logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Český spolek Bratislava připravil na sobotu 24. března 2018 v 15 hod. tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti.

foto: Ing. L. Bábíček    Tvořivé dílny před Velikonocemi
Na sobotu 24. března 2018 v 15 hod. ČSB připravil tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou. Účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti. Fotografie Ing. Ladislava Bábíčka z loňského programu najdete zde.


J. Soukup    Vzpomínka na operního zpěváka a hlasového pedagoga
Operní zpěvák (bas) a hudební pedagog Jaromír Soukup (20. března 1888 Steyr, dnes Rakousko – 13. března 1971 Praha) nejprve působil jako učitel až po velké válce začal profesionální operní kariéru v Ostravě. V letech 1923-26 působil v SND, kde ztvárnil zejména postavy z české i klasické světové operní tvorby. Z Bratislavy odešel na další studia do Milána, později vystupoval v Brně a Praze, po válce se věnoval zejména pedagogické, ale i koncertní činnosti.

foto    Nejstarší kronika slovenského autora vyšla v Brně
Latinsky ručně psaná a ilustrovaná Chronica hungarorum vyšla poprvé v Brně 20. března 1488 a krátce na to i v Augspurgu. Jejím autorem je Ján z Turca (Johannes de Thwrocz, asi 1435 Pýr, dnes Hontianske Tesáre – asi 1489), který byl ve službách uherské královské komory a přestože v ní použil i části z jiných zdrojů, kniha je považována za nejrozsáhlejší opis nejstarších dějin uherského království až do vlády Matyáše Korvína. V knize se zmiňuje o Janu Jiskrovi, který podle autora plenil uherskou zemi a přidávali se k němu další Češi, Poláci a Slováci (první označení Slováků v dějinách).

foto: ČB    Vše nejlepší k životnímu jubileu Daliboru Jandovi
Zpěvák, textař a hudební skladatel Dalibor Janda (21. března 1953 Drahotuše u Hranic na Moravě) se na jaře 2003 podělil s čtenáři České besedy o svůj pohled na tehdejší česko-slovenské vztahy i další otázky (viz ČB 3/2003). K životnímu jubileu mu přejeme hodně zdraví, životních sil a dalších úspěchů.

L. Janáček    Leoš Janáček v Bratislavě
Hudební skladatel Leoš Janáček (3. července 1854 Hukvaldy – 12. srpna 1928 Ostrava) navštívil jako 68letý Bratislavu na jaře 1923, aby osobně přihlížel generální zkoušce své opery Káťa Kabanová v podání Slovenského národního divadla 23. března 1923 a následujícího dne se také zúčastnil její premiéry.

Zdeněk Košler    Dirigent Zdeněk Košler
Dirigent Zdeněk Košler (25. března 1928 Praha - 2. července 1995 Praha) byl v letech 1971-76 šéfdirigentem opery SND a stálým hostem Slovenské filharmonie, jimž svým tehdy už mezinárodně uznávaným jménem pomáhal otevírat brány i na zahraniční pódia. Se Slovenskou filharmonií rovněž natočil vynikající a dodnes vydávané nahrávky děl B. Smetany, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a také novinky řady slovenských skladatelů.

Prešpurk    Studánky a potoky staré Bratislavy
V rámci Kulturních večerů zve ČSB v úterý 27. března 2018 v 17 hod. na přednášku turistického průvodce Ivora Švihrana pod názvem „Studničky a potoky staré Bratislavy“ ve Velkém sálu Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na prvního československého prezidenta
I letos Velvyslanectví ČR v Bratislavě uspořádalo vzpomínkovou akci k výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u jeho sochy na dunajském nábřeží. Po úvodní písni „Ach synku, synku“ v podání moravské dechovky Bílovčanka slovenská čestná stráž položila věnec prezidenta SR A. Kisky, jehož na obřadu zastupoval ředitel vojenské kanceláře, po ní položili kytice JUDr. Pavel Sladký za české velvyslanectví, poslanci NR SR Peter Osuský, Ondrej Dostál a s nimi místopředseda OKS Juraj Petrovič, a také delegace krajanů. Atmosféru setkání, jemuž přálo i zapadající jarní slunce, zachytil na fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

soutěž    Dětská výtvarná a literární soutěž
Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko vyhlásili 10. ročník dětské umělecké soutěže, letos za podpory Československého ústavu zahraničního mezinárodního charakteru, věnovanou stému výročí vzniku ČSR. Soutěž má část výtvarnou a v rámci České republiky i literární a zúčastnit se mohou kolektivy i jednotlivci, bližší informace a pokyny jsou na stránce regionbystricko.cz. Soutěží provází postavička Vodomila, vytvořeného během prvního ročníku výtvarné soutěže jako maskot Svratecké vodohospodářské naučné stezky.

z dopisu    Dopis velvyslankyně předsedkyni Českého spolku Bratislava
Předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná obdržela dopis velvyslankyně ČR v SR Ing.Lívie Klausové, v němž děkuje za udělené čestné členství v Českém spolku Bratislava a současně potvrzuje udělení záštity připravované výstavě děl českých výtvarníků žijících na Slovensku (viz celý dopis). Fotografie z přijetí delegace ČSB na českém velvyslanectví jsou v našem fotoarchívu.

foto z obálky    Nová kniha Juraje Alnera
Publicista a spisovatel Juraj Alner představil v Bratislavě knihu „1968. Polčas rozpadu komunistického režimu“, v níž zajímavým způsobem spojil osobní vzpomínky a záznamy ze svých deníků s dobovými úryvky ze zahraničního tisku, aby s pomocí chronologických vysvětlivek přiblížil nejen pamětníkům, ale zejména mladší generaci zlomové období druhé poloviny 60. let v Československu. O autorovi (*1937 Kladno) si můžete více přečíst v České besedě v rozhovoru v č. 1 / 2003.)

MZV ČR    Dopis krajanům
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Jaroslav Kantůrek adresoval i letos dopis krajanům, v němž informuje o projektech jako Týden češtiny ve světě (30.7. – 3.8.2018), letní tábor s výukou češtiny ve Sluňákově (28.7.-4.8.2018) a další. Upozorňuje také na stránky, věnované historickým událostem 1918-2018, a to vládní, televizní nebo Univerzity Karlovy. Připomíná rovněž XVI. všesokolský slet a Světový kongres SVU nebo přípravu vzpomínkových akcí k 1100. výročí zavraždění první české a slovanské světice sv. Ludmily na Tetíně v r. 2021.

logo    Vychází Informační bulletin ČSB č. 1 / 2018
„Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte náš první letošní Informační bulletin, proto mi úvodem dovolte popřát nám všem i našim blízkým hodně zdraví a úspěšný jubilejní rok, v němž si připomínáme řadu významných výročí – nejvýznamnější z nich jsou nesporně 100 let od vzniku Československé republiky a také 25 let existence našeho krajanského spolku...“. Těmito slovy začíná Informační bulletin ČSB č. 1/2018, jehož celý obsah si můžete přečíst zde.

ČSnS    Z dějin české menšiny na území Slovenska
Přestože historické prameny dokládají přítomnost Čechů a Moravanů na území dnešní SR od nepaměti (např. viz nejstarší uherskou kroniku Vincent Múcska: Kronika anonymného notára kráľa Bela – Gesta Hungarorum, Vydavateľstvo Rak, Budmerice 2000, s. 82-83), nikdy v minulosti necítili potřebu vyčleňovat se z majoritní společnosti, takže oficiálně byli jako menšina uznáni až po vzniku současné SR. Vše začalo na jaře 1993 v bratislavské redakci týdeníku Mosty, v níž se scházely první návrhy na vytvoření organizace zastupující zájmy nově vzniklé české národnostní menšiny na Slovensku. Z iniciativy ing. dr. Jiřího Kozáka, CSc. vznikl v červnu 1993 přípravný výbor Spolku Čechov na Slovensku (obrázek).

B. Štiavnica    Hans Kunstmeister z Olomouce a Banská Štiavnica
S dějinami težby rud v okolí Banské Štiavnice je spojeno jméno „Meister Hans Kunstmeister“, údajně z Olomouce, o němž se zmiňuje listina z roku 1518 jako o odborníkovi, jenž se snažil řešit problém odčerpávání důlních vod ze šachet pomocí vlastního zařízení, využívajícího vodu z tajchu Červená studňa, jako náhradu tradičních čerpadel (gáplů) poháněných koňmi.

Prokop Velký    Husité v Bratislavě
První husitskou výpravu – spanilou jízdu či rejsu – do horních Uher zorganizovaly oddíly sirotčího a táborského svazu za účasti přívrženců z Moravy na začátku roku 1428. Vojska pod vedením Prokopa Holého a Prokůpka se přes Skalici, Senici a Modru dostali 18. února až k Bratislavě, kde zpustošili podhradí a několik předměstských osad. Část vojsk se následně s kořistí vrátila přes Šintavu a Nové Město nad Váhom zpět na |Moravu. Jednání zástupců uherského krále Zikmunda s husity v r. 1429 skončili bez výsledku, následně husité obsadili velkou část západního a severního Slovenska s trvalými posádkami Trnavě, Skalici, Topolčanech, Lednici a Likavě, odkud se přes Polsko probojovali na Spiš, 1433 dobyli Kežmarok, ale po bitvě u Lipan 1434 území Uher opustili. Podle legendy byl husitský vojevůdce ubytován Prešpurku v domě u hradeb, jemuž se v důsledku zachovaných kamenných kalichů s hostií (dnes ve foyer hotelu Arcadia) následně říkalo „husitský dom”, podle odborníků však kalichy nemají s husity nic společného.

CzT    Výročí bratislavského zastoupení CzechTourism
Česká centrála cestovního ruchu byla zřízena 18. března 1993 s platností od 1. dubna 1993 a od září 2003 nese název CzechTourism. Jen krátce před tím (celých deset let po vzniku ČCCR) koncem května 2003 bylo slavnostně otevřeno její zastoupení v Bratislavě v rámci pobočky cestovní kanceláře a hotelové sítě EuroAgentur. Bližší informaci o situaci ve vzájemném cestovním ruchu v době jejího vzniku přinesl měsíčník Česká beseda v čísle 7 – 8 / 2003.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 3. dubna v 16 hod. do kina Mladosť na promítání filmu „Utrpení mladého Boháčka“ (1969, r. František Filip), věnované 75. výročí narození scénáristy Eduarda Vernera. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce www.kpck.sk.

V. Nezval    Poezie Vítězslava Nezvala
V rámci Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 24. dubna 2018 v 17 hod. vzpomínkový večer věnovaný poezii Vítězslava Nezvala pod názvem „Na břehu řeky Svratky“. Mimochodem, tato báseň a známá „Sbohem a šáteček“ patřily mezi zhudebněné skladby na CD „Čeští básníci o Moravě“, vydané ČSB v roce 2015 (viz fotoarchiv).

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Májové tvořivé dílny
Další tvořivé díly pro děti i dospělé naplánoval výbor ČSB na sobotu 19. května 2018 s podtitulem kouzlení s modelovací hmotou Fimo, s níž se účastníci tvořivých dílen mohli seznámit pod dohledem Mgr. Martiny Večerné už před vánocemi. Výroba drobných ozdobných předmětů začne tradičně v sálu Csemadoku v 15 hod., účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení pro děti. Tvořivé dílny ČSB i letos chce organizovat s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. M. Klubal    Jižní Amerika očima diplomata 2
V rámci Kulturních večerů výbor ČSB připravil na úterý 29. května 2018 v 17 hod. další přednášku spojenou s besedou na téma „Jižní Amerika očima diplomata 2“. Hostem bude opět Mgr. Ondřej Pometlo, který se o své zážitky zejména z Argentiny podělil s krajany už před dvěma lety (viz fotoreportáž).

foto z pozvánky    Vzpomínkový zájezd na Piavu
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy a CK Wagon Service zvou milovníky vojenské historie na zájezd lehátkovým Legiovlakem Generál M. R. Štefánik na Piavu. Ve dnech 14. – 16. září 2018 vlak vyjede z Břeclavi a přes Bratislavu postupně navštíví místa bojišť Velké války na slovinsko-italské řece Soči, dále italský památník Sacrario Militare di Redipuglia a San Dona di Piave. Podrobnější informace najdete zde.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk