A. J. Beer mezi Příbramí a Banskou Štiavnicí

Augustin Jindřich Beer

Mezi osobnostmi, na které se nezapomíná, jsou i takové, které ve své době vykonaly záslužnou práci, ale během roků jejich jméno zapadlo. K těm, kteří svůj život spojili i se Slovenskem, patří Augustin Jindřich Beer, český montanista, pedagog, literát, básník a ředitel Vysoké školy báňské v Příbrami.
Narodil se 15. července 1815 v Příbrami. Přestože si za své životní povolání zvolil hornictví, byl již od mládí literárně činný. Už v letech 1831 - 1832 napsal hru „Loupežníci na Čertové hoře“. V letech 1834 - 1839 studoval na banskoštiavnické Báňské a lesnické akademii a dne 22. 9. 1839 byl přijat do státních služeb. Začal pracovat jako „vrchní“ praktikant komorského úřadu v Banské Štiavnici. Zde složil báseň „Horníkův domov“, kterou věnoval přátelům v banskoštiavnické akademii. Při psaní této básně ho ovlivnila píseň Františka Škroupa „Kde domov můj“. Následně mu výnosem dvorské komory byla povolena studijní cesta do řady evropských báňských oblastí, především uhelných revírů, za státní úhrady. Na cestách porovnával zahraniční výrobní metody s banskoštiavnickými metodami.
A. J. Beer studoval a kreslil strojní zařízení. Později (na jaře v roce 1848) byla Beerova kutací komise v Banské Štiavnici posilněna o dalšího Čecha Petra Rittingera, báňského inženýra. Spolu byli dobří přátelé. Za svoje životní motto si A. J. Beer vybral „Quid, quid agis, prudenter agis et respice ad finem“, teda „Pracovat vždy s rozmyslem a mít na paměti konečný cíl“, a nutno dodat, že se ho celý život snažil dodržovat. Z Banské Štiavnice se vrátil do rodné Příbrami, kde byl v letech 1875 - 1878 ředitelem Vysoké školy báňské. Zemřel 8. dubna 1879.
Pavel Heintz