Květa Fulierová maluje hudbu

Květoslava Fulierová obrázek 1 Loňský rok měla jubilující výtvarnice Květoslava Fulierová výjimečně úspěšný, zejména na zahraniční výstavy. Autorské prezentace absolvovala v italské Monze a Moskvě. Za zahraniční půdu je možné považovat i Francouzský institut v Bratislavě, v jehož galerii vystavovala se životním partnerem Juliem Kollerem. Když k tomu přidáme účast na kolektivních expozicích v Maďarsku, Německu, Polsku a Španělsku, je to celkem potěšitelná bilance. Aktivní byla i doma a podílela se na několika spolkových a jiných skupinových výstavách v různých slovenských městech. Svoje 75leté životní jubileum si teď připomíná průřezovou expozicí ve vajnorské galerii Typo Ars během celého dubna a května. I toto jubileum je důvodem na rozhovor.

Vám bylo zřejmě souzeno stát se umělkyní, protože vaše maminka Marie Zavadilová (1893-1988) byla progresivní učitelkou na moravských kopanicích. Ráda kreslila, vyšívala, modelovala z hlíny, hrála na housle, zpívala v školském sboru, fotografovala - byla tehdy před lety pozoruhodně všestrannou umělkyní na chudém venkově, a to bez potřebných informačních zdrojů.
Samozřejmě, že měla na mne velký vliv. Odmalička jsem byla s ní a bavilo mě všelico nové dělat, zkoušet, hrát si a tím nenápadně i tvořit. Získala jsem základní a hezký vztah ke kreslení, estetice nebo hudbě, který se pak už jen prohluboval. Maminka po 20letém působení ve školství napsala průkopnické dílo Kreslení pro školy prvního stupně, neobvyklou učebnici založenou na výtvarné abecedě. Ale její pokrokový duch nebyl pro režim protektorátu žádoucí, a tak kniha byla stažena. Novátorkou byla i ve fotografovaní a autor knihy Marián Pauer o ní tvrdí, že technickou zručností překonávala problémy, o kterých současní fotoamatéři nemají ani ponětí. Tmavou komorou pro ni byla jáma o rozměrech 2x1,5x1 metr s dřevěným poklopem, pod kterým zpracovávala exponované skleněné negativy a dělala fotky 9x12 cm. Od roku 1914 systematicky fotografovala starým měchovým fotoaparátem rodinu, dokumentovala život vesniček Žitková, Starý Hrozenkov, kde přechodně žila, i okolí.

Ale přelomovým rokem byl rok 1932, kdy jste se narodila. Prý to zásadně ovlivnilo maminčin život - postupně se vzdala kariéry, aby se vám mohla věnovat naplno?
obrázek 2 Výstava Na housličkách malované začala letošní pouť v Západoslovenském muzeu v Trnavě. Na záběru jsou díla Blanky Votavové Tichá melodie (vlevo) a Květy Fulierové Moje housle. Nasnímala o mně dlouholetý cyklus. Od spícího miminka až po dospělou slečnu. Často jsem jí pózovala v nových šatech, před zrcadlem nebo jako houslistka. Spolupracovaly jsme na konečném záběru, co mi také umělecky hodně dalo, a zajímalo mě. Podobně jako zpívání ve sboru.

Kde jste studovala?
Absolvovala jsem Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně, oddělení grafiky. Nevěděla jsem, co bych mohla dělat v Uherském Brodě, kde jsme tenkrát bydleli. V roce 1952 tam ještě nebyla lidová škola umění pro výtvarnou výchovu. Ale hudební škola existovala, tam jsem začala učit hru na housle a hudební teorii. Též vnášet hudbu do výtvarných prací – dělala jsem hudební zátiší akvarelem, k čemu mě vyprovokovali kolegové. Hrávala jsem v Brněnském komorním orchestru, též s kvartetem v Brně i v Brodu.

Měla jste na malování podmínky?
V domě jsem měla k dispozici velký pokoj. Terpentýn ani jiné výpary v něm nikomu nevadily. Tam jsem však dělala poslední olejomalby. Když jsme se v roce 1960 přestěhovali do dvoupokojového bytu v Bratislavě, olejovými barvami jsem přestala malovat. Bylo mi líto i za některými hudebně talentovanými žáky v Uherském Brodu, které jsem musela opustit.

Nové působiště ovlivnilo vaše umělecké směřování?
obrázek 4 obrázek 5 Musela jsem se rozhodnout, budu-li se věnovat hudbě anebo výtvarnému umění. Pokud bych chtěla hrát v orchestru, vyžadovalo by si to denně cvičení, a to jsem si jako matka malé dcery a manželka nemohla dovolit. Rozhodla jsem se pro profesionální výtvarnictví, co můžu dělat nepravidelně, prostě kdy mi to vyhovuje.

Už jsme se zmínili, že malujete hudbu. Stále je to hlavní oblast?
Maluji i jiné náměty, ale dominuje hudba. Přes 40 let se programově věnuji výtvarným pracím s tímto tématem. Inspirovala mě Mozartova Malá noční hudba, Smetanova Vltava, díla Suchoně, Moyzese a Cikera mě velmi zaujala, rovněž i mnohá další skladatelů z různých zemí. Zajímají mě i hudební situace. Například koncerty v televizi, kde jsem fotografovala určitého interpreta anebo orchestr a kombinovala s barevnými monotypy. To je kombinovaná technika - olejem maluji na sklo, to otisknu a dokreslím mastnou křídou anebo pastelem. S těmito experimenty jsem začala v roce 1986 a pokračuji v nich. Fotografuji i umělce na koncertech anebo po jejich skončení. Pravidelně jezdím na Bratislavské hudební slavnosti, Mezinárodní den hudby a jiné akce. Mám nafotografovaného Rafaela Kubelíka, Magdalenu Koženou, Zlínskou filharmonii a mnohé další umělce.

Za úspěch je možné považovat, že jste byla autorkou plakátu mezinárodního festivalu Bratislavské hudební slavnosti 2003. Také zmíněné zahraniční výstavy byly s tímto tématem?
Květa Fulierová u svého výtvarného cyklu inspirovaného hudbou. Kurátor Mario Manzoli Sala si vyžádal romantické práce s hudebním motivem a výstavu v Monze nazval Kromantika. V Moskvě jsem měla 50 grafických listů a monotypií, které tvořily expozici Kosmická hudba. Na vernisáži v Slovenském institutu jsem se potěšila i účasti našeho kosmonauta Ivana Belly. Kurátorem tam byl náš básník Rudolf Čižmárik, který hovořil rusky.

Potěšil vás ojedinělý projekt Na housličkách malované? V něm nitranské sdružení Folk Slovakia vyzvalo v loňském roce 112 slovenských výtvarníků, aby volně umělecky dotvořili korpus houslí.
Samozřejmě, že tato tematika mi je stále velmi blízká. Housle představují kus mého aktivního uměleckého života. Mám je doma ve vitríně, i když na ně už nehraji. A protože malování se věnuji celý život, nebyl to pro mne žádný problém a ráda jsem tuto nabídku přijala. Potěšila mě i tato houslová výstava, která měla premiéru koncem loňského roku v prostorách Slovenské filharmonie. Od té doby putuje po slovenských městech, takže ji může vidět hodně lidí, pro které to jistě též bude nevšední kulturní zážitek.˝
Pavol Erdziak
Foto: PE, MM a archiv