logo ČSB                                   ČnS

Vítejte na informační stránce Českého spolku Bratislava

Český spolok Bratislava (ČSB) je nepolitické občanské sdružení obyvatel Slovenské republiky hlásících se k českému, moravskému a slezskému původu, jejich rodinných příslušníků a dalších sympatizantů bez ohledu na státní občanství (viz Stanovy). Pod názvem „Spolek Čechů na Slovensku" vznikl v roce 1993 (viz Z historie spolku) jako nejstarší organizace české a moravské národnostní menšiny v SR, v následujícím roce se s místními pobočkami v dalších slovenských městech transformoval na regionální organizace Českého spolku na Slovensku... (celý text O nás)

slunce    Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům příjemné prožití letních měsíců, o programu na druhé pololetí budeme informovat koncem srpna.    slunce

Cena Karla Čapka    MUDr. Antonín Čapek a Trenčianske Teplice
Lázně Trenčianske Teplice jsou spojeny se jménem MUDr. Antonína Čapka (26. července 1855 Žernov u České Skalice – 4. července 1929 Praha), který tam působil v letech 1910 až 1923 jako lázeňský lékař. V letních měsících za ním pravidelně přijížděly jeho děti Helena, Josef a Karel, jejich první doložený pobyt byl v roce 1912. V roce 1918 se MUDr. Antonín Čapek angažoval v revolučních událostech spojených se vznikem ČSR. Založil pobočku Červeného kříže, jeho zásluhou vznikla první zubní ambulance na Slovensku a zavedly se dětské lékařské prohlídky, prosazoval také snídaně a svačiny dětem ve školách.


Josef Jungmann    Josef Jungmann: V jazyku je naše národnost
Jazykovědec, předkladatel, spisovatel a básník Josef Jungmann (16. července 1773 Hodlice nedaleko Berouna – 14. listopadu 1847 Praha) ovlivnil svým dílem řadu slovenských obrozenců. Bernolákovu slovenštinu považoval za odrůdu češtiny. Jan Kollár se po Jungmannově výtce, že vnáší zmatek do českého jazyka, rozhodl pro uplatnění češtiny jako společného jazyka západních Slovanů.

Q. Mánes    Malíř slovanských národů
Malíř Quido Mánes (17. července 1828 Praha – 5. srpna 1880 Praha) se prosadil už v mládí talentem, s nímž vyobrazoval zejména historické bitvy a jezdecké scény. Přelom v jeho tvorbě znamenal vlastenecký pohyb slovanských národů v roce 1848 a zejména pobyt na zámku v Čechách pod Kosířem, odkud podnikal cesty po Moravě, ale i do Slezska, Polska a horních Uher, kde našel zalíbení v lidových krojích a žánrových scénách z venkovského i městského prostředí.

foto: ČB    Vzácný fotografický odkaz
Učitelka a fotografka Marie Zavadilová (21. července 1893 – 1. ledna 1988 Bratislava) přišla na Slovensko až v důchodu, ale přivezla s sebou výjimečné bohatství záběrů ze života na kopanicích z Valašska a moravsko-slovenského pomezí, kde po většinu života učila. O vzácné dědictví se stará její dcera výtvarnice Květa Fulierová, s jejíž pomocí se uskutečnilo několik výstav. Medailon o její tvorbě přinesla Česká beseda v č. 2 / 1997.

   První ředitel lesnické školy v Liptovském Hrádku
Lesnická škola v Liptovském Hrádku byla sice založena už v roce 1796, ale v původní podobě vydržela jen do roku 1815. Obnovena byla 1886 jako Maďarská královská lesnická odborná škola, ale její učitelé odešli v roce 1919 poté, co objekty školy převzala nová čs. správa. Od školního roku 1919 se prvním ředitelem „Štátnej horárskej školy“ stal Bohuslav Procházka (22. července 1888 Horky nad Jizerou – 31. srpna 1936 Jemnice), který měl za sebou studium v Písku a ve Vídni i několikaletou prax a výuku na Liptově (s dalšími českými učiteli jako byli např. L. Zbořil, Ing. T. Pittel, Ing. K. Hledík, Ing. J. Keil, F. Lysý) obohatil o dřevařský obor, lesnický výzkum i zahradnictví. V roce 1926 se zasadil o vznik včelařské a rybářské stanice, přispěl také k rozvoji ochotnického divadla v Lipt. Hrádku.

Arnošt Ditrich    Ředitel observatoře v Hurbanově jako první na Slovensku přednášel o teorii relativity
Astronom PhDr. Arnošt Ditrich (23. července 1878 Dubá nedaleko Doksů – 15. prosince 1959 Lomnice nad Lužnicí) po studiích matematiky a fyziky v Praze a Vídni pracoval v letech 1920 až 1936 v astrofyzikální observatoři (od r. 1927 její ředitel) v obci Stará Ďala (dnes Hurbanovo), kterou od r. 1919 převzala pražská hvězdárna (Ministerstvo školství a národní osvěty). Kromě astrofyzikálního výzkumu (zemský magnetizmus a gravitace) jako první v ČSR přednášel o Einsteinově teorii relativity. Známým se stal například výkladem let ve staré literatuře, podle něhož se biblický Metuzalém ve skutečnosti dožil 81 roků (969 lunárních měsíců nikoli let) a Adam (930 lunací) 77 let.

   Letní připomínka novoročních pozdravů
První novoroční pozdravy začal v Evropě údajně posílat hrabě Karel Chotek z Vojnína a Chotkova (23. července 1783 Vídeň – 28. prosince 1868 Vídeň), který v zimní nepohodě nestačil jako nejvyšší purkrabí českého království ze svého panství ve Velkém Březně dostát svým společenským závazkům u císařského dvora ve Vídni a jinde, a proto prý přišel s touto novinkou. Koncem 19. století na novoroční pozdravy začal pražský grafik Viktor Stretti uvádět francouzský výraz „Pour féliciter“ (= na potěšení, pro štěstí), jenž se jako zkratka P.F. uvádí dodnes. Karel Chotek měl šest dětí, nejmladší syn Bohuslav byl otcem Žofie Chotkové, manželky následníka trůnu (viz o zámku Eckartsau nedaleko Bratislavy).

foto: J. Výborný    Ohlédnutí za výstavou
Výstava děl výtvarníků českého, moravského a slezského původu, žijících na Slovensku v Galerii Slovenského rozhlasu, zorganizovaná Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR, byla doposud nejrozsáhlejší expozicí tohoto druhu, a že jich nebylo málo. Podrobnější výčet těchto akcí podal kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. v katalogu k výstavě, o který byl zvlášť velký zájem. Není divu, publikace podává pozoruhodný přehled nejen o samotné výstavě, ale dokumentuje aktivity českých výtvarníků, působících v SR, za poslední čtvrtstoletí, i vzájemné kontakty českého a slovenského výtvarného umění...(celý článek).

foto: Ing. Milan Klubal    Ohlas výstavy v médiích
O výstavu zorganizovanou Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR, projevila nebývalý zájem i média (žel, tradičně jen slovenská). Den po vernisáži vydala zprávu Tlačová agentura SR (zde) a ve stejný den ve večerních televizních novinách „Správy RTVS“ odzněla reportáž redaktorky Patrície Pružinské (z TV archivu zde, jinak od 46:26 min.). Podrobnou informaci o výstavě má RTVS i na své internetové stránce (zde). Úřad zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny informuje na své stránce o účasti svého předsedy L. Bukovszkého na vernisáži (zde). Na svých stránkách výstavu s předstihem avizovalo také České centrum (zde) a náš partnerský Kruh priateľov českej kultúry (zde).

foto: Ing. Ladislav Bábíček    Ohlas výstavy v médiích 2
Výstavě děl výtvarníků českého, moravského a slezského původu, žijících na Slovensku, v Galerii Slovenského rozhlasu, zorganizovaná Českým spolkem Bratislava ve spolupráci s manžely Bachratými ke 100. výročí vzniku ČSR a 25. výročí existence českých spolků v SR, věnuje pozornost zejména RTVS. Redaktorka Radio Regina Anna Michalčíková zařadila do vysílání informace o samotné výstavě, o spolku i českých krajanech na Slovensku. Štáb redakce národnostního vysílání RTVS z Košic pod vedením redaktorky Ľ. Kolové, který přicestoval na vernisáž do Bratislavy, uveřejnil informaci o koncertu souboru Hradišťan & Jiří Pavlica v pravidelných Národnostních zprávách ve čtvrtek 14. 6. 2018 a rozsáhlejší reportáž v Národnostním magazínu v pondělí 25. 6. 2018.

logo    Stavba století - projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR společně vyhlásili anketu Stavba století, do níž se může zapojit každý formou hlasování na internetu. Odborná komise vybrala 66 českých a 34 slovenských, celkem stovku nových nebo rekonstruovaných objektů symbolizujících uplynulé století. Po ukončení hlasování bude na podzim 2018 vydána pamětní publikace a od září 2018 se napříč ČR a SR uskuteční putovní výstavy. Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018. Mimochodem v seznamu nechybí ani dvě dominanty našich hlavních měst, jejichž spoluautorem byl zakladatel českých spolků na Slovensku Dr. Ing. J. Kozák, CSc. – televizní věže na bratislavském Kamzíku a pražském Žižkově.

M. Hrušovská    Čtvrtstoletí českých spolků na Slovensku
Na jaře 1993 vzniklo nejstarší české krajanské sdružení po rozdělení federace pod názvem Spolek Čechů na Slovensku. Jeho zakladatelem byl Dr. Ing. Jiří Kozák (1922-2003) a, jak dokládají dokumenty, jeho pravou rukou byla Mgr. Marta Hrušovská. Z původních „sedmi statečných“, kteří podepsali zakládající dokumenty nejstaršího krajanského spolku, dnes už zřejmě jediná aktivní členka současného Českého spolku Bratislava, kterou jsme při příležitosti jejího životního jubilea požádali o rozhovor).

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 4. září v 16 hod. do sálu Csemadoku (Nám. 1. mája 10-12) na přednášku dr. Vojtěcha Čelka „Osudové osmičky: Rok 1968“ k 50. výročí srpnových událostí. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

foto: rajecjestrebi.cz    Podzimní zájezd na Moravu – změna termínu
Další z vlastivědných zájezdů, tentokrát na trase Černá Hora (pivovar), zámek Rajec-Jestřebí a Dolní Kounice (původně ohlášený na sobotu 22. září) se uskuteční ve dřívějším termínu – už v sobotu 8. září 2018. Odjezd bude tradičně v 7 hod. z parkoviště na Šancové, účastnický poplatek se vybíral na spolkové akci 29. května.

MKVZČ    Krajané v době globalizace
Milí přátelé, vážení krajané, letos opět budeme pořádat konferenci pod názvem Krajané v době globalizace. Jednání proběhne ve čtvrtek 27. září od 9.00 do 18.00 v nové budově Národního muzea. Po šesté hodině se uskuteční společenské setkání. V pátek 28. září bude následovat kulturní program, při němž navštívíme některé pražské pamětihodnosti. Budu rád, když mi nejpozději do června potvrdíte účast,“ píše nám Miroslav Krupička z MKVZČ v Praze. Program konference a další informace budou postupně upřesňovány na webstránce zahranicnicesi.com.

   
  • > > > archiv starších zpráv, pozvánek a zajímavostí
  • TOPlist

    NK ČR v dubnu 2008 vybrala tuto stránku do projektu WebArchiv.

     

    © jv 2004

              © Obsah těchto stránek lze použít výlučně s označením zdroje: cesi.sk