K. Fulierová: Podzimní sonáta

Sympozium IMPRESE: Podzim/Jeseň

Myšlenka uměleckých sympozií IMPRESE se zrodila v blízkosti Českého spolku na Slovensku a České besedy (ČB) v Košicích. Setkání šéfredaktorky ČB Heleny Miškufové a historika umění Bohumíra Bachratého vedlo k nápadu, k vypracování statutu a koncepce sympozia, a pak k prvním ročníkům této jedinečné akce. Sympozisté (zleva) E. B. Linhartová, B. Votavová, J. Bezúrová, V. Kudlík, uprostřed prézes P. Zaťko V letech 1999 a 2001 se sympozia konala v Banské Štiavnici a v roce 2004 na Spišské Kapitule. Sympozií se zúčastňují původem čeští výtvarníci žijící na Slovensku. Jsou pozváni, aby v rámci své kulturní mise vytvořili a darovali pořadateli (za minimální stipendium) díla pro sympozijní majetek a sbírku, která již byla vystavena několikrát na celém Slovensku - v Banské Štiavnici, Košicích, Bratislavě, Trnavě, Spišské Nové Vsi, Humenném, Michalovcích, Turčianských Teplicích i jinde. Zanechat uměleckou stopu a s dobrou vůlí též dílo, to je prostá a hezká myšlenka mnoha sympozií na celém světě. I sympozia IMPRESE.

Sympozijní imprese jsou vázány především ke smyslovým, citovým i duchovním vazbám k podzimní přírodě, ke krajině, k jejím barvám a melancholickým náladám. Jsou tu však i vazby a vztahy k historii, k české i slovenské kultuře, k prostředí, k hodnotám myšlení i poezie, hudby a vůbec k vědomí kulturního dědictví, k prožívání reality dneška. Na sympoziích vznikají též díla fantazijní, snová, obrazy a kresby realistické i abstraktní.

Doposud se sympozií účastnili B. Augustinová, V. Melčáková-Juneková, L. Snopeková, M. Šimurda, D. Búřil, A. Vojtášek a k věrným sympozistům patří účastníci 4. ročníku i předchozích – Jitka Bezúrová (narozená v roce 1958 v Brně, žije v Senci a studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. A. Brunovského), Květoslava Fulierová (nar. 1938, Olomouc/Bratislava, Vyšší uměleckoprůmyslová škola v Brně, prof. Z. Juna a J. Brukner), Vladimír Kudlík (nar. 1939, Bzenec na Moravě/Dubnica nad Váhom, Pedagogická fakulta v Bratislavě a Brně), Eva. B. Linhartová (nar. 1943 Praha/Bratislava, Škola uměleckého průmyslu Bratislava, prof. T. Lugs) a Blanka Votavová (nar. 1933, Praha/ Bratislava, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, prof. A. Hoffmeister a F. Muzika). Na dálku (pro práce neschopnost) jsem byl kurátorem sympozia a spolu s manželkou Evou jsme se podíleli na jeho přípravě a organizačním zabezpečení. Podzim u Spišské Kapituly

V. Kudlík: Figura - znak Čtvrté sympozium proběhlo v dnech 28. 10. - 4. 11. 2006, pořadatelem byl Český spolek Bratislava. Účastníky v sobotu večer uvítalo pohostinné, kultivované a inspirující prostředí Kolpingova domu na Spišské Kapitule, spolu s vedoucím Kolpingu na Slovensku, katolickým knězem Mgr. Pavlem Zaťkem, který se o sympozisty staral celý týden. Náplní všech sympoziálních dnů byla práce a tvorba. Tamní konferenční prostory zvané domácky „sýpka“ byly improvizovaným ateliérem. Tam se malovalo a kreslilo, poslouchala se hudba, meditovalo i diskutovalo o životě i umění, radosti a strastech našeho světa, doby i lidí.

Podzimní inspirace byla v okolí, na kopcích i lukách u Spišské Kapituly i v pohledech na její architekturu. Sympozisté si též prohlédli místní katedrálu, její kryptu i jednu ze starých, ještě neobnovených budov kanonií. Prošli se též v zimě a dešti na Spišský hrad a navštívili Spišskou Sobotu, gotický kostel s oltářem sv. Jiřího od Mistra Pavla z Levoče i Galerii umělců Spiše ve Spišské Nové Vsi. Týden uplynul rychle a na jeho konci byla prezentována sympoziální díla – třináct obrazů, kreseb a kombinovaných technik. Od J. Bezúrové to byla Cesta, Tvůj ochránce a Cesta z labyrintu, od K. Fulierové triptych Podzimní sonáta, od V. Kudlíka Křídla motýlí a kompozice A chalupu dostane od táty, pastely E. B. Linhartové jsou Letní vítr, Zahradní brána a Za bránou, kresby B. Votavové mají názvy Ticho a Zvědavost krajiny. Společným dílem všech je sympozijní album originálních kreseb s poezií J. Bezúrové a texty B. Bachratého.

Sympozijní díla jsou skutečně imprese, dojmy a nálady, reflexe chvil ticha, klidu i rozjímání. Jsou to díla krajinářská i figurální, věcnější i stylizovaná k poetickému znaku a symbolu člověka, lidí, země i nebe, ale též krásné chvíle okamžiku i věčnosti.
Eva B. Linhartová: Trávy

Čtvrté sympozium IMPRESE zahájila 28. 10. vzpomínka na vznik Československa, pak následovaly dny tvorby, nový, zimní čas i sníh a chlad na počátku listopadu. Sympozijní dílo však hřeje a J. Bezúrová do alba sympozia napsala:
Padl mi pohled
do okna
a tam zázračně
dítě ve mně zavýsklo
první letošní sníh
padá na rány
tohoto světa -
s nedělní něhou.


E. B. Linhartová A kurátor sympozia, také do alba píše:
Kapličky v lukách
při božích mukách
horizont vzdálený
daleké mámení.
Ticho a hudba
člověka sudba
tam blízko nebe
potkávám tebe.
V trávě již spánek
blíží se zima
kresby jsou svěží
a každá je jiná.

Bohumír Bachratý
Foto: Jitka Bezúrová