroby štědrovečerního bramborového salátu).
Účast zástupce české komunity v projektu Muzea a etnika je ještě otevřená. Přesný termín má však vědeckovýzkumná činnost Muzea kultury Čechů na Slovensku: v roce 2006 bude ukončena 2. etapa vědeckovýzkumné úlohy Češi na Slovensku, věnovaná českým a moravským kolonistům dosídlujícím jižní Slovensko v 1. československé pozemkové reformě. Průběžně se profiluje i záměr vědecké konference, která v roce 2007 plánuje pokračovat v mapování působení českých osobností v jednotlivých obcích a regionech Slovenska. Tentokrát by prvotním měl být geografický princip - tedy působení příslušníků české komunity pokud možno na co nejširším teritoriu území Slovenska podle jeho jednotlivých administrativních částí, což dává možnost postihnout celé profesní skupiny, charakteristické pro působení Čechů v tom kterém regionu, ale také připomenout jednotlivé české osobnosti, které se osobitě zapsaly do historie Slovenska.
SNM – Muzeum kultury Čechů na Slovensku uzavřelo šestý rok své činnosti. Našlo si svoje místo v systému slovenských muzeí i v povědomí široké veřejnosti. I nadále se snaží přispívat k poznání a zdokumentování kultury české komunity na Slovensku a přispívat i k udržování povědomí příslušnosti k českému etniku u dalších generací. Děkujeme všem, kteří projevili o jeho činnost zájem a darováním rodinných památek - předmětů i fotografií, se snažili obohatit sbírkový fond muzea. Poděkování si zaslouží i ti, kteří se s pracovníky muzea podělili o své vzpomínky, poznatky a zkušenosti, i ti, kteří navštívili jeho expozice a výstavy.
Hana Zelinová