Koncil, klikem zvětšíte

Hold člověku, který neodvolal

Beseda s Dr. A. Polachem, klikem zvětšíte      Po svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je na Slovensku i v Česku státním svátkem, hned následoval v České republice další státní svátek věnovaný památce mistra Jana Husa. Tento reformátor byl 6. července 1415 upálen v Kostnici ležící na břehu Bodamského jezera, protože – vědomý si své pravdy – neodvolal své učení. Kostnice je kouzelné město na německo-švýcarské hranici. V letech 1414 až 1418 bylo dějištěm ekumenického koncilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil otázku velkého západního schizmatu, kdy v čele církve stáli dokonce 3 papežové, a také otázky reformy církve. Právě v předvečer výročí upálení mistra Jana do Kostnice zamířila 40členná skupina Slovensko-českého klubu (SČK) v SR, aby vzdala hold tomuto velkému Čechovi a také se seznámila s místem, kde reformátor prožil poslední dny života a kde vzplála hranice. A. Polách čte ze své knihy, klikem zvětšíte Husovo muzeum, klikem zvětšíte Imperia-symbol Kostnice, klikem zvětšíte

     Cestou se ještě setkala s MUDr. Antonínem Poláchem, který žije a pracuje v Rakousku, ale píše historické romány v češtině. Mezi osmi dosud vydanými je román Mezi císařem a papežem o období, které Jan Hus strávil v Kostnici. Román mnozí předem četli a na besedě s autorem proto živě diskutovali. Jako bonus si A. Polách připravil DVD s dokumentací kostnických objektů, které se váží k Janu Husovi a ke knize, a tak byli krajané na Kostnici/ Konstanz dobře připravení.

V muzeu, klikem zvětšíte Poučné panely, klikem zvětšíte Deska na muzeu, klikem zvětšíte      V Kostnici skupina SČK nejdříve navštívila Husovo muzeum, co je jednopatrový dům na Husově ulici, kde v prvních dnech po příchodu do Kostnice Hus bydlel. Tento dům v roce 1922 zakoupilo konsorcium českých bank a předalo ho Společnosti Husova muzea se sídlem v Praze, která byla založena roku 1919 a dosud zajišťuje provoz domu. Ředitelka muzea Libuše Röschová návštěvníkům přiblížila nejen období, kdy Jan Hus v Kostnici pobýval, byl vězněn a upálen, ale také související historické události. Ti starší mnohé věděli, ale pro děti i vysokoškoláky to byly zcela nové informace. Muzejní expozice, přestože je již dlouhá léta neměněná, je stále zajímavá. Poté všichni společně zašli na místa, kde byl Hus vězněn. Z kláštera dominikánů se ale stal 5hvězdičkový hotel. V Münstru našli potupné místo u vchodu, kde Husovi bylo dovoleno před koncilem stát. Za kritiku morálky především vysokých církevních hodnostářů, za kupčení s odpustky, za návrhy zbavení církve pozemkového majetku a obnovení jejího apoštolského poslání byl mistr Jan Hus v průběhu zasedání koncilu odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. Kytička ke vzpomínce na vzácného člověka, klikem zvětšíte Místo, kde asi stála hranice, klikem zvětšíte

     Nakonec celá skupina zamířila do části kdysi za městskými hradbami kdysi s názvem „Ráj“, ale pro mistra Jana se stala peklem. Na místě, kde stála hranice, je dnes velký kámen s deskou připomínající den a rok upálení Jana Husa. Nejmladší účastnice 11letá Barborka s 9letou Deborkou poté položily k pamětní desce kytici květů. Chvíle rozjímání u Husova kamene se nesla v duchu moudra, že člověk zemře až tehdy, když zemře ten poslední, který si jej připomíná. Na opačné straně velkého kamene je pamětní deska věnovaná Jeronýmu Pražskému, který byl za tutéž pravdu na stejném místě za necelý rok rovněž upálen.

Úctu a obdiv k velkému Čechovi zdůraznila v projevu předsedkyně SČK v SR H. Miškufová, klikem zvětšíte      Český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel, mistr a rektor pražské univerzity, je také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. V roce 2015 uplyne 600 roků od jeho upálení v Kostnici a na toto výročí se mnohé organizace připravují. Husovo muzeum v Kostnici bude mít novou výstavní expozici. A došlo i k nečekanému objevu. Ve francouzském Colmaru byla nalezena část pláště Jana Husa. Relikvii představilo Bádenské zemské muzeum v Karlsruhe, které připravuje expozici s názvem Velká zemská výstava ke Kostnickému koncilu (1414-1418) – světová událost středověku. Vědci ji podle agentury DPA našli náhodou a prokázali, že látka byla vyrobena v odpovídající době.

     Helena Miškufová
     Foto: Andrea Ščerbanovská