Odhalení pamětní tabule ing. arch. Bertholdu Hornungovi

Berthold Hornung, klikem zvětšíte      V rámci Dní Terasy připravily Městská část Košice-Západ a krajanská organizace Slovensko-český klub ve Slovenské republice odhalení pamětní tabule českému architektovi Bertholdovi Hornungovi, který se významně zasloužil o koncepci moderních Košic při přípravě a realizaci sídliště známého jako Terasa. Slavnostní odhalení tabule na budově Átrium klubu, Zuzkin park č. 4, Luník 1, bude v pátek 15. června 2012 v 11 hod.

     Berthold Hornug se narodil v roku 1925 v Ostravě, po 2. světové válce vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Když dostal nabídku z košické pobočky Stavoprojektu zúčastnit se budování nové části Košic, tehdy nazývaného Nové Město, rád přijal výzvu vytvořit koncepci sídliska pro zhruba 45tisíc obyvatel a podílet se na vytvoření zástavbového plánu jednotlivých městských částí.

Berthold Hornung, klikem pozvánku zvětšíte      Využil svoje poznatky z budování obytných souborů v jiných zemích, kde už tenkrát dávali velký důraz na soužití člověka s přírodou, a vytvořil koncepci „bydlení v parku“. Podle ní tvořil každý obytný okrsek, před 50 lety aktuálně nazvaný Luník, samostatnou část s centrální občanskou vybaveností, která byla umístěná v zóně zeleně. Rodiče tak mohly bez obav posílat děti do základní školy, ani cesta do mateřské školky či do nákupního centra nekřižovala dopravní komunikace. Součástí těchto okrsků byla i hřiště a veřejné prostory zkulturňovaly sochy, plastiky, fontány či jiná drobná architektura. Právě tím, a taktéž menším počtem obyvatel na jeden hektar, se podstatně lišila Terasa od sídlišť do té doby budovaných. Nicméně je nutné dodat, že Luník 8 ani Luník 9 už nejsou Hornungovým dílem, v původním návrhu ani nebyly.

     Po srpnu 1968 Berthold Hornung emigroval do Velké Británie a usadil se v Edinburghu. Zakrátko byl jmenován vedoucím týmu, který vypracoval územní a dopravní plán Edinburghu. Potom následovala další díla zaměřená především na dopravní řešení v různých městech s mottem „Doprava má sloužit městu, nikoli město dopravě.“ Vedl například tým, který vypracoval novou strukturu dopravy a životního prostředí centrální části Jeruzaléma, vypracoval plán regenerace přístavní oblasti v Annanu, plány regenerace obchodní sítě společnosti Scotmid v centrálním Skotsku, strukturální plán pro Lothian. V tomto skotském městě působil jako zástupce ředitele krajského výboru regiónu, také jako poradce pro skotské rozvojové agentury a pro Královskou komisi výtvarného umění. Je autorem celé řady projektů vnitřní přestavby v Edinburghu. Přednášel na edinburghské univerzitě, na výtvarné akademii a svoje poznatky prezentoval na odborných seminářích. Podle jeho spolupracovníků se domluvil až 14 jazyky.

     Po roku 1989 začal spolupráci s československými odbornými institucemi, mezi nimi i se svou Alma mater ČVUT v Praze a zapojil se do několika vzdělávacích programů. Byl oceněn čestným doktorátem Heriot-Watt University v Edinburghu a také byl čestným členem mezinárodní společnosti urbanistů.

     Košickou Terasu umístěnou v zeleni, která si letos připomíná 50. výročí zahájení výstavby, od odchodu v roce 1968 do konce svého života však už neviděl. Ing. arch. Berthold Hornung zemřel v roku 1997 v Edinburghu. Slovensko-český klub v SR, který pamětní tabuli inicioval, chce tak Košičanům připomenout zapomenutou osobnost ze 60. let minulého století.

     sčk