Spolkový kaleidoskop
Z další besedy MUDr. Evy Siracké s krajany

Horší než rakovina je lidská hloupost

Nemocný má právo vědět pravdu o své nemoci. Ale současně nemocný má právo nevědět celou pravdu o své nemoci. Těmito dvěma protiklady s konkrétními příklady ze své bohaté dlouholeté praxe otevřela svoji další besedu s krajany na téma Víte, co je psychosociální onkologie? MUDr. Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovině a jedna ze šesti dam z celého světa, jež vloni na podzim převzaly v Praze ocenění Významné české ženy ve světě.
MUDr. Eva Siracká I když v posledních desetiletích padla mnohá tabu, jež v minulosti provázela toto zákeřné onemocnění, přesto ve společnosti stále přetrvává celá řada předsudků a zejména nepochopení toho, co nemoc přináší nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho okolí, a že samotná léčba má i svoji neoddělitelnou psychickou stránku. Právě to potvrdilo nedávné fórum lékařů i pacientů, na němž se poprvé veřejně a otevřeně hovořilo o všech souvisejících aspektech a problémech lidí, kteří se buď sami nebo ve své rodině a okolí setkali s rakovinou a museli řešit řadu problémů psychických, sociálních, ale i finančních a existenčních. I v těchto případech se snaží pomáhat Liga proti rakovině, ať už radou nebo konkrétní pomocí včetně finanční. Díky úspěšným sbírkám tak mohla vytvořit zázemí pro rodiče dětských onkologických pacientů v Bratislavě a podobné se připravuje v Banské Bystrici. „Jsou to velké prostředky, jež se nám například díky tradičnímu Dni narcisů podaří dát dohromady a které všechny jdou na pomoc těm, kteří to potřebují. I proto je mi líto, když vidím, jaké obrovské peníze se rozhazují kolem nás například v různých reality šou v televizi často pochybné morální úrovně, a přitom jen zlomek z toho by dokázal pomoci a možná v nejednom případě i zachránil zbytečně ztracený život,“ připomněla MUDr. Siracká. V souvislosti s připravovaným projektem Národního centra pomoci si postěžovala, že sama nemohla uvěřit tomu, kolik byrokratických překážek, nezájmu a neochoty úředníků provázelo vybavení všech povolení potřebných na koupi a rekonstrukci staršího objektu na tento účel. „Přesvědčila jsem se, že lidská hloupost je ještě horší jako rakovina, protože ta se už v mnoha případech dá vyléčit, ale lidská hloupost je asi skutečně věčná,“ dodala.
Apelovala na všechny přítomné, aby u svého lékaře trvali na pravidelných prohlídkách a vyšetřeních, například v populaci nad 50 let zejména na skríningové vyšetření rakoviny tlustého střeva, jež je v současnosti největší pohromou naší populace. Připomněla i možnost konzultace na Lince pomoci od pondělí do čtvrtka v době od 14 do 16 hod. na bratislavském telefonním čísle 02/52 96 51 48 nebo prostřednictvím e-mailové adresy lpr@lpr.sk, případně i osobně (a bezplatně) v sídle Ligy proti rakovině na Šafárikově náměstí č. 4 v Bratislavě.
Jiří Výborný
Český spolek Bratislava
Foto: autor