Zlaté časy martinského kasina

Slovenské národní muzeum v Martině - Muzeum kultury Čechů na Slovensku nás pozvalo v listopadu do svého sídla, kde PhDr. Michal Eliáš, CSc., vyprávěl na téma Zlaté časy martinského kasina.
Slováci v 19. století neměli kulturní centrum - středisko svého politického a kulturního života. Až po vzniku institucí jako Matica slovenská, slovenské gymnázium a dalších začalo město Martin ožívat. Poslání kulturního centra začal plnit společenský klub - Turčanské kasino. Vzniklo v roce 1861 v období nového národního „probuzení“ a působilo plných 60 let až do roku 1921.
Návštěv kasina bylo mnoho, v letech 1888 až 1914 se zapsalo do kroniky 1308 osob, z toho 200 Slováků, asi 600 Čechů a Moravanů a 200 návštěvníků z jiných zemí. Nejvíce návštěvníků bylo z Čech a Moravy, jejich návštěvy symbolizovaly česko-slovenskou vzájemnost, a to ještě před vznikem společného státu. Přicházeli vědci i politici, např. T. G. Masaryk, František Sláma, Albert Pražák, ze spisovatelů Ladislav Stroupežnický, Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Hašek, Vilém Mrštík a mnozí další.
V komorním prostředí Muzea kultury Čechů jsme prožili příjemný podvečer a obohatili jsme se o zajímavosti z historie města Martin.
Jana Křížová
Český spolek v Martině