Jak na tom jsou Češi a Slováci

Česká populace je starší než slovenská, i když počet osob v postproduktivním věku se neustále zvyšuje v obou zemích. Za deset let se v ČR zvýšil podíl občanů ve věku 65 a více let ze 13 na 14 procent.
Na Slovensku stoupl z 11 na 12 procent. Češi mají šanci dožít se v průměru vyššího věku než Slováci. Vyplývá to ze srovnání trendů vývoje v letech 1994 až 2004 v České republice a ve Slovenské republice, které provedl a nyní zveřejnil Ústav zdravotních informací a statistiky.
Důsledky stárnutí obyvatelstva se projevují i zvyšováním průměrného věku, na Slovensku vzrostl z 34 na 37 let, v ČR z 37 na 40 let. Podíl osob ve věku do 14 let v ČR klesl z 19 na 15 procent, na Slovensku se snížil z 23 na 17 procent. Vývoj přirozeného přírůstku obyvatelstva je na Slovensku příznivější. V důsledku přirozené reprodukce přibylo v letech 1994 až 2004 na Slovensku 50 000 osob a v Česku ve stejném období ubylo 194 000 lidí. Celkově se však počet obyvatel obou zemí zvyšuje, protože se do nich stěhují cizinci.
Na Slovensku i v Česku dlouhodobě klesala porodnost. V ČR se tento vývoj zastavil v roce 2000, kdy počet novorozenců začal zvolna stoupat.
Slováci obdobný trend zvyšování počtu novorozenců zaznamenali v roce 2003. V obou zemích se neustále snižuje počet umělých přerušení těhotenství a zároveň mírně stoupá podíl samovolných potratů na všech předčasně ukončených těhotenstvích. Na Slovensku se zvýšil o jedno procento na 6,4. V Česku vzrostl o 1,5 procenta na téměř devět procent.
Celková úmrtnost v Česku klesá, na Slovensku zůstává stabilní. Střední délka života, tedy předpokládaná doba dožití, se za deset let v Česku u mužů zvýšila o tři roky a u žen o více než dva roky. Na Slovensku vzrostla u mužů o dva roky a u žen o více než rok.
RP