S Otakarem Krásenským o Swingovém klavíru

Díky knize Pozitívne správanie, besedám o ní a o pozitivním přístupu k životu, ale také díky různým koncertům zná Otakara Krásenského nejen nemalý počet občanů Michalovců, kde autor bydlí, hosté Bardějovských Kúpelů, ale také členové několika Českých spolků na Slovensku. Aktivní člen místního klubu k první úspěšné knize, která vyšla dokonce ve dvou vydáních, vydal další titul z úplně jiné oblasti. Proč se rozhodl pro Swingový klavír?

Otakar Krásenský Nejprve si dovolím malou poznámku. Často se setkávám s tím, že se vzpomíná název mojí první knihy jako Pozitivní myšlení. Kniha je psaná ve slovenštině a její slovenský název zní Pozitívne správanie. Já bych to do češtiny přeložil spíše jako Pozitivní konání. Vím, že většina titulů z této oblasti má název Pozitivní myšlení, ale já jsem chtěl vystihnout, že pozitivně myslet ještě neznamená pozitivně konat. A protože se nepovažuji za myslitele, ale za realizátora, v knize uvádím spíše praktické návrhy, jak by bylo možné naše počínání zlepšit. Domnívám se, že základním předpokladem pozitivního konání je dobrý vztah k humoru, proto je kniha veselá a vtipná. Významným faktorem je láska k lidem, proto je plná romantiky. No a protože jsem srdcem i duší muzikant, považuji dobrý vztah k hudbě za důležitý činitel pro dobrou náladu. Tím odpovídám i na dotaz, že hudba, konkrétně swing, je velmi blízká všem mým představám.

Vydat knihu není právě levná záležitost. Jak sháníte peníze?
Patřím k autorům, kteří vydávají knihy ve vlastní režii. Je to záležitost finančně náročná, ale mám štěstí na dobré přátele v podnikání, kteří mi sem tam „hodí „ nějaké sponzorské. Samozřejmě, že do toho nejvíce investuji sám a mám co dělat, aby se mi vynaložené náklady vůbec vrátily. Kdybych zároveň nedělal na Slovensku programy Swingový klavír, při kterých knihy propaguji, vůbec by to nebylo možné.

Jaký je ohlas na vaše programy, které mají stejný název jako vaše kniha?
Swingový klavír je vlastně textovou částí mých klavírních vystoupení. Jak jste si jistě všimla, mám v ní kapitoly věnované Jaroslavu Ježkovi, Voskovci a Werichovi, Franku Sinatrovi, Louisi Armstrongovi a dalším velikánům swingové hudby. Jsem rád, že se na Slovensku najdou vděční posluchači této hudby, a tak se mi daří tyto programy provozovat už pátý rok. Počet mých vystoupení už hodně přesáhl čísla 100. Těší mne, že členové Českých spolků jsou častými hosty mých programů. A jaký je ohlas? Kdybych neměl posluchače, dávno bych skončil. Samozřejmě to chce vybranou intelektuální společnost spíše středního a staršího věku.

Myslíte si, že swing může ještě oslovit mladší generaci?
Swing je hudba první poloviny minulého století, tedy mých mladých roků. Joj, to bylo tehdy swingové nadšení! Ale věřím, že tato hudba může oslovit i dnešní mladou generaci. Všimla jste si, že i hvězdy Superstar zpívají dávné swingové melodie. A zpívají je dobře. Zapněte si slovenský rozhlas a každou chvíli slyšíte lahodný hlas Franka Sinatry.

Která skladba a od koho je vaše nejoblíbenější?
Mám hodně oblíbených skladeb swingové éry. Tak například všechny skladby v přednesu Franka Sinatry jsou fantastické. Za mnohé vzpomenu May way, ale je jich opravdu hodně překrásných. Anebo takový Armstrong, to je lahoda. A co naši swingaři v podání orchestru Karla Vlacha? Dalo by se pokračovat dlouho. Ale přečtěte si moji knihu Swingový klavír, tam o tom všem píši. Nebo se přijďte podívat na některé moje vystoupení!

Možná je předčasné hovořit o novém titulu, ale přece jen - už máte nějaký nový námět?
Není předčasné mluvit o novém titulu mojí další knihy. Nejen v hlavě nosím roky nový námět, ale mám už i několik stránek v počítači. Bude mít název Úvahy, které život přináší. Též podobná tematika z praktického života. Takže námět mám, pár stránek též, jen peníze mi zatím chybí. Musím tedy nějaký čas počkat, nejméně jeden rok. Tak místo „na shledanou“, „na čtenou„!
MIŠ