Cena SAV prof. Jiřičnému

Koncem léta v Bratislavě slavnostně odevzdal předseda Slovenské akademie věd prof. Štefan Luby Mezinárodní cenu SAV profesoru Dr. Josefu Jiřičnému, řediteli Ústavu pro molekulární výzkum rakoviny při univerzitě ve švýcarském Curychu, který je významnou vědeckou osobností v oblasti onkologického výzkumu. Podstatnou měrou pomáhá etablovat molekulární diagnostiku, jež už i na Slovensku zachraňuje životy lidem s nemocí označovanou zkratkou HNPCC (dědičná forma rakoviny tlustého střeva). Díky jeho spolupráci s Ústavem experimentální onkologie SAV se na jeho pracovišti uskutečňují některé náročné analýzy, jež není možné provést na Slovensku.
Tak byla pod odborným vedením prof. Jiřičného v roce 1998 identifikována první zárodečná mutace ve slovenské rodině s touto dědičnou formou rakoviny tlustého střeva – HNPCC, co mělo zásadní význam pro vznik nového směru molekulární diagnostiky genetických predispozic v SR. Kromě toho věnoval slovenskému ústavu i finančně náročné prostředky a chemikálie, jež umožnily mutační screening ve slovenských rodinách s podezřením na HNPCC. Prof. Jiřičný také přispěl k tomu, aby slovenští vědci byli přizváni do přípravy celoevropského projektu, jehož byl hlavním koordinátorem a přesvědčil zástupce dalších zemí, aby z grantu povolili financování drahých přístrojů pro slovenské vědce. Představitelé SAV ocenili i pomoc prof. Jiřičného v publikačních a prezentačních aktivitách slovenských vědců na mezinárodním poli, a také při přípravě a zabezpečení renomovaných lektorů na letošní mezinárodní konferenci ve Staré Lesné pod názvem Rakovina 2006: od výzkumu molekulárně-biologických procesů k terapii šité na míru.
Na otázku, jaké je jeho životní krédo, prof. Jiřičný odpověděl: Pomáhat pacientům v jakémkoli stadiu života. Pokud to bude v našich možnostech, chci udělat vše pro to, abych jim pomohl. Zejména vzděláním mladé a nové generace na klinikách i ve výzkumu.
Prof. Jiřičný se narodil 30. 4. 1951, po středoškolských studiích v Praze odešel na univerzitu v Birminghamu a Londýně, kde se začal věnovat výzkumu rakoviny. Od roku 1983 přesídlil do Basileje, v 90. letech působil v italském Římě a od roku 1996 žije v Curychu, kde byl jmenován profesorem Lékařské fakulty tamní univerzity. V roce 2003 mu Akademie věd České republiky udělila Čestnou medaili G. J. MENDELA za zásluhy v biologických vědách.
zprac. JV