Slovensko-český klub v SR

Od června 2005 se vydavatelem měsíčníku Česká beseda (do prosince 2007) stalo občanské sdružení Slovensko-český klub v SR, jenž vznikl jako sesterská organizace Slovensko-českého klubu v Praze (www.czsk.net) a byl zaragistrován na MV SR 3. 4. 2004.

 • > > > Aktuality a pozvánky na nejbližší akce
 • > > > Informace o nedávných akcích
 • > > > Kontakty a stanovy
 • > > > Archiv starších informací

 • Aktuality a pozvánky na nejbližší akce:

  Kliknutím pozvánku zvětšíte Kliknutím pozvánku zvětšíte


  Další léčivý pramen, tentokrát v Konstantinových Lázních, klikem celý článek       V kraji porcelánu, lázní a hornictví
       Letos už popáté připravil Slovensko-český klub v SR pro děti svých členů letní tábor v České republice. Tentokrát byla cílem jejich poznávání část západních Čech a proto organizátoři vymysleli název V kraji porcelánu, lázní a hornictví. Skupina dětí s vedoucími byla ubytovaná v kempu v Konstantinových Lázních a odtud vyrážela každý den jiným směrem za přírodními zajímavostmi, historií i zážitky. Z Košic až ke Karlovým Varům je to opravdu pořádný kus cesty. A navíc v očekávání věcí příštích se v nočním vlaku nikomu nechtělo ani spát. Aby setřásly únavu z cestování, patřil první den poznávání Konstantinových Lázní a okolí, hrám a večernímu programu zaměřenému na následující den. To je specifikum tohoto tábora. Děti ještě doma dostanou témata referátů, které si musí připravit a pak v souladu s denním programem tábora přečíst ostatním.    

 • celý článek


 • Informace o nedávných akcích:

  Koncil       Hold člověku, který neodvolal
       Po svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je na Slovensku i v Česku státním svátkem, hned následoval v České republice další státní svátek věnovaný památce mistra Jana Husa. Tento reformátor byl 6. července 1415 upálen v Kostnici ležící na břehu Bodamského jezera, protože – vědomý si své pravdy – neodvolal své učení. Kostnice je kouzelné město na německo-švýcarské hranici. V letech 1414 až 1418 bylo dějištěm ekumenického koncilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil otázku velkého západního schizmatu, kdy v čele církve stáli dokonce 3 papežové, a také otázky reformy církve. Právě v předvečer výročí upálení mistra Jana do Kostnice zamířila 40členná skupina Slovensko-českého klubu (SČK) v SR, aby vzdala hold tomuto velkému Čechovi a také se seznámila s místem, kde reformátor prožil poslední dny života a kde vzplála hranice.    

 • celý článek s pozvánkou


 • ArtBotič       Literární soutěž pro seniory
        Letošní rok je Rokem aktivního stáří. Různé neziskové organizace připravují řadu zajímavých akcí pro tuto věkovou skupinu, které volené orgány až takovou pozornost nevěnují. Od naší příznivkyně Slávky Takáčové z Prahy jsme dostali nabídku zúčastnit se literární soutěže. Nu, někdo se cítí starý ve třiceti, jiná skvěle maluje v sedmdesátce. Pokud máte kapku invence, neváhejte.“ Informace o soutěži najdete zde.
        Helena Miškufová


  Berthold Hornung, klikem zvětšíte       Odhalení pamětní tabule ing. arch. Bertholdu Hornungovi
       V rámci Dní Terasy připravily Městská část Košice-Západ a krajanská organizace Slovensko-český klub ve Slovenské republice odhalení pamětní tabule českému architektovi Bertholdovi Hornungovi, který se významně zasloužil o koncepci moderních Košic při přípravě a realizaci sídliště známého jako Terasa. Slavnostní odhalení tabule na budově Átrium klubu, Zuzkin park č. 4, Luník 1, bude v pátek 15. června 2012 v 11 hod. Berthold Hornug se narodil v roku 1925 v Ostravě, po 2. světové válce vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Když dostal nabídku z košické pobočky Stavoprojektu zúčastnit se budování nové části Košic, tehdy nazývané Nové Město, rád přijal výzvu vytvořit koncepci sídliska pro zhruba 45tisíc obyvatel a podílet se na vytvoření zástavbového plánu jednotlivých městských částí...
     

 • celý článek s pozvánkou


 • > > > Archiv starších informací

 • Kontakty a stanovy:

  Adresa:
  Slovensko-český klub v SR
  Tri hôrky 3, 040 11 Košice
  Tel.: 055/6434 155, mob: 0905 821 812
  e-mail: helena.miskufova@sentia.sk

  Najdete nás i na Facebooku: www.facebook.com/pages/Slovensko-cesky-klub-v-SR/126845334004405.


  Výkonný výbor Slovensko-českého klubu v Slovenské republice:
  předsedkyně: Mgr. Helena Miškufová
  místopředseda: Mgr. Vladimír Skalský
  tajemnice: Mgr. Andrea Ščerbanovská
  členové: Ing. Andrej Berta, Vanda Čičváková, Ing. Viera Labašová


  Stanovy Slovensko-českého klubu v SR