Spolkový kaleidoskop

Naše milá jubilantka Jitka Petrikovičová

Více jak pětapadesát let tvorby, více jak pětatřicet let tvořivé práce v oblasti volné a užitkové keramiky v technice majoliky. Desítky let naplněných každodenní usilovnou činností, hledáním, touhou vypovídat, obohatit náš svět o své vidění života a představu krásy.
Z tvorby Jitky Petrikovičové Všechna tato fakta jsou spojena se jménem keramičky Jitky Petrikovičové a patří k její osobnosti. Ta si připomněla 19. května 2006 neuvěřitelné osmdesátiny! Pro město Martin je velmi významnou skutečností, že se tato umělkyně tělem i duší rozhodla žít a tvořit právě zde. Tato dáma slovenské keramiky vytvořila dílo, které řadíme k nejlepšímu, co kdy v našem městě vzniklo. Ve skutečně skromných podmínkách se proměňují její sny na skvosty, které pozdějšího vlastníka hřejí na duši a dodávají mu sil. Jejím celoživotním partnerem je milý úsměv, s nímž se přenáší přes všechny lidské neduhy.
„Paní Jitko, rozdmýchejte ten oheň v pícce a roztočte hrnčířský kruh. Již netrpělivě čekáme a těšíme se,“ to jsou slova primátora města Martin Ing. Stanislava Bernáta, adresovaná oslavenkyni. Její bohatá tvorba byla oceněna řadou vyznamenání na samostatných výstavách doma i v zahraničí.
Cesta hledání jejího výtvarného žánru nebyla u Jitky Petrikovičové přímá. Po začátcích v oblasti textilního návrhářství se začala soustavněji věnovat keramice. Pracovala hlavně s kameninou, při glazované keramice z červenice jen s velmi omezenou barevnou škálou. Vytvářela předměty každodenní potřeby - vázy, popelníky, mísy, žardiniéry a drobné dekorativní figurální a zvířecí plastiky. Na přelomu let 1971-1972 došlo v její tvorbě ke změně, začala se věnovat majolice. Dokonale zvládla vytáčení na kruhu, poznala technické vlastnosti hlíny a glazur a jejich vzájemné působení. To jí umožnilo volnost, hravost a nápaditost i ve složitých a technicky náročných kompozičních skladbách plastik. Práce volné keramiky jsou námětem vždy vázané k okolnímu světu, hlavně k přírodě. Všímá si i těch nejpodrobnějších projevů života, zamýšlí se nad významnými mezníky bytí, jeho zrodem, plynutím a dozráváním. Každé její dílo je přitakáváním životu, jeho radosti i smutku, kráse a štěstí. Je jeho oslavou.
Z tvorby Jitky Petrikovičové Její tvorba je svojí osobitou poetikou a výtvarnými kvalitami obohacením současné keramiky na Slovensku. Pracuje jako samostatný výtvarník, je členem Svazu slovenských výtvarných umělců, při bohaté umělecké tvorbě si najde čas, aby jako členka výboru Českého spolku na Slovensku, kde patří k nejaktivnějším, pomáhala organizovat kulturně společenské akce a tím i přispívala k obohacování společenského života v Martině.
Chtěl bych poděkovat Jitce Petrikovičové za vše, co vykonala pro obohacování keramické tvorby, a za její aktivní práci v našem Českém spolku v Martině. Jménem výboru jí ze srdce přeji, aby se při dobrém zdraví dožila ještě dalších kulatých jubileí.
Josef Vajdl
předseda Českého spolku v Martině
foto: Boris Bukovský