Fotoreportáž

Volby v Bratislavě

Ve dnech 2. a 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Také čeští občané žijící na Slovensku měli možnost odevzdat své hlasy v budově Velvyslanectví ČR na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě. Z evidovaných 520 voličů nakonec přišlo 298, kteří odevzdali 294 platných hlasů. Největší úspěch sklidila ODS (140 hlasů), pak následovala ČSSD (67 hlasů), KSČM (28 hlasů), SZ (26 hlasů) a KDU – ČSL (24). Průběh voleb přibližujeme ve fotoreportáži.
VOLEBNÍ KOMISE:
Předsedkyně:
Lenka Procházková (tajemnice velvyslanectví)
Členové:
Jana Brázdová (tajemnice velvyslanectví)
Hana Husenicová (předsedkyně Českého spolku Bratislava)
Milada Mozolová (členka Českého spolku Bratislava)
Jana Bratinková (předsedkyně KOČR v Bratislavě)
Zapisovatel: Pavel Valový (vicekonzul velvyslanectví)Jen co se volební místnost otevřela, měla volební komise plné ruce práce. Nejdříve se zdálo, že snad všichni evidovaní voliči přijdou k volební urně v prvních hodinách po otevření volební místnosti. Ale pak se situace zklidnila, už nebylo nutné čekat v řadě. Více voličů přišlo opět až po pracovní době. Mimobratislavských voličů z řad české komunity trvale žijící na Slovensku však bylo méně. Není divu. Cesta, řekněme z východního Slovenska, je jednosměrně přibližně šestihodinová, navíc i přes slevy není laciná.Přestože mezi evidovanými voliči byl nemalý počet Čechů a Moravanů žijících v Košicích, nakonec z Košic přijel vlakem jako jediný osmdesátiletý Otto Mach.
Výletníci, kteří přijeli z Maďarska přes Rakousko a ve Vídni nenalezli české velvyslanectví, stihli odvolit v Bratislavě ve 21.30 hod.
Kdyby se věkové složení příslušníků české komunity na Slovensku posuzovalo podle ročníků, které se zúčastnily voleb, byla by situace pro život národnostní menšiny více než příznivá. Přišly maminky s dětičkami i celé mladé rodiny.Zástupkyně Českého spolku v Bratislavě a KOČR, které byly členkami volební komise, si mohly jen povzdechnout, jak by pro život české komunity bylo dobré, kdyby zde žilo více aktivních občanů české národnosti. Mezi voliči bylo našinců pomálu, více byli zastoupeni lidé s voličským průkazem.
Nejstarší volič, který přišel do volební místnosti na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, se narodil 28. září 1918.
Mladého muže s číslem 197 na tričku identifikovala jen volební komise, pro ostatní byl volič 197. Ale tajemnice Českého spolku na Liptově určitě svého syna pozná.
(rozsah fotoreportáže je oproti původní tiskové verzi mírně zkrácen - webeditor)