V Hronské Dúbravě jsme museli přesedat na motoráček Pro mnohé byl zážitek jet tímto motoráčkem

První v Síni úcty a slávy myslivosti

Nejdříve jsme zhlédli DVD o tajchách a poté vyslechli přednášku o Češích v Banské Štiavnici      V Muzeu Svatý Anton nedaleko Banské Štiavnice připravil Český spolek ve Zvolenu vzpomínkovou akci o generálovi MUDr. Janu Červíčkovi, který je zakladatelem Loveckého ochranného spolku na Slovensku. Do Antona zamířila i dvacítka členů Slovensko-českého klubu v SR z Košic.

     Pro většinu z nás myslivec představuje novodobého lovce, který má jediný cíl – trefit a získat kořist v podobě paroží nebo dalších zajímavých důkazů jeho střeleckého úspěchu. Jenže ten správný myslivec, to je někdo úplně jiný. V jeho zorném úhlu je především ochrana zvěře. Před přírodními pohromami i před člověkem. Na Slovensku má tato činnost svou dlouhou tradici, kdysi se o zvěř většinou ve svých lesích a oborách starali majitelé pozemků, tedy příslušníci šlechtických rodů.

Tato část Banské Štiavnice má název po Kutné Hoře Kutenberg      Na našem území byla určitým zlomem 1. světová válka a vznik Československé republiky. Proč právě toto období? Během války se velice rozšířilo pytláctví a v nové republice najednou chyběla nějaká organizace, která by zabránila pytláckému pustošení stavů zvěře a cílevědomě se zaměřila na její ochranu. Ale vždy se najdou nějací nadšenci zapálení pro věc. Na Slovensku jím byl oční lékař, náčelník Vojenské zdravotnické služby pro Slovensko v Bratislavě generál Jan Červíček. Působil v Trenčíně, obdivoval přírodu, slovenské lesy a velice přesně si uvědomoval, že ochrana jednotlivcem je málo. Měl také určité poznatky o mysliveckém hnutí v Čechách a postupu při zavádění ochrany přírody.

V Novém zámku je muzeum Banskoštiavnická klopačka      Sám pocházel z Hronova, narodil se 1.6.1864. Tento generál vojenského zdravotnictví na Slovensku byl hlavním iniciátorem a zakladatelem Loveckého ochranného spolku pro Slovensko, který vznikl 27. srpna 1920 v Bratislavě a tehdy měl 43 členů. Účastníci zakládajícího sněmu za předsedu spolku zvolili právě generála Jana Červíčka. Čtyři roky se dr. Červíček obětavě věnoval vytvoření systému ochrany zvěře na celém území Slovenska. Žel, nestihl vše, co zamýšlel. Generál Dr. Jan Červíček zemřel 7.6. 1924 v Bratislavě.

     Roky plynuly, pro někoho až příliš rychle, a také se rychle zapomínalo. Na dobu, na osobnosti, na jejich dílo. Potěšitelné je, že se úplně nezapomnělo. V Muzeu ve sv. Antonu se specializují na mysliveckou tedy poľovníckou expozici. Na loňském 20. ročníku celoslovenských mysliveckých slavností Dni sv. Huberta se zároveň připomínalo 90. výročí organizované myslivosti na Slovensku. A v rámci těchto oslav zde byla slavnostně zpřístupněná Síň úcty a slávy myslivosti na Slovensku. První osobou uvedenou do této Síně byl právě zakladatel Loveckého ochranného spolku pro Slovensko armádní gen. Dr. Jan Červíček.

Ve sbírkách muzea je i mnoho zvířat jako živých V Muzeu ve Svatém Antonu je mnoho loveckých trofejí      Akce v Muzeu sv. Anton byla skutečně zajímavá, kromě přednášky a kulturního programu se setkali a podebatovali krajané ze Zvolena a okolí s těmi z Košic. A samozřejmě si prohlédli expozice v zámku. Zvolenští se večer vrátili domů, košičtí členové Slovensko-českého klubu se na druhý den ještě seznámili s působením některých významných Čechů v Banské Štiavnici - a bylo jich nemálo, mezi nimi i Matěj Kornel Hell, který přišel do B. Štiavnice z Kutné Hory a zachránil štiavnické baně před zatopením - zhlédli DVD o raritě zdejšího kraje, o tajchách a obdivovali město Banská Štiavnica, které je včetně tajch a Sv. Antona od roku 1993 zapsané mezi památkami světového dědictví UNESCO. Všichni se shodli v tom, je dobré znát dějinné souvislosti a historii kraje, kde člověk žije.

     miš