logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

Program ČSB je přerušen do ukončení protipandemických opatření!

logo    Vychází Mimořádný informační bulletin ČSB – květen 2021
„Vážení přátelé, přichází květen, příroda svou jarní krásou nás láká plně ji využít, bohužel zatím ne všechno je nám dovoleno. Chybí nám – aspoň si to myslíme – naše pravidelná setkání, možnost popovídat si, vyslechnout zajímavé přednášky anebo vyjet si na poznávací zájezd. Všechno je to naplánované, realizace ale není v našich rukách. Darmo se omlouváme, že to není naše vina. Zůstává nám jen víra, že se vše co nejdříve k dobrému obrátí.,“ píše se v úvodě dalšího Mimořádného Informačního bulletinu, který opět připomíná významná výročí z českých dějin a několik zajímavostí z ČR.


logo    Blahopřejeme k životnímu výročí
V těchto dnech si připomínáme významné životní jubileum dlouholetého člena Českého spolku Bratislava Ing. Prokopa Koubka, CSc., ze společnosti Eswald SK, s.r.o. Vedení ČSB mu při této příležitosti děkuje za dlouholetou podporu a přeje hodně zdraví, životních a tvůrčích sil do dalších let.

logo    Koncerty Pražského jara u vás doma
České centrum upozorňuje na možnost navštívit vybrané koncerty letošního festivalu Pražské jaro 2021 virtuálně. Konkrétně slavnostní zahájení tradičně 12. května patří symfonickému cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, letos v podání souboru dobových nástrojů Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse. Další přenášené koncerty budou 20. května „Na křídlech tance“ se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, „Debut Pražského jara“ 26. května 2021 se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a závěrečný koncert s Českou filharmonií 3. června. Podrobnější informace o programu a interpretech jsou na stránce Českého centra a festivalu Pražské jaro 2021.

M. Florian    Básně Miroslava Floriana v písních
Básník Miroslav Florian (10. května 1931 Kutná Hora – 10. května 1996 Praha) původně vystudoval knihovnictví, později pracoval jako redaktor v Čs. rozhlase a vydavatelství. Překládal básně ze světových jazyků i ze slovenské tvorby. Několik jeho básní zhudebnil PhDr. Vladislav Klesnil a v podání skupiny Starý orchestrion je ČSB vydal v prosinci 2005 na CD „Čeští básníci o Moravě“, např. (mp3) Doznání, U Mikulova, Z jižní Moravy, Strážnice, Samomluva nebo Litanie k jižní Moravě.

Zakladatelé SK v Bratislavě, foto: ČB    Z historie Slováckých krúžků
Nedávno jsme si připomenuli výročí založení Československé jednoty (7. května 1896 v Praze), při níž vznikl i Akademický odbor (první předseda Bohumil Haluzický), jenž podporoval myšlenku slovanské vzájemnosti i při písních a tanci (veřejně poprvé vystoupil 13. května 1901 v Národním domě v Praze-Vinohradech). Po spolku Detvan, sdružujícího v Praze od r. 1882 studenty z horních Uher, studenti z Moravského Slovácka založili v roce 1896 v Praze Slovácký krúžok, který záhy našel následovníky v Brně (1908), Strážnici (1910) a Uherském Hradišti (1913). Po vzniku ČSR vznikl i v Bratislavě, jeho zakladatelem a prvním „stárkem“ (starostou) byl Ing. Jura Černý z Kunovic u Uherského Hradiště, jenž přišel do Bratislavy jako inženýr dopravních staveb v roce 1919. V roce 1922 svolal své přátele do hospody „U Jaklitsche“ na Michalské ul., první veřejné vystoupení bratislavského Slováckého krúžku se však uskutečnilo až v roce 1924 v Autoklubu Reduta. Prvním primášem byl Čeněk Nedbálek, člen orchestru SND (a pozdější primáš Slováckého krúžku v Brně).

výročí    Karel IV. a horní Uhry
V roce 2016 jsme si připomněli 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. (14. května 1316 Praha - 29. listopadu 1378 Praha), jehož jubileum zařadilo UNESCO mezi významná světová výročí. Do oslav se zapojil i portál cesi.sk, který si za to vysloužil poděkování od Ondřeje Chrásta, předsedy Spolku Otec vlasti Karel IV, z.s. a Mgr. Martina Pňačka z kanceláře primátora Trenčína. První pobyt Karla IV. je na tamním hradě doložen 24. srpna 1335 , kdy doprovázel otce Jana Lucemburského na mírových jednáních s polským králem Kazimírem a uherským Karlem Robertem a jeho synem Ludvíkem. Karel IV. a Ludvík Velký tam později řešili své vztahy ještě v roce 1362. Další cenné údaje o Trnavě a Bratislavě nám doplnil historik PhDr. Štefan Holčík.

Češi v SR podle krajů, graf z údajů ŠÚ SR    Sčítání lidu v roce 2011
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 763/2008 se v roce 2011 v zemích EU uskutečnilo sčítání obyvatel, domů a bytů. Ve Slovenské republice se zjišťoval stav platný o půlnoci z pátku 20. května na sobotu 21. května 2011, výsledky zveřejnil Statistický úřad SR. Podrobný přehled týkající se české a moravské menšiny v SR publikoval portál cesi.sk v rubrice „Češi v SR – statistika".

Sv. Jan Nepomucký na Karlově mostě    Nejznámější český světec
„Janova ruka přitahuje k sobě horka“, „Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku“ – jsou jen dvě z množství pranostik vážících se k jednomu ze svatých patronů zemí Koruny české a k dnes už historiky zpochybněnému datu jeho smrti 16. květnu 1393 (do roku 1925 svátek). Jeho sláva přišla až po třech stoletích, 31. května 1721 ho papež Inocenc XIII. prohlásil za blahoslaveného, a následně za svatého papež Benedikt XIII. 19. března 1729. Od té doby patřil sv. Jan Nepomucký k nejoblíbenějším světcům po celém katolickém světě, včetně území dnešního Slovenska, jak o tom svědčí mnohé sochy, kaple a další památky. V Bratislavě jsou jeho nejznámější sochy na mostě před Michalskou bránou a sousoší na nádvoří Primaciálního paláce, ve výklenku na Rudnayově náměstí a na dalších místech, pomník připomínající kapli sv. Jana Nepomuckého najdeme v sadu Janka Krála.

Výhled od parlamentu na Hainburg    Přemysl Otakar II. v Pressburgu
Stopy českého krále Přemysla Otakara II. najdeme na více místech v okolí Bratislavy, například na hradu v nedalekém Hainburgu se v roce 1252 oženil s Markétou Babenberskou. V říjnu 1270 navštívil Bratislavu, aby uzavřel mír s uherským králem Štefanem V., ten ho však nedodržel, a tak český král obsadil území od Nitry po Pezinok, Stupavu a Děvín a donutil uherského krále 2. června 1271 v Pressburgu uzavřít novou mírovou smlouvu. Ani tu však uherský nástupce Ladislav IV. Kumánský nedodržel, a tak Bratislava byla v rukách českého krále ještě v letech 1273 až 1276.

foto z plakátu    Fotovýstava Olomouc z po(d)hledu
Když lidé nemohou do Olomouce, přijede Olomouc za nimi. Pod tímto heslem bude po celý květen na Hvězdoslavově náměstí v Bratislavě volně přístupna výstava fotografií Tomáše Helíska pod názvem „Olomouc z po(d)hledu!“, který naznačuje, že autor je vozíčkář a tím je ovlivněn jeho úhel pohledu na město. Fotovýstava pod záštitou velvyslance Tomáše Tuhého, primátora Olomouce Miroslava Žbánka a starostky městké části Bratislava-Staré Město Zuzany Aufrichtové slouží i jako pozvánka agentury CzechTourism do atraktivního centra Hané.

logo    Nabídka putovních výstav z Českého centra
České centrum spustilo nový program Putovky jako nabídku cestovních výstav určených do knihoven, kulturních domů nebo vhodných outdoorových prostorů po celém Slovensku. „Půjčte si přesně tu kolekci, která se vám líbí, a vystavte si ji u vás. Už nemusíte cestovat za námi, výstavy zašleme za vámi!... Spolu s výstavou vám po dohodě a v rámci našich možností rádi dovezeme i autory či autorky na čtení nebo workshop.“ Aktuální nabídka činí šest expozicí určených do interiéru a pět vhodných i na instalaci v exteriéru.

logo    Informace ke sčítání lidu v ČR
Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje na informace ke „sčítání lidu v ČR, které se uskuteční online v době 27. 3. - 11. 5. 2021. Sčítání lidu je povinné a týká se všech osob, které mají v ČR hlášen trvalý pobyt. Naopak se netýká občanů ČR, kteří nemají v ČR trvalý pobyt.“ Veškeré další informace jsou zveřejněny na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

PS PČR    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou v říjnu
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě v této souvislosti upozorňuje, že „podle ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 247/1995Sb., budou volby probíhat i mimo území České republiky, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích. Na území Slovenské republiky budou volby probíhat na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Občané České republiky žijící na Slovensku mají možnost se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě (pokud v něm již nejsou zapsáni), a to do 29. srpna 2021. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě, kteří si přejí hlasovat na území České republiky, mohou u tohoto Velvyslanectví podat žádost o vydání voličského průkazu, a to do 6. října 2021. Další podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR".

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk