Osobnosti Socha A. Trajana v městském parku

Český kazatel si zamiloval Piešťany

Nadpis oslavné básně na průčelí Kolonádového mostu Kdo se projde po Piešťanech, narazí na několika místech na jméno Adama Trajana Benešovského.
Adam Trajan Benešovský, český básník, se narodil v roce 1586 v Benešově. Na pražské Karlově univerzitě vystudoval teologii a stal se knězem. Po bitvě na Bílé hoře se v roce 1621 přestěhoval na Slovensko. Zde působil v několika městech a obcích. Jistý čas žil v Šoproni, Žilině a Trenčíně. Natrvalo se však usadil až v obci Drahovce, vesničce situované nedaleko města Piešťany.
Adam Trajan byl autorem různých odborných spisů. Blízká mu byla témata lékařská, historická, náboženská a životopisná. V neposlední řadě jsou vysoko hodnoceny jeho poetické oslavné básně. Je autorem epigramu o městě Žilina a chvalozpěvu na město Šoproň.
Jeho život je však zahalen rouškou tajemství, protože ze životopisu tohoto básníka se dochovalo jen minimum informací. Ty se čerpaly především z jeho děl, kde občas o sobě něco prozradil. Proto není přesně známé jeho pastorační působení, ani místo a datum úmrtí.
To však nijako nesnižuje kvalitu jeho tvorby. Nejvýznamnějším a nejhezčím dílem A. Trajana je oslavná báseň Saluberrimae Pistinienses Thermae. Báseň je psaná latinsky a její název v překladu znamená Nejvíc uzdravující piešťanské lázně. Jde o veršované epické dílo, napsané podle antického vzoru elegickým dvojverším. Báseň vykresluje piešťanské lázně v polovině 17. století. Popsané jsou zde možnosti léčby, ubytování, stravování, oddech hostí, atmosféra v parcích i poetické znázornění přírody ve městě a okolí. Jak uvádějí někteří kritici, Trajana v ozpěvování piešťanských lázní dodnes nikdo nepřekonal. Touto básní autor otevřeně projevil své hluboké city k městu Piešťany, čím si získal srdce obyvatel i návštěvníků města.
Pramen A. Trajana na Kúpelném ostrově Jako projev vděky a úcty Adamu Trajanovi Benešovskému je v piešťanském parku umístěna socha s jeho podobiznou v nadživotní velkosti. Pojmenovaný je po něm i jeden z horkých termálních pramenů, městská čtvrť a název oslavné básně zdobí průčelí Kolonádového mostu. Každý návštěvník vstupující na most si tak vzpomene na českého poetu, který Piešťanům věnoval tu nejhezčí oslavnou báseň.
Petra Zámečníková
Foto: autorka

„Chcem sa odvážiť, patrične ospievať vody
hodné tej chvály, chorí sa nimi uzdravia včas.
Očiam sa vynára krásna zem, ale tiež podnebie jasné,
tečúce vody tu v riečisku drží nizučký breh.
O týchto prameňoch chcel by som napísať pochvalné verše,
hoci aj mienka je, že vo mne patričných síl a vlôh niet...“
Adam Trajan Benešovský
(úryvek)