Zdenka Kukanová

Křest soviček

...

Slunce se chýlilo k západu, loď na Dunaji se pohupovala, kolem létali racci a jiní různí ptáci. Ale sovy mezi nimi nebyly. Ty ve více než 1300 podobách byly utajeny v knize, k jejíž křtu se schylovalo. Až do chvíle losování nebyl znám kmotr či kmotra – los však rozhodl, kdo klasicky sektem pokřtí knížku s názvem Zbierka sovičiek Zdenky Kukanovej. A tak byla slavnostním aktem unikátní knížka, spíše objemný katalog, uvedena do života.
Moderátorem křtu byl Eduard Kukan. sova „Původně jsem vůbec neměla v úmyslu sovy sbírat. Tu první mi přinesl manžel ještě v roku 1991 z Pittsburghu, když jsme bydleli v New Yorku. Byla to taková malá sovička z uhlí. Jednou k nám přišel rektor Uppsalské univerzity, zadíval se na ni a řekl, že jí musí být smutno. Tak mi ze Švédska přivezl další sovu, ta byla křišťálová. No a pak se rodina soviček začala rozrůstat s návštěvami našich přátel,“ vzpomínala na začátky sbírky Zdenka Kukanová. „Jednou jsem se rozhodla, že by si ty roztodivné výtvory z nejrůznějších materiálů mohli prohlédnout i další lidé, a tak jsme uspořádali první výstavu. Od té doby sovičky už obletěly několik měst, domácích i zahraničních.“
A ještě věnování… Blahopřání i za Českou besedu První výstava byla zpřístupněna přesně na Den ptáků před čtyřmi lety v Bratislavě. Pak následovaly Žilina, Košice, Ljubljana, Krakov, Moskva, Vídeň, New York, Praha, Pezinok. Na každé výstavě byl stále větší počet exponátů a nutno dodat, že i jejich počet v knize je dnes už minulostí.
Je to neuvěřitelné, ale vždy se objeví nová sova, z nového materiálu, která ve sbírce není. Jedna kapitola je věnována i sovičkám kresleným dětskou rukou a mezi nimi je i ta, kterou Zdence Kukanové věnoval Lukáš Němčík z košického Českého spolku.
Nicméně jde o ojedinělou, tak početnou sbírku sov na světě, že pravděpodobně bude zapsána i v Guinessově knize.
MIŠ
Foto: autorka a archiv