Aleš Slavík

Udržování tradic

Jak jsme uvedli v předcházejícím vydání (ČB 4/2006), v rodinných archivech se občas najdou doklady velké historické hodnoty. Pan Aleš Slavík z Košic nám poskytl fotografie a text ke svému záměru založit Klub vojenské historie se zaměřením soustředit památky a vzpomínky na Vysokomýtský 30. pěší pluk československé armády ČSR.
K rozhodnutí ho přivedla skutečnost, že se shodou náhod dostal ke dvěma publikacím o Vysokomýtském 30. pěším pluku. Jak sám zdůrazňuje, napadlo ho přiblížit osudy tohoto pluku širší veřejnosti. Mezi jeho příslušníky našel i jméno střelce Jana Slavíka a tato skutečnost posílila jeho touhu hledat další fakta, zajímavosti a souvislosti o působení pluku. Navíc zjistil, že v Košicích a okolí stále žijí Češi s tímto jménem. Klub vojenské historie, o jehož založení pan Aleš Slavík usiluje, by se měl starat o udržování památky na příslušníky Vysokomýtského 30. pěšího pluku, udržovat jejich hroby a sbírat artefakty - výstroj, výzbroj, uniformy atd. z období jejich působení.
Podobné kluby, o jaký usiluje pan Aleš Slavík, existují. Například u příležitosti minulých oslav 28. října v Bratislavě se o zpestření postarala skupina mladých lidí, která před Pomník česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží vpochodovala v uniformách příslušníků bývalých československých legií. Byli to členové Klubu vojenské historie Tatranci, kteří si zvolili jméno podle 7. československého střeleckého pluku Tatranského, jenž byl součástí 2. divize čs. legií. Za prvořadý úkol si jeho členové vytýčili udržování legionářské tradice a propagaci událostí toho období (na obr. ukázka výstroje a výzbroje příslušníka čs. legií).
R
Foto: AS