Užitečné adresy
(telefonní a faxová čísla v podobě volání ze Slovenska)

Velvyslanectví České republiky na Slovensku
Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava
tel: (02) 5920 3303-4, konz. odd. 5920 3301, fax: 5920 3330
bratislava@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/bratislava

Generální konzulát České republiky v Košicích
zrušen v létě 2005

České centrum Slovensko:
České centrum Bratislava

Hviezdoslavovo nám 8, P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
tel: +421-2-54418215, fax: +421-2-54418215
e-mail: ccbratislava@czech.cz, www.czc.sk

České centrum Košice zrušeno

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11, 036 80 Martin
ředitelka: PhDr. Hana Zelinová
tel.: 0905 723 653, fax: (043) 4220 290
e-mail: cesi-dok@stonline.sk, zelinova@snm.sk

Parlament České republiky - Senát
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. ústředna: (00 420) 25707 1111
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice: 2716, 2511, samostatné oddělení služeb pro veřejnost: 2772
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: 25707 2762, fax: 25753 4481
tajemnice: Mgr. Bronislava Hegrová, tel.: +420 257 072 762, e-mail: hegrovab@senat.cz, fax: +420 257 534 481
www.senat.cz

Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana
tel. spojovatelka: (00420) 25717 1111
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.: 25717 1717, fax: 25753 4469
posta@psp.cz, www.psp.cz
Zahraniční výbor – Podvýbor pro styk s krajany
Kancelář: Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 (tel.: 25717 2011) a Modřanská č.p. 1387/11, Praha 4.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
tel.: (00420) 22418 1111
info@mzv.cz, www.mzv.cz
Pracoviště MZV ČR pro krajanské záležitosti při OKKP
Rytířská 31, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel. +420 221 610 141 (sekr.), e-mail: OKKP_Sekretariat@mzv.cz

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
tel.: (02) 5441 6624
www.prezident.sk

Národná rada Slovenskej republiky
Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
tel.: (02) 5934 1111, 5441 2500
odkazy@mail.ncsr.sk, www.nrsr.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
tel.: (02) 5729 5111, fax: (02) 5249 7595
urad@vlada.gov.sk, www.vlada.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
tel.: (02) 59 391 + klapka, fax: 5939 1174
mksr@culture.gov.sk, www.culture.gov.sk, www.mksr.sk

Český rozhlas 7 - Radio Praha (Vysílání pro krajany)
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel: (00420) 22155 2921-7, fax: (00420) 22155 2903
cr@radio.cz, www.radio.cz
Informace o krajanech: http://archiv.radio.cz/krajani
http://www.krajane.net

Česko-slovenský hospodářský výbor
Gorkého 9, 816 03 Bratislava
tel.: 02/5413 1136, e-mail: klacman@scci.sk


Kontaktní adresy Českých spolků

Český spolek Bratislava
Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně
Vrútocká 26, 821 04 Bratislava 2
tel.: 0908 814 880, e-mail: dagmar.vecerna@gmail.com

Český spolek v Trnavském regionu
Jarmila Hudecová, předsedkyně
e-mail: hudecova22@gmail.com

Český spolek Trenčín
Margita Pokrievková, předsedkyně
mobil: 0904 425 810
e-mail: margitap@centrum.sk

Český spolek v Nitře
ukončil činnost

Český spolek Žilina
zrušen k 30. 12. 2020, několik jeho členů projevilo zájem dále spolupracovat s Českým spolkem Bratislava
tel.: 0904 231 926
e-mail: svatoplukpach@gmail.com

Český spolek v Martině
Jana Rašmanová, předsedkyně
e-mail: jrasmanova@gmail.com

Český spolek Liptov
Ing. Jaroslav Havel, předseda
tel.: +421 445 545 152 nebo 0907 660 249
e-mail: hasanka102@gmail.com

Český spolek ve Zvolenu
v souvislosti s úmrtím dlouholeté předsedkyně není zatím znám nový kontakt

Český spolek v Popradě
ukončil činnost

Český spolek v Starej Ľubovni
Mgr. Ivana Šipošová, předsedkyně
e-mail: ivanasiposova56@gmail.com

Český spolek v Košicích
MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně
tel.: 055/6255 217
e-mail: csvk@mail.t-com.sk, dagmar.takacsova@outlook.sk

Český spolek na Slovensku
Ing. Pavel Doležal, předseda
e-mail: csnske@zoznam.sk

Další sdružení krajanského charakteru v SR:

Slovensko-český klub v Slovenskej republike
Mgr. Helena Miškufová, předsedkyně
ukončil činnost

Kruh priateľov českej kultúry
Hviezdoslavovo nám. 8, 811 00 Bratislava
e-mail: kpckba@gmail.com

Klub občanov Českej republiky v SR
Jana Bratinková, předsedkyně
tel.: 02/5249 3290
e-mail: bratinkovaj@centrum.sk, ksedlar@softip.sk

Místní kluby KOČR:
Bratislava:
Ing. Oldřich Filipík, e-mail: filipik.starsi@gmail.com
Banská Bystrica:
Ing. Karel Sedlář, e-mail: osedlat@softip.sk
Košice:
PhDr. Vlastimil Tichý, e-mail: drtichy@centrum.sk

Česká omladina na Slovensku
Jitka Morvayová, předsedkyně
e-mail: s.melda7@gmail.com

Spolek Moravanů na Slovensku
Ing. Stanislav Dolák, předseda
Farská 5, 949 01 Nitra

Spolek Čechů a Moravanů na Slovensku
se sídlem v Púchově – ukončil činnost