Týden zahraničních Čechů 2006

začal v Bratislavě.

Zleva: Dr. Oldřich Černý ze Švýcarska – prezident MKVZČ, Margita Pokrievková – předsedkyně Českého spolku v Trenčíně a PhDr. Štefan Holčík. Začátkem března t. r. oslovil Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (MKVZČ) na půdě pražského senátního výboru pro krajany v zahraničí dvě představitelky českých krajanských sdružení v Bratislavě otázkou, zda by krajané ve slovenské metropoli připravili pro účastníky Týdne zahraničních Čechů 2006 (TZČ) víkendový „předprogram“ podobně jako před třemi lety krajané ve Vídni. Obě oslovená krajanská sdružení – Český spolek Bratislava a Klub občanů ČR v SR – tuto výzvu přijala, přestože definitivní rozhodnutí o organizaci TZČ 2006 v Praze padlo až koncem května. A tak se v pátek a sobotu 15. a 16. září 2006 v Bratislavě setkali zahraniční Češi z Rakouska, Švýcarska, Rumunska, Austrálie a několika slovenských měst spolu s hosty z Prahy. Na úvod asi 40-člennou delegaci českých krajanů přijal náměstek primátora Bratislavy PhDr. Štefan Holčík, jenž hosty provedl slavnostními prostory Primaciálního paláce za doprovodu poutavého výkladu historika o zajímavostech nejen samotného reprezentačního objektu, ale i celého města a společných dějin našich národů od raného středověku po současnost. Přestože se organizátoři obávali, zda se v den slovenského státního a církevního svátku může podobné přijetí uskutečnit, nakonec se ukázalo, že Primaciální palác byl v té době doslova zaplaven skupinami zahraničních turistů s průvodci.
Zleva: Dr. Oldřich Černý ze Švýcarska – prezident MKVZČ, Margita Pokrievková – předsedkyně Českého spolku v Trenčíně a PhDr. Štefan Holčík.

Zleva: Mgr. Eva Kelemenová – ředitelka Galérie Ardan, Ing. Hana Husenicová – předsedkyně Českého spolku Bratislava, zezadu Eva B. Linhartová, dr. Oldřich Černý, výtvarnice Terezie Lugsová, Mgr. Eva Zemanová z Rakouska. Větší část denního programu po oba dny organizátoři ponechali hostům na prohlídku města s průvodkyní dr. Zuzanou Bianchi, jež zájemce provedla v pátek Starým městem a v sobotu, kdy se počasí ochladilo (a navečer přišel i déšť), zájemci vyšli na Hrad, kde si prohlédli tamní expozice a výstavy (např. Člověk génius, věnovanou dílu Leonarda da Vinci). Součástí pátečního programu byla vernisáž výstavy děl 19 českých výtvarníků, žijících na Slovensku v Galerii Ardan za osobní účasti většiny z nich (čtyři výtvarníci už nežijí).
Zleva: Mgr. Eva Kelemenová – ředitelka Galérie Ardan, Ing. Hana Husenicová – předsedkyně Českého spolku Bratislava, zezadu Eva B. Linhartová, jež výstavu otevřela v zastoupení kurátora výstavy B. Bachratého, dr. Oldřich Černý, výtvarnice Terezie Lugsová, Mgr. Eva Zemanová z Rakouska a další.

Na snímku pánská část zahraničních hostů: zleva PhDr. Miroslav Krupička, ředitel Zahraničního vysílání Českého rozhlasu Radio Praha, Richard Basler z Českého kulturního historického institutu ve Vídni, dr. Oldřich Černý a PhDr. Stanislav Brouček, CSc. z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Na páteční podvečer organizátoři připravili společensko-kulturní program, jemuž dali název „Češi na Slovensku“ a nímž provázela redaktorka STV Marie Stracenská. Po úvodním slově předsedkyně přípravného výboru bratislavského setkání a současně i Českého spolku Bratislava Ing. Hany Husenicové dr. Oldřich Černý přítomné v krátkosti seznámil s historií Týdne zahraničních Čechů a hovořil i o svých poznatcích z činnosti krajanů v různých zemích světa. V této souvislosti připomněl, že česká komunita na Slovensku je v současnosti po severoamerické nejpočetnější ve světě, a proto její úspěchy i problémy jsou jakýmsi zrcadlem života krajanů v Evropě. V krátkosti naznačil i problémy organizátorů TZČ, kteří vzhledem k politické situaci před parlamentními volbami prakticky až do léta nevěděli, zda se podaří dořešit finanční otázku, a zda se letos vůbec bude TZČ konat. Jako vysoce hodnotný ocenil program prvního dne bratislavského setkání, jak ho vlastními silami připravili bratislavští krajané. Zvláště ho prý zaujala informace, že na Slovensku doposud působilo přes půl stovky výtvarníků českého původu, čím se podle jeho slov asi nemůže pochválit žádná jiná krajanská komunita ve světě.
Na snímku pánská část zahraničních hostů: zleva PhDr. Miroslav Krupička, ředitel Zahraničního vysílání Českého rozhlasu Radio Praha, Richard Basler z Českého kulturního historického institutu ve Vídni, dr. Oldřich Černý a PhDr. Stanislav Brouček, CSc. z Etnologického ústavu Akademie věd ČR, jenž se věnuje výzkumu krajanů ve světě.

Zleva Zdena Menšíková z australského Perthu, Mgr. Eva Zemanová a Ing. Helena Basler z Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku. Činnost jednotlivých krajanských sdružení po té v krátkosti představili předsedkyně obou organizátorů – ing. Husenicová za ČSB a Jana Bratinková za KOČR, a také přítomní zástupci českých spolků z dalších slovenských měst – Ing. Jiří Vodrážka za Trnavský region a Margita Pokrievková z Trenčína (následující den do Bratislavy přijeli i zástupci českých spolků z Nitry a Nových Zámků). Ke slovu se dostali i přítomní zahraniční delegáti. Například Ing. Helena Basler z Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku představila aktivity tohoto sdružení a naznačila složité vztahy mezi tzv. staročechy, tedy původními vídeňskými Čechy, a mladočechy, čím souhrnně označuje poválečné přistěhovalce. Vlasta Lazu z české redakce rumunského rozhlasu informovala o činnosti této redakce i Svazu Slováků a Čechů v Rumunsku.

Slovácký krúžok a Skaličané. Druhá část večera patřila lidové hudbě a písni v podání bratislavského folklorního sdružení Slovácký krúžok a Skaličané.

Šéfredaktorka České besedy Mgr. Helena Miškufová a spisovatelka Lenka Procházková. Sobotní podvečerní program „Češi na Slovensku“ byl vyhrazen literatuře. V první části šéfredaktorka České besedy Mgr. Helena Miškufová a spisovatelka Lenka Procházková, jež je současně kulturní atašé ČR na Slovensku, vyhlásili výsledky literární soutěže na téma „Můj první měsíc na Slovensku“. Dva z oceněných – vítěz Viktor Šťourač z Mojmírovcí u Nitry a Věra Řežábková z Bratislavy – své povídky i sami přečetli, za nepřítomnou Ludmilu Scirankovou z Košic, jež skončila na druhém místě, povídku přečetla šéfredaktorka časopisu.

MUDr. Antonín Polách V další části sobotního večera představil svůj poslední román „Mezi císařem a papežem“ MUDr. Antonín Polách, rodák z Nového Jičína, zakládající člen Českého spolku na Slovensku a první předseda regionální organizace ČSnS na Spiši, jenž od roku 1995 žije v Rakousku.

Skupina Starý orchestrion. Literární program sobotního večera uzavřela spisovatelka a členka Českého spolku Bratislava PhDr. Marie Majtánová. Literární podtón mělo i vystoupení skupiny Starý orchestrion, jež v průběhu večera zahrála i několik svých původních písní na zhudebněné verše českých básníků.
Bratislavský program pro české krajany se nakonec vydařil, i když ještě krátce před jeho začátkem přicházely signály, že snad ani žádný krajan ze zahraničí na Slovensko nepřijede, případně že se nedá to či ono zařídit tak, jak si organizátoři představovali. Ohlasy zahraničních hostů byly více než příznivé, překvapil jen relativně nižší zájem domácích krajanů, kteří asi upřednostnili jiný program na prodloužený víkend. O to větší poděkování patří všem ženám, jež se obětavě věnovaly jednotlivým bodům programu nebo přípravě pohoštění přímo v sálu. Názorně tak potvrdili, že spojení sil obou krajanských sdružení v Bratislavě by jen pomohlo ke kvalitnější činnosti zdejší české komunity.
jv
Foto: autor