• > > > Archiv informací Slovensko-českého klubu v SR v roce 2011 a starších

 • Archív Slovensko-českého klubu v SR v roce 2012

  klikem pozvánku zvětšíte       Architekt Alfréd Piffl a Bratislavský hrad
     Slovensko-český klub vás srdečně zve na besedu Architekt Alfréd Piffl a Bratislavský hrad. Synové profesora Piffla přicestují do Košic, aby nám přiblížili jeho život, dílo a obnovu zpustlého Bratislavského hradu, z něhož po požáru v roce 1811 zůstaly jen ruiny. Beseda s promítnutím dokumentu o obnově hradu bude 16. 5. 2012 v 16:00 v Kulturně-vzdělávacím centru Státní vědecké knihovny na Pribinově ul. 1 v Košicích.
     Alfréd Piffl (13. června 1907 Kerhartice nad Orlicí – 26. června 1972 Bratislava) byl český architekt, uznávaná autorita mezi znalci dějin architektury, malíř a grafik, horlivý zachránce památek. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze.
     * V roce 1947 odešel do Bratislavy, kde působil jako profesor na Slovenské vysoké škole technické a v roce 1950 byl na dva roky zvolen děkanem nově vzniklé fakulty architektury.
     * S kolektivem spolupracovníků zpracoval podklady pro vyhlášení prvních městských památkových rezervací na Slovensku (Banská Bystrica a Banská Štiavnica). Byl jedním z hlavních iniciátorů záchrany a obnovy Bratislavského hradu, jehož rekonstrukci od roku 1952 vedl.
     * V roce 1957 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dva a půl roku vězení. Po propuštění z vězení pracoval nejprve jako stavební dělník, potom jako projektant. V roce 1967 mu Archeologický ústav SAV nabídl místo vedoucího části výzkumu bratislavského podhradí, byl také expertem Muzea města Bratislavy při archeologickém a stavebně-historickém průzkumu hradu Devín. Jeho poslední prací byla dokumentace torza středověké Vodní věže na dunajském nábřeží pod Bratislavským hradem.
     * Je autorem několika knih, více než tisíce obrazů, kreseb a litografií.


  Tvoříme všichni, klikem zvětšíte       Strigy pro radost
     Přiblížit lidový zvyk pálení čarodějnic, který je stále populární v některých českých a moravských regionech, bylo hlavním záměrem druhé letošní košické tvořivé dílničky pro děti nebo vnoučata členů Slovensko-českého klubu v SR. Jenže kluci a holčičky netvořili ty zlé čarodějnice, ale ty dobré. Takže si nakonec svoje „strigy“ všichni s láskou nesli domů a nechtěli ani slyšet o jejich pálení 30. dubna.
     

 • celý článek

 • Dopravní značky většina řidičů respektuje a sníží rychlost    Stali se z nich ochranáři

       Letos poprvé není asfaltka do Malé Lodiny, poslední obce pod vodní nádrží Ružín na východním Slovensku, pohřebištěm žab, které míří z lesa právě přes tuto silnici 3. třídy k mokřinám u Hornádu. Táhnutí žab totiž přerušily plastové folie, které mají na koncích v zemi zabudované kyblíky. Žabky z těchto kyblíků a další schované u folií je pak potřebné ručně přenést přes silnici a nasměrovat do mokřin, kde se páří a kladou vajíčka. Tento zhruba kilometrový úsek je označen dočasnými dopravními značkami. Výstavba zábran se nezdá příliš složitá a také přenášení by nemělo být moc namáhavé.
       Nejdůležitější je ale vše iniciovat a získat spolupracovníky. To se podařilo Andree Ščerbanovské ze Slovensko-českého klubu ve Slovenské republice, která už roky jezdí na chalupu v tomto kraji. Vydatnou podporu našla u starostky Malé Lodiny Adriany Fečkové, která dohodla s košickými Městskými lesy, aby vybudovali plastové zábrany, a s policisty, aby povolili osadit dopravní značky. Během velikonočních prázdnin Andrea s několika chlapci kontrolovali migraci žab. V pátek se oteplilo a tak přes den postupně narůstal počet žab, které přenášeli přes cestu. Ale nikdo z nich netušil, co je čeká večer po setmění, kdy začalo drobně pršet. Když si čelovkami a baterkami posvítili do věder a k plastové zábraně, nevěřili vlastním očím.

 • > > > celý článek


 • výřez z plakátu, kliknutím zvětšíte    Beseda s Michalem Dlouhým
     Michal Dlouhý (* 1962 Kutná Hora) patří k současným úspěšným českým spisovatelům a publicistům. Zabývá se literaturou faktu a na téma historie četnictva, policie a policejního letectva publikuje v několika časopisech. Dosud vydal jedenáct knih věnovaných československému četnictvu – Případy z pátrací služby, Veselé příhody z pátrací služby, Záhadné příběhy z pátrací služby, Kutnohorská pátračka na stopě, Četnické čtyřlístky, Četnické trampoty, Humoresky vážně, Páté přikázání, Četnický pes Alto, Ve jménu zákona a Za císaře pána. V současné době píše svoji dvanáctou knihu s názvem Četnické historky. Na jeho náměty natočila ČT několik seriálů, z nich nejsledovanější byly Četnické humoresky.
     Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Svoji diplomovou práci napsal na téma Organizace Československého četnictva v letech 1918 – 1938. V roce 1983 nastoupil do služeb policie, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady.    

 • celý plakát


 • Holčičky si vybraly zámek Červená Lhota    Čáry máry s nůžkami

       „Tak který si vybereme?“- zeptala se Mgr. Andrea Ščerbanovská a ukazovala dětem čtyři možnosti – zámek Červená Lhota, Trója nebo hrad Kost či Nové Hrady. Holčičkám učaroval zámek s červenou omítkou, zejména když se dozvěděly, že se v něm natáčelo několik pohádek. Starší kluci spíš ale pokukovali po dalších možnostech, lákala je víc vojenská technika. Po dobrém ohlasu loňské akce se organizátoři z krajanské organizace Slovensko-český klub v SR se sídlem v Košicích rozhodli i letos na závěr zimních prázdnin připravit tuto akci pro děti a nazvali ji Čáry máry s nůžkami. Protože košické České centrum, kde se konala loňská akce, již neexistuje, zkusili pozvat děti i rodiče či prarodiče do výměníku...

 • > > > celý článek


 • celý článek    Dvě procenta z daní
     Vážení a milí,
     i letos mohou výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Slovensko-českého klubu v SR.
     Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní, pokud sumu ze zaplacené daně uvede spolu s identifikačními údaji SČK v SR do „Vyhlásenia". Fyzické osoby, které samy podávají daňové přiznání a právnické osoby poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat DÚ do 31. 3. 2012. Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout: www.rozhodni.sk.

     Do tiskopisu uvádějte tyto údaje:
        Slovensko-český klub v Slovenskej republike
        Tri hôrky 3
        040 11 Košice, IČO: 35559179, do kolonky rok napište: 2011.

     Příspěvky využijeme tak jako po minulé roky na kulturní programy a akce s dětmi.
     Všem podporovatelům předem děkujeme. Věřte, že pro nás je dobré každé euríčko.

     Mgr. Helena Miškufová
     za výbor SČK


 • > > > Archiv informací Slovensko-českého klubu v SR v roce 2011 a starších