výstavy 1

Výstavy

„Můj výtvarný program je založen na výzkumu kresby v prostoru. Kresba pomocí počítače mi dává nesrovnatelně větší možnosti takového výzkumu. Jeho výslednou hodnotou je vytvoření animace a frázování prostorových kresbových struktur,“ zdůvodňuje sochař Štěpán Pala (na snímku) svoje průhledné skleněné objekty vyplněné vevnitř symetrickými čárami. Bylo to na dubnové výstavě Kontaminované čárou v Slovenské výtvarné unii.
Kromě něho čáru jako společný výtvarný prvek v různých technikách realizovali další umělci - fotografka Judita Csáderová, malíři Uľjana Zmetáková s Františkem Blažem, grafici Marcela Kupčíková a Lýdia Jergušová - Vydařená. V téměř 200 dílech čáru kreslili tužkou, pírkem nebo rydlem, malovali štětcem, vytvářeli počítačem, tiskli strojem. Kromě několika cyklů vystavovali další závěsná i prostorová díla. Mezi nimi také obraz o ploše přes 20 čtverečních metrů.
Ze šesti umělců pochází jenom Š. Pala z ČR. Narodil se ve Zlíně (1944) a Střední průmyslovou školu sklářskou absolvoval v Kamenickém Šenově. Studoval též na Oddělení skla v architektuře Akademie výtvarných umění v Bratislavě u legendárního českého docenta Ciglera.

výstavy 2Tento neobvyklý vernisážový podstavec využila kurátorka výstavy Kamila Stehlíková, aby ji v plném bratislavském Dizajn štúdiu ÚĽUVu viděli všichni přítomní. Dřevěné špalíky sloužily do 27. dubna jako podstavce kolekci nápojových souprav, mis a jiných porcelánových výrobků na stolování. Doplňovaly je závěsná svítidla a dřevěné poličky vytvořené mladými umělci ze čtyř českých a jedné slovenské vysoké školy, které se zabývají užitkovým uměním.
„Záměrem výstavy je zviditelnit tvorbu studentů a čerstvých absolventů škol, kteří se věnují designu interiéru a výrobkům k stolování. Mezi nimi jsou i držitelé ocenění, například Milan Hanko, Petr Hůza nebo Markéta Nováková,“ zdůvodnila K. Stehlíková, která poděkovala Českému centru za převoz exponátů a pomoc při realizaci výstavy.

výstavy 3

Olejomalby Umučený strom (vlevo) a Korzet hnízdo s několika dalšími svými obrazy vystavovala Běla Kolčáková v rámci expozice Jubilanti 2007. Připravila ji Umělecká beseda slovenská pro 22 svých členů, kteří se v letošním roce dožívají kulatého výročí. Velká výstava byla do 29. dubna v celém patře Národního osvětového centra uprostřed Bratislavy. Exkluzivní prostory výtvarníci zaplnili převážně novou tvorbou, kterou si svobodně vybral každý umělec. Kromě pražské rodačky B. Kolčákové pocházejí z ČR i další vystavující jubilanti Květoslava Fulierová (Olomouc) a Viktor Motus (Želechovice).

výstavy 4

Akademická malířka Lenka Balleková (na snímku vpravo vedle obrazu Synopsy stínů) nevystavuje často. Vzácnější příležitost poznat tvorbu této brněnské rodačky poskytla do 11. května bratislavská galerie Heffner. Vernisáž zpestřilo dechové trio Slovenského rozhlasu.
Výstavu 15 minut vzdušných proudů tvořil tušový cyklus Abstrakt, akvarel Páteř, akryly na plátně Odpuštění, Vzdušný problém, Vesmírné EKG, Nezapomenutelný sen, Chromozonální melancholie, Setkání mezi námi a jiné pestrobarevné obrazy.
L. Balleková studovala užitkovou grafiku a kamenosochařství na Škole uměleckého výtvarnictví v Bratislavě. Po absolvovaní pokračovala studiem malby na Vysoké škole výtvarných umění v otevřeném ateliéru Rudolfa Sikory. V letech 1998-1999 si studium zpestřila studijním pobytem v Akademii sztuk pieknych ve Varšavě. Jako volná umělkyně se věnuje malbě a kresbě.
Připravil Pavol Erdziak
foto: autor