Spolkový kaleidoskop

ČSnS i nadále

V květnu se ve Vysokých Tatrách konalo valné shromáždění Českého spolku na Slovensku. Začátek jednání byl smutný, delegáti si minutou ticha uctili památku zemřelého dlouholetého a obětavého předsedu ČS v Martině Josefa Vajdla, který byl jedním z prvních zakladatelů ČSnS a pod jeho vedením byla organizace v Martině pokládána za jednu z nejlepších.
Potom už probíhalo jednání ČS na Slovensku. Předseda ČS podal zprávu o činnosti. I když základna stárne, členů ČS ubývá, narůstají nároky o dotace. Po transformaci bývalých regionálních organizací na samostatné České spolky jejich zástupci konstatovali, že se během dvou let vypořádali s počátečními těžkostmi a jejich práce pokračuje. Poté předsedové seznámili zasedání s prací svého ČS, členstvím a projekty na rok 2007. Počet členů: Bratislava 314, Trnava 82, Trenčín 63, Žilina 48, Martin 220, Nitra 96, Zvolen 70, Lipt. Hrádek 66, Poprad 50, Košice 503. K nastolené otázce, jaký názor mají delegáti na další existenci Českého spolku na Slovensku, se většina vyjádřila, že je žádoucí trvání zastřešujícího orgánu vystupujícího v některých záležitostech za všechny ČS. Ale ČSnS už nebude od jednotlivých Českých spolků požadovat členské.
Ve volbách na příští dvouleté období do Českého spolku na Slovensku byli zvoleni: Ing. Pavel Doležal - předseda, Miluše Babjáková - tajemník, členové: Ing. Hana Husenicová - ČS Bratislava, Zdeněk Jakubec - ČS Poprad, Miroslav Kohout - ČS Nitra, Ing. Milan Kudrna - ČS Lipt. Hrádek, Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. - ČS Zvolen, Mgr. Helena Miškufová - Slovensko-český klub v SR, Ing. Svatopluk Pach - ČS Žilina, Margita Pokrievková - ČS Trenčín, MUDr. Dagmar Takácsová - ČS Košice, Ing. Josef Trávníček - ČS Martin, Ing. Jiří Vodrážka - ČS Trnava,
Miluše Babjáková