Výstava

Výstava bratislavského Českého spolku

Kateřina Bekéniová Kvietiková: Vlčí mák a Kříž Hezkou prezentaci převážně nových obrazů uskutečnil v září Český spolek v bratislavském Pálfyho paláci v Zámocké ulici. Výstavu z tvorby třinácti českých výtvarníků žijících na Slovensku tradičně kurátorsky připravil Bohumír Bachratý.
Autoři děl se narodili v Praze, Roudnici nad Labem, Kolíně, Bzenci na Moravě, Uherském Hradišti, v Brně a v Olomouci, a to v letech 1922 až 1967. Již toto generační rozpětí předurčuje uměleckou pestrost. „Jejich tvorba je autorsky i stylově zvláštní a jedinečná. Přesahuje od doby realistického zobrazování člověka a zátiší až k různorodým způsobům zobrazování, reflexe, analýzy, sondy i projekce viděného, procítěného i poznaného. Ve většině těchto obrazů nad smyslovým opojením převládá duchovní hloubka, intelektuální empatie a emocionální kvalita umocněna autorskou poetikou i lyrismem,“ konstatoval na vernisáži kurátor.
Jedinou vystavující nežijící autorkou byla Olga Hoffstädterová (1922-1991), jejíž jubileum si organizátoři připomněli třemi olejomalbami (Autoportrét, Janka a Zátiší). Figurativní motivy uplatnila Běla Kolčáková a Karel Prudil, poetismus tiché radosti Vesmírnými tóny Květoslava Fulierová, olejomalbami Jitka Bezúrová, pastely Blanka Votavová a prostorovými obrazy Eva B. Linhartová. Filozoficko-meditativní kompozice se symbolikou tajemství a záhad kombinovanou technikou představili Anna Horváthová a Alexandr Vojtášek, pastely Dušan Búřil. Magické obrazy jsou dílem Jirka Mezřického, vitalitu tužeb a vášní vyzařuje cyklus obrazů Rytmus lesa od Vladimíra Kudlíka.
„Kultivované textilie Kateřiny Bekéniové Kvietikové přinášejí jemné variace na reálné i snivé splývání jitra, vůně květů i otevřeného modrého okna se znamením kříže jako žehnání i požehnání lidí úrodných a citlivých i v naší, často tak bezcitné době úhoru a hlušiny,“ dodal B. Bachratý.
Pavol Erdziak
Foto: autor