Portrét J. Poláka od Alexandra Bortnyika z roku 1924

Muž, který si nedal pokoj

Životopisným příběhem Josefa Poláka (1886-1945) je výstava tohoto významného československého muzejníka a historika umění pod názvem Muž, který si nedal pokoj, kterou nedávno oslavili sté výročí založení Židovského muzea v Praze a do 25. května ji možno navštívit ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě.
Historické fotografie a další dobové dokumenty potvrzují slovenské zásluhy tohoto pražského rodáka. Dvě desetiletí působil ve funkci ředitele Východoslovenského muzea v Košicích, kde vytvořil centrum kulturního a společenského života. Přestože vystudoval právo, historie a umění byly jeho velkými koníčky. Hodně se věnoval slovenskému muzejnictví a vybudoval cennou sbírku nejen etnografických exponátů. Zorganizoval přes 220 výstav, většinou současného výtvarného umění, ale také grafik z evropských zemí. Podílel se na vybudování Židovského muzea v Prešově a byl státním inspektorem muzeí východního Slovenska a Podkarpatské Rusi. Hodně publikoval a propagoval umění. Na žádost Ministerstva zemědělství zpracoval podrobný inventář uměleckých sbírek zámků Konopiště, Ploskovice, Pohorelá Maša, Oravský Podzámok a dalších.
Politické události v roce 1938 způsobily jeho násilný odchod z Košic do Prahy. Tam se podílel na dlouhodobé koncepci budování sbírek a expozicí Židovského muzea. I přesto, že pro svůj židovský původ byl bezprostředně ohrožen na životě, zapojil se do odboje a podporoval rodiny zatčených a deportovaných. V roce 1944 ho zatklo gestapo a o rok později se jeho stopa ztratila v Osvětimi.
Pavol Erdziak
Foto: autor