Naše příběhy
K životnímu jubileu významné umělkyně Miloslavy Fidlerové Miloslava Fidlerová v roli Mařenky v opeře Bedřicha Smetany prodaná nevěsta v Slovenském národním divadle v Bratislava (1959).

Lahodně znějící soprán

Čtenářům České besedy bychom chtěli připomenout významné výročí členky Českého spolku v Bratislavě a současně poblahopřát ke krásnému životnímu jubileu významné české pěvkyni Miloslavě Fidlerové, která se ve zdraví a pohodě dožívá krásných 85 let.
Miloslava Fidlerová Narodila se v Praze v roce 1922. Rodiče záhy u své dcery zjistili hlasové a hudební nadání a hned po obecné škole ji nechali studovat zpěv na pražské konzervatoři. Když po dvouletém studiu jako mladá adeptka zazpívala v Národním divadle Václavu Talichovi, nabídl jí místo elévky na menší role. Po dokončení konzervatoře ji hned angažoval jako sólistku Národního divadla v Praze. Díky Talichovu citlivému vedení si dokonale osvojila řadu menších i větších rolí hlavně českého, ale i světového repertoáru, které plně odpovídaly jejímu hlasovému i uměleckému založení. Nejvlastnějším oborem umělkyně se staly postavy z českých oper. Kritici o ní psali, že je na tyto role předurčena svým půvabem a lahodně znějícím lyrickým sopránem. Když v roce 1944 v Národním divadle zazpívala v Prodané nevěstě roli Mařenky, všichni usoudili, že je pro tuto roli předurčena svým typickým českým zjevem, vrozenou hudebností, hereckým předpokladem a hlavně pěveckou kvalitou. Její zajímavý, technicky době stavěný a ve výškách lehký soprán byl předurčen k novému nastudování v Krombholcově Prodané nevěstě. Tím se stala i známou smetanovskou operní pěvkyní, v té době byla považována za naši nejlepší Mařenku. Fidlerová zpívala ve všech Smetanových operách a také účinkovala v dílech Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka, Viléma Blodka, Karla Kovařovice. Vítězslava Nováka, Otakara Jeremiáše, Bohuslava Foerstra a dalších. Její tvárný a měkký hlas byl vhodný pro interpretaci slovanské hudby, věnovala se však také světovému repertoáru. Účinkování v koncertních síních nesla znaky dokonalé přípravy, procítěnosti i pěvecké zdatnosti.
S Národním divadlem v Praze se rozloučila po čtyřiceti letech a od roku 1978 se věnovala výučbě zpěvu na pražské konzervatoři. V roce 1974 se provdala a usadila v Bratislavě a až do roku 1992 učila na bratislavské konzervatoři. Umělkyně ještě dnes rozdává své pěvecké zkušenosti některým slovenským umělcům. Dne 24. března byla v Praze v Národním divadle oceněna vyznamenáním Thálie.
Srdečně paní Miloslavě Fidlerové-Sopírové gratulujeme a přejeme další krásná léta ve zdraví a pohodě. Jarmila Smyčková
Český spolek Bratislava
Foto: archiv