logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

V rámci Kulturních večerů zve ČSB v úterý 24. dubna na vzpomínkový večer věnovaný poezii Vítězslava Nezvala pod názvem „Na břehu řeky Svratky“.

ČSV    Uctime si Československo
Česko-Slovenský výbor zve na konferenci „Uctime si Československo“ při příležitosti 50. výročí udělení čestného občanství Bratislavy prezidentu a armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi. Konference se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 13 hod. v diskusním sále Institutu ASA na Gunduličově ul. 12 v Bratislavě. „Sme dedičmi Československa, bez ktorého by nebola súčasná SR, vďačíme mu za veľa – na tom nič nemenia ani chyby a nedostatky bývalého spoločného štátu. Naším zámerom je aj prispieť k snahám početných jednotlivcov i organizácií o dosiahnutie uzákonenia štátneho sviatku SR na počesť uvedenej kľúčovej udalosti v živote našich národov spred sto rokov,“ uvádí se v pozvánce.


pozvánka    Výstava o M. R. Štefánikovi
Ústav politických vied SAV, Nadácia M. R. Štefánika a Univerzitná knižnica v Bratislavě zvou na zahájení výstavy „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik 21. júla 1880 – 4. mája 1919“ spojené s panelovou diskusí v cyklu Osobnosti slovenské politiky, které se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 v 16.30 hod. na Barokním nádvoří a v Přednáškovém sálu Univerzitní knihovny na Ventúrské ul. 11.

V. Nezval    Poezie Vítězslava Nezvala
V rámci Kulturních večerů připravil ČSB v úterý 24. dubna 2018 v 17 hod. vzpomínkový večer věnovaný poezii Vítězslava Nezvala pod názvem „Na břehu řeky Svratky“. Mimochodem, tato báseň a známá „Sbohem a šáteček“ patřily mezi zhudebněné skladby na CD „Čeští básníci o Moravě“, vydané ČSB v roce 2015 (viz fotoarchiv).

foto: CzechTourism    Zájezd na Moravu
Na sobotu 23. června 2018 ČSB naplánoval další z vlastivědných zájezdů, tentokrát po trase Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou a umělecká sklárna v Karlově. Odjezd bude v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul., účastnický poplatek (6 €, nečlenové 8 €) budeme vybírat na spolkové akci 24. dubna.

Ljuba Hermanová, foto: Supraphon    Zakladatelka českého šansónu
Herečka a zpěvačka Ljuba Hermanová (vlastním jménem Luběnka, 23. dubna 1913 Neratovice – 21. května 1996 Praha) začínala svou kariéru jako operetní subreta v Bratislavě, kam odešla po té, co nedokončila studia na pražské konzervatoři a jako sedmnáctiletá začala vystupovat ve smíchovské Aréně a ve Švandově divadle. Ve filmu se poprvé objevila v r. 1932 ve filmu V+W Peníze nebo život, kde zpívala (s H. Vítovou) Život je jen náhoda. Až do posledních let života vystupovala s obdivuhodnou vitalitou a je považována za zakladatelku moderního českého šansonu, s nímž slavila úspěchy i v zahraničí.

husitský kalich    Husité a bratříci na východním Slovensku
Podle historických kronik v roce 1433 husitská vojska obsadila, vyrabovala a některá i vypálila několik měst v horních Uhrách a 25. dubna také Kežmarok, kde se obětí jejich řádění stala i část obyvatelstva. O působení husitských a bratřických vojsk v oblasti Spiše, Zamaguří a Šariše psala Česká beseda v č. 10 / 2003.

Z. Kabátová ve filmu Modré z neba    Nedožité jubileum Zity Kabátové
Herečka Zita Kabátová (vl. jm. Zavřelová, 27. dubna 1913 Praha – 27. května 2012 Praha) se narodila v umělecké rodině, její otec architekt psal loutkové hry pro děti a jejím strýcem byl první český filmový herec Josef Šváb Malostranský. I jí film získal za první republiky renomé, no za účinkování v době protektorátu měla po válce přes 20 let zakázanou činnost. Hrála až do vysokého věku i ve slovenských filmech (např. Modré z neba, režie E. Borušovičová 1997).

J. Třanovský, foto: Muzeum Těšínska    Vzpomínka na moravského kazatele a básníka
Vydavatelský a knihkupecký účastinný spolek Tranoscius byl založen 27. dubna 1898 v Liptovském Svatém Mikuláši a svůj název převzal od latinského jména moravského pobělohorského exulanta Jiřího Třanovského (27. března 1592 Těšín – 29. května 1637 Liptovský Mikuláš), který žil na pozvání rodiny Suneghů z Jesenice na budatínském a oravském hradě a později v Liptovském Mikuláši. Tam také dokončil své nejslavnější dílo vydané 1636 v Levoči „Cithara sanctorum“ (aneb Pjsně duchownj staré i nowé, kterýchž církew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách, jakož i we wšelikých potřebách swých obecných o obzwlásstních s mnohým prospěchem užívá k obecnému církwe Boží wzdělání, někdy shromaždené a wydané od kněze služebníka Páně při církwi Swato-Mikulášské w Liptowě) obsahovalo v prvním vydání přes 400 písní, ale postupně bylo doplňováno a používano až do 20. století.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve ve středu 2. května v 16 hod. do kina Mladosť na Hviezdoslavovo nám. Na povídkový film „Čapkovy povídky“ (1947, r. M. Frič) jako vzpomínku na K. Čapka před udělováním tradiční Ceny K. Čapka v Trenčianských Teplicích (letos v sobotu 19. května). Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce www.kpck.sk.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Májové tvořivé dílny
Další tvořivé díly pro děti i dospělé naplánoval výbor ČSB na sobotu 19. května 2018 s podtitulem kouzlení s modelovací hmotou Fimo, s níž se účastníci tvořivých dílen mohli seznámit pod dohledem Mgr. Martiny Večerné už před vánocemi. Výroba drobných ozdobných předmětů začne tradičně v sálu Csemadoku v 15 hod., účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení pro děti. Tvořivé dílny ČSB i letos chce organizovat s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Cena    Cena Karla Čapka v Trenčianských Teplicích
Kruh přátel české kultury zve na slavnostní udělování Ceny Karla Čapka v sobotu 19. května 2018 v Trenčianských Teplicích. Slavnost začne ve 14.30 hod. pietním aktem u lázeňského hotelu Pax, samotné udělování se uskuteční od 15. hod. v kinu Prameň. Další informace KPČK publikuje na své webstránce www.kpck.sk.

ČCCR    Výročí bratislavského zastoupení CzechTourism
Česká centrála cestovního ruchu byla zřízena 18. března 1993 s platností od 1. dubna 1993 a od září 2003 nese název CzechTourism. Jen krátce před změnou názvu (celých deset let po vzniku ČCCR) koncem května 2003 bylo slavnostně otevřeno zastoupení v Bratislavě v rámci pobočky cestovní kanceláře a hotelové sítě EuroAgentur. Bližší informaci o situaci ve vzájemném cestovním ruchu v době jejího vzniku přinesl měsíčník Česká beseda v čísle 7 – 8 / 2003.

foto: Ing. M. Klubal    Jižní Amerika očima diplomata 2
V rámci Kulturních večerů výbor ČSB připravil na úterý 29. května 2018 v 17 hod. další přednášku spojenou s besedou na téma „Jižní Amerika očima diplomata 2“. Hostem bude opět Mgr. Ondřej Pometlo, který se o své zážitky zejména z Argentiny podělil s krajany už před dvěma lety (viz fotoreportáž).

MKVZČ    Krajané v době globalizace
Milí přátelé, vážení krajané, letos opět budeme pořádat konferenci pod názvem Krajané v době globalizace. Jednání proběhne ve čtvrtek 27. září od 9.00 do 18.00 v nové budově Národního muzea. Po šesté hodině se uskuteční společenské setkání. V pátek 28. září bude následovat kulturní program, při němž navštívíme některé pražské pamětihodnosti. Budu rád, když mi nejpozději do června potvrdíte účast,“ píše nám Miroslav Krupička z MKVZČ v Praze. Program konference a další informace budou postupně upřesňovány na webstránce zahranicnicesi.com.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Jarní tvořivé dílny
Na sobotu 24. března 2018 Český spolek Bratislava připravil tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou a jejím synem Radkem. Pod jejich dohledem si děti i dospělí vytvořili různá zkrášlení na sváteční chvíle, jak na svých fotografiích zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Studánky a potoky staré Bratislavy
V rámci Kulturních večerů Český spolek Bratislava připravil v úterý 27. března 2018 přednášku turistického průvodce Ivora Švihrana pod názvem „Studničky a potoky staré Bratislavy“ spojenou s videoprojekcí, na níž rodáci a rodačky z Bratislavy i ti, kteří se sem přistěhovali, dozvěděli řadu zajímavých podrobností o starém Prešpurku a jeho přítocích Dunaje. Hosta přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Z večera poslal několik fotografií Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

logo    Stromy svobody 1918-2018
Dobrý den z Brna, obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na kampani Stromy svobody 1918-2018, kterou ve spolupráci s řadou spolků a institucí… organizujeme k letošním 100 letům Československa,“ oslovil nás David Kopecký z brněnské Nadace Partnerství. Cílem kampaně je zmapovat všechny tyto stromy na území bývalé ČSR i v cizině, zpropagovat je a případně se postarat o jejich odborné ošetření, ale také výsadbu nových například i s účastí dětí, aby tato tradice často spojovaná se jménem prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka a symbolizující vznik demokracie u nás pokračovala i v budoucnosti. Bližší informace jsou na webstránce Nadace Partnerství.

foto: Ing. L. Bábíček    Výstava českých výtvarníků k 100. výročí ČSR a 25. výročí českých spolků
Český spolek Bratislava připravuje výstavu výtvarníků českého, moravského a slezského původu žijívívh v Bratislavě a okolí, věnovanou 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí českých spolků v SR. Poslední podobná výstava se uskutečnila na podzim 2015. Na slavnostní vernisáži 6. června v 16 hod. vystoupí „Hradišťan & Jiří Pavlica“. Výstava v Galerii Slovenského rozhlasu potrvá do konce června 2018.

foto z pozvánky    Vzpomínkový zájezd na Piavu
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy a CK Wagon Service zvou milovníky vojenské historie na zájezd lehátkovým Legiovlakem Generál M. R. Štefánik na Piavu. Ve dnech 14. – 16. září 2018 vlak vyjede z Břeclavi a přes Bratislavu postupně navštíví místa bojišť Velké války na slovinsko-italské řece Soči, dále italský památník Sacrario Militare di Redipuglia a San Dona di Piave. Podrobnější informace najdete zde.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk