Spolkový kaleidoskop

Za doc. MUDr. Branislavem Gerykem

Doc. MUDr. Branislav Geryk Velice těžce si připouštíme pominutelnost života a to zejména, když nás opouští blízký člověk. Dne 14. 9. 2007 nás navždy opustil dlouholetý přednosta oddělení, později Kliniky pracovního lékařství, svědomitý, zasloužilý lékař, vysokoškolský pedagog, jeden ze zakladatelů týmu Lékařské fakulty v Martině, všeobecně vzdělaná osobnost, doc. MUDr. Branislav GERYK.
V roce 1946 pracoval na Lékařské fakultě UK v Bratislavě, od roku 1947 působil jako sekundární lékař na interním oddělení martinské nemocnice. V roce 1951 vznikl třetí Ústav pracovního lékařství na Slovensku a MUDr. B. Geryk se stal jeho ředitelem. Od toho roku věnoval celý svůj medicínský talent oboru pracovního lékařství, zůstává jeho zakladatelem nejen v Turci a Banskobystrickém kraji. Slovenská a československá pracovnělékařská obec mu vděčí za obdivuhodnou organizátorskou práci s československou působností. V důchodovém věku zůstal spojen se svým pracovištěm, byl patronem, ochráncem a rádcem kliniky, neúnavným bojovníkem za podporu jejího rozvoje.
Svoji náklonnost k nadčasovým myšlenkám prezentoval ve své další činnosti, v roce 1990 založil Klub přátel T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Martině, stal se předsedou. Ve stejné době se stal i členem našeho Českého spolku v Martině. Jeho cílem bylo udržovat dobré přátelské vztahy česko-slovenské. Ve svém srdci nosil bezmezné přátelství k českému národu s myšlenkou československé vzájemnosti. Za svoji činnost právem obdržel v roce 1998 na Pražském hradě z rukou prezidenta Václava Havla státní vyznamenání Za zásluhy II. třídy. Jeho památku si zachovají nejen jeho spolupracovníci, ale i členové Spolku i celá martinská veřejnost. Žil obklopen úctou ve své rodině, svými přáteli a známými, studenty všech věkových skupin, posluchači Univerzity třetího věku i obyvateli města Martin.
Jana Křížová