Spolkový kaleidoskop

Josef Vajdl

Josef Vajdl 1925 – 2007

Lidé přicházejí a odcházejí. To je jediná nezměnitelná nevyhnutelnost tohoto světa. Po některých zůstane krátká vzpomínka, po některých velká mezera, někteří se vryjí do paměti na celý život, některé se už dlouho anebo nikdy nepodaří nahradit. Jedním z takových lidí byl český rodák Josef Vajdl. Život naplněný prací a láskou ...
Takhle stručně by se dala charakterizovat celoživotní osobnostní a pracovní úsilí Josefa Vajdla. Narodil se 13. března 1925 v Brozánkách v okrese Mělník. Na Slovensko do Martina přišel v roce 1980 jako vdovec za svou druhou manželkou. Celý život pracoval ve zdravotnictví. O lásce k lidem svědčí skutečnost, že byl nositelem Jánského zlaté plakety. Svým spoluobčanům však zůstane v paměti jako neúnavný reprezentant české národnosti na Slovensku. Po založení Českého spolku na Slovensku se jeho zásluhou v roce 1994 vytvořila regionální organizace v Martině. Na jejím čele byl od založení a jeho osobním zanícením, osobním příkladem a aktivitami se dostala mezi nejaktivnější organizace na Slovensku. Smyslem celého jeho snažení bylo udržovat tradice českého národa, českého jazyka a celé jeho kultury a vytvoření sounáležitosti dvou bratrských národů – Čechů a Slováků – i po rozdělení Československa. Také jeho iniciativou bylo navrácení českého občanství Čechům žijícím na Slovensku.
Josef Vajdl podlehl dlouhotrvající nemoci 15. května 2007 ve věku 82 let.
Čest jeho památce!