Dvě procenta z daní

I letos budou moci výdělečně činné osoby a právnické subjekty věnovat 2 % ze svých příjmů ve prospěch vybraných občanských sdružení. Proto si dovolujeme upozornit Vás a Vaše blízké na tuto možnost přímé podpory aktivit Českého spolku Bratislava.

Každý zaměstnanec nám může věnovat 2 % ze svých daní tak, že do 15. 2. 2008 požádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování zaplacených „preddavkov na daň“ za rok 2007 a současně požádá o vystavení „Potvrzení o zaplacení daně“, z něhož si vypočítá 2 % ze zaplacené daně. Tuto sumu uvede spolu s identifikačními údaji Českého spolku Bratislava do „Vyhlásenia“, jež spolu s „Potvrzením“ musí do 30. 4. 2008 doručit na Daňový úřad dle místa svého bydliště.

Fyzické osoby, jež samy podávají daňové přiznání, a též právnické osoby, poskytnutou sumu a příjemce uvádějí přímo ve svém daňovém přiznání, jež musí odevzdat Daňovému úřadu do 31. 3. 2008.

Do tiskopisu uvádějte tyto údaje:
Český spolok Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
IČO: 30797756
(vypisuje se zleva)
Do kolonky rok napište: 2007
(číslo našeho bankového účtu nepotřebujete, ani ho nikde neuvádíte, neboť konkrétní sumu na účet převádí daňové úřady).
Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout zde:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane
nebo je najdete s potřebnými všeobecnými informacemi např. na internetové straně www.rozhodni.sk.
Všem podporovatelům děkujeme.


Programy

Informace o připravovaných programech v Bratislavě najdete v rubrice Pozvánky.


Informační bulletin č. 1 / 2008

Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou první letošní bulletin, v němž Vás chceme informovat o našem programu v první polovině roku 2008 a některých dalších novinkách.
.

Krátké poohlédnutí
Většinu našich akcí ve druhém pololetí 2007 jsme si v krátkosti připomenuli v předcházejícím vydání našeho bulletinu, proto se dnes zmíníme jen o závěru roku 2007. V listopadu se uskutečnila výroční konference našeho spolku, jejíž jednání zpestřila svým vystoupením skupina Starý orchestrion.
V prosinci jsme připravili dva programy, jež se setkaly s nečekaným ohlasem v podobě podstatně větší účasti než jsme předpokládali, a to tradiční tvůrčí dílny pro nejmenší, věnované mikulášským a předvánočním tradicím, a mimořádně úspěšný Vánoční koncert v Pálffyho paláci na Zámecké ul., který opět nastolil otázku, zda bychom tyto koncerty neměli pořádat v sále s ještě větší kapacitou návštěvníků.
S příznivým ohlasem se setkalo i předvánoční posezení, spojené s výstavou lidového umění, na níž byl mimo jiné představen i kompletní lidový kroj s fotodokumentací, který naše nedávno zesnulá členka p. Jurčovičová odkázala prostřednictvím ČSB Muzeu české kultury v Martině. O hudební program se postaral náš člen, všestranně talentovaný Ing. Emanuel Vlk, a přivítali jsme mezi námi i zástupkyni velvyslanectví ČR v Bratislavě PhDr. O. Kollertovou a novou ředitelku Českého centra PhDr. J. Burianovou.

Výroční konference
Každé dva roky se v souladu s našimi stanovami uskutečňuje Výroční konference, jejímž cílem je přehodnotit naše aktivity a určit směry, jimiž se chceme ubírat v následujícím období a také zvolit nový výbor. V jeho složení došlo jen k malým změnám. Na první schůzi výboru ČSB v roce 2008 jsme poděkovali za obětavou práci pro spolek členkám výboru, které se rozhodly v této práci už nadále nepokračovat, a to p. Heleně Franzové a Oldřišce Drdošové.

Nový výbor ČSB
Ze zvolených členů výboru zvolil funkcionáře ČSB pro další období: Předsedkyní zůstává Ing. Hana Husenicová, místopředsedou se stal Mgr. Jiří Výborný, tajemníkem zůstává Ing. Petr Stahl, hospodářkou a pokladní bude Ing. Dagmar Večerná a zapisovatelem Ing. Milan Klubal. Dalšími členy výboru jsou Jarmila Smyčková, Mgr. Marta Hrušovská, Ing. Jiří Nevřela, RNDr. Emil Běták, DrSc. a Mgr. Eva Bachratá. Předsedkyní revizní komise je Milada Mozolová.

Členské příspěvky
Výška členských příspěvků zůstává v roce 2008 v nezměněné výšce 100 Sk za člena. Nejjednodušší způsob platby je v hotovosti na některém z našich setkání (odpadají poštovní poplatky). V případě, že se rozhodnete poukázat příspěvky poštovní poukázkou typu H, upozorňujeme na správnou adresu:
Český spolek Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
Při platbě bankovým převodem bohužel nedokážeme identifikovat odesílatele, proto prosíme o pochopení, proč se tomuto způsobu raději vyhýbáme.
Česká beseda už nevychází, proto předplatné neplaťte, ani neposílejte do Košic.

Program v prvním pololetí roku 2008
I v tomto roce předpokládáme organizovat pravidelné programy vždy poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 (naproti kinu Hviezda, vchod do sálu je z průchodu do prodejny maďarských knih vedle telefonní budky) se začátkem programu v 17. hod. – předcházející půlhodinku tvoří společenské setkání vyhrazené volné besedě při kávě, případně důležitým oznámením.
Na první pololetí jsme zatím připravili tyto programy (změna vyhrazena):
Úterý 29. ledna, 17. hod.: Kulturní večer – pozvání na besedu přijal Ing. Jiří Kubáček, vedoucí Múzejno-dokumentačného centra pri ŽSR, který je naším členem, ale také vedoucím Múzea dopravy pri Slovenskom technickom múzeu Košice, vášnivý nadšenec železnic a všeho, co s nimi souvisí.
Úterý 26. února, 17. hod.: Kulturní večer – pravidelné masopustní vystoupení folklorní skupiny Skaličané a Slovácký krúžok.
Sobota: 15. března, 15. hod.: Velikonoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší (účast dětí prosíme jako obvykle nahlásit předem telefonicky na 55 57 14 03, abychom mohli připravit potřebné množství materiálu).
Úterý 25. března, 17. hod.: Kulturní večer – beseda se spisovatelkou PhDr. M. Majtánovou o její nové knize.
Úterý 29. dubna, 17. hod.: Kulturní večer – beseda s historikem a spisovatelem PhDr. Pavlem Dvořákem, jenž 1. ledna převzal od prezidenta SR I. Gašparoviče státní vyznamenání Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenské republiky, o staré Bratislavě.
Úterý 27. května, 17. hod.: Kulturní večer – hudební program operetních umělců z Brna.
Úterý 24. června, 17. hod.: Kulturní večer – přednáška na téma Poutní místa v ČR, na niž bude pravděpodobně v září navazovat vlastivědný zájezd po poutních místech Moravy.

Další programy
Kruh přátel české kultury
nás zve na nimi pořádané programy, a to:
5.2. Naši jubilanti – české a slovenské umělecké stálice
4.3. Ján Kádár (1.4.1918-1.6.1979) – čs. režisér oceněný Oscarem za film Obchod na korze - prof. V. Macek
1.4. Valné shromáždění KPČK k 25. výročí vzniku
10.4. 19. Igric – 16. ročník Ceny slovenské filmové kritiky za tvorbu v roku 2007
8.5. Mladí slovenští filmaři
26.5. 18. ročník Ceny Karla Čapka – Trenčianske Teplice
3.6. Franz Kafka (3.7.1883 - 3.6.1924) a Slovensko – Viliam Jablonický
10.6. Vítězné filmy 14. Environfilmu Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen
(převzaté z: Bohemia, prosinec 2008)

Pozvánka na výstavu
Do 25. ledna je v Galerii architektury na Panské ulici č. 15 v Bratislavě výstava z díla Ing. arch. Antonína Stuchla, uznávaného urbanisty a spoluzakladatele Českého spolku v Žilině, jenž získal v závěru uplynulého roku Cenu Emila Belluša za celoživotní dílo. Prestižní cenu každý rok uděluje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení za významné celoživotní dílo a přínos pro slovenskou architekturu v oblasti architektonické tvorby, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem (Csemadoku) jsme umístili nástěnku ČSB s informacemi o našich aktivitách stejně jako o programech Českého centra, KPČK a KOČR, pokud nám jsou oznámeny. Vzhledem k tomu, že každým rokem roste počet našich členů, kteří mají možnost sledovat internet, informace najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Pevné zdraví v novém roce Vám i Vašim blízkým přeje a na shledanou na některém z našich programů se těší
Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB
Bratislava, 12. 1. 2008


Literární soutěž

Vážení přátelé,
náš časopis vyhlásil na podzim literární soutěž pro mladé Čechy, Česky či potomky českých rodičů, ale i pro všechny ostatní, kdo mají rádi českou kulturu a češtinu (věková hranice je rok narození 1972).
Protože jsme však nyní prodloužili termín uzávěrky, chceme dát šanci i těm, k nimž se informace o soutěži zatím nedostala - a to i mimo okruh Českého dialogu.
Zároveň však tuto možnost chceme připomenout těm, kdo již o ní četli, ale zatím svůj příspěvek neposlali. Starší generaci prosíme o zprostředkování informace těm mladším, ty z vás, kdo pracují v různých institucích pak o rozšíření této zprávy dále.
Všechny podmínky soutěže najdete v příloze tohoto mailu nebo také na internetových stránkách Českeho dialogu www.cesky-dialog.net v obsahu čísla 7-8 mezi články z kultury nebo samozřejmě v tištěné podobě tohoto čísla.
Podařilo se nám získat i velice zajímavé ceny - i když přiměřeně vzhledem k ekonomické situaci našeho časopisu. Všechny vítězné práce budou otištěny v Českém dialogu, což může být pro mladé pisatele příjemné.
Především však doufáme, že vás nebo vaše děti přivedou k zamyšlení nad vztahem k Čechám, češtině či české kultuře, na něž můžeme být hrdi, ale pro něž bychom měli každý z nás také něco udělat.
Vaše příspěvky (v češtině nebo angličtině) tedy posílejte nejdéle do 15. března 2008.
Těšíme se na vaše povídky, úvahy a zamyšlení.

Ing. Martina Fialková
propagace a marketing
Český dialog a Mezinárodní český klub
Tel.: +420 603 930 074
navštivte www.cesky-dialog.net


Blahopřejeme

Pavel Dvořák



Historik a spisovatel PhDr. Pavel Dvořák, rodák z Prahy a člen Českého spolku Bratislava, převzal při příležitosti státního svátku Dne vzniku SR z ruk prezidenta SR I. Gašparoviče státní vyznamenání "Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky".


Blahopřejeme

Ing. arch. Antonín Stuchl

Cenu Emila Belluša za celoživotní dílo získal v roce 2007 uznávaný urbanista Ing. arch. Antonín Stuchl, spoluzakladatel Českého spolku v Žilině.
Prestižní Cenu Emila Belluša každoročně uděluje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení za významné celoživotní dílo a přínos pro slovenskou architekturu v oblasti architektonické tvorby, pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
Výstava z díla Antonína Stuchla bude zpřístupněna ve dnech 19.12.2007 až 25.1.2008 v Galerií architektury na Panské ulici č. 15 v Bratislavě.


MALÍŘSKÁ SOUTĚŽ

Jak jsme již v minulém čísle České besedy avizovali, Společnost Národní knihovny ČR vyhlásila soutěž pro výtvarníky - amatéry „Namaluj si svou ilustraci,“ které se mohou zúčastnit i čtenáři ze Slovenska. Ilustrace ve formátu maximálně A4 v libovolné technice inspirované oblíbenou knihou budou zhodnoceny porotou a vystaveny. Svou práci (pouze jednu) musí účastník soutěže poslat na adresu: Společnost Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1 do 20. ledna 2008. Na obálku je potřebné napsat heslo „Ilustrace - soutěž.“ Pro vítěze bude (v únoru 2008) uspořádán slavnostní večer v Klementinu.
(Česká beseda č. 12 / 2007)


Ministerstvo kultúry SR dňa 1. októbra 2007 vyhlásilo nový termín uzávierky na prerozdeľovanie finančných prostriedkov zo svojho grantového systému v Programe č. 6 Kultúra národnostných menšín 2008. Projekty, ktoré sa doručia do 26. novembra 2007 budú posúdené a spracované do konca februára 2008. Vyplnené žiadosti s prílohami v dvoch vyhotoveniach posielajte na adresu:
Ministerstvo kultúry SR, Odbor programovej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 alebo ich odovzdajte v podateľni MK SR.
Obálku označte heslom: „KNM 2008 – podprogram (číselné označenie a názov podprogramu)“.
Pozor!
Každú žiadosť je nevyhnutné zaregistrovať elektronicky na: http://registerkultury.gov.sk/granty2008/.
Podrobnejšie informácie je možné získať na internetovej adrese MK SR: www.culture.gov.sk v časti Grantový systém 2008.
(Česká beseda č. 11 / 2007)


Informační bulletin č. 3 / 2007

Vážené členky, vážení členové Českého spolku Bratislava, milí přátelé,
dostáváte do rukou náš další bulletin, v němž Vás chceme informovat o některých změnách v našem programu do konce roku 2007 a o výhledu na rok příští
.

Krátké poohlédnutí
V dosavadním průběhu druhého pololetí 2007 jsme zatím zorganizovali všechny naplánované programy, o nichž jsme Vás informovali v předcházejícím bulletinu. V krátkosti připomeňme, že se jednalo o výstavu děl českých výtvarníků, žijících na Slovensku, v Pálffyho paláci na Zámecké ul., dále besedu s historikem dr. J. Opatem k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, tematický zájezd do Lednicko-Valtického areálu spojený s odborným výkladem o architektuře zámeckých parků a zahrad, tradiční setkání „pod lvem“ před SNM k výročí vzniku Československa a naposledy o besedu s historikem PhDr. P. Dvořákem. Všechny tyto programy potvrdily zájem našich členů i širší veřejnosti o programy podobného typu.

Program do konce roku 2007 I v tomto bulletinu si Vám dovolujeme připomenout zbývající akce Českého spolku Bratislava do konce tohoto roku. Pokud není uvedeno jinak, programy uskutečňujeme ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 (naproti kinu Hviezda, vchod do sálu je z průchodu do prodejny maďarských knih vedle modré telefonní budky) se začátkem v 17. hod. – předcházející půlhodinku tvoří společenské setkání vyhrazené volné besedě při kávě, případně důležitým oznámením. K jediné změně došlo v termínu tradičního Vánočního koncertu.

Úterý 27. listopadu, 17 hod.: Výroční konference Českého spolku Bratislava s hudebním programem.

Sobota 1. prosince, 15 hod.: Mikulášské a předvánoční tradice – tvůrčí dílny pro nejmladší (účast dětí prosíme jako obvykle nahlásit předem telefonicky na 5557 1403 nebo 654 24 136, abychom mohli připravit materiál).

Pozor! Změna termínu!
Sobota 8. prosince, 17 hod.: Tradiční Vánoční koncert (Pálffyho palác, Zámecká ul. 47).

Úterý 18. prosince, 17 hod.: Předvánoční společenské posezení se živou hudbou při kávě.

Kruh přátel české kultury nás zve na jimi pořádané programy, a to:
úterý 9. ledna, 17 hod.: Dejiny na „8“; okrúhle jubileá, ktoré formovali naše dejiny v 20. storočí (prednáška a film) a
úterý 5. února, 17 hod.: Naši jubilanti – české a slovenské umelecké stálice (prednáška a film).

Program v roce 2008
I v následujícím roce 2008 připravujeme pravidelná setkání s programem opět ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 vždy poslední úterý v měsíci v 16.30 hod. se začátkem programu v 17. hod. V prvním čtvrtletí připravujeme např. setkání s PhDr. M. Majtánovou nad její novou knihou nebo vystoupení Slováckého krúžku - Skaličané, přesný program upřesníme po dohodě s účinkujícími po Novém roce.

Aktuální informace z výboru ČSB
Koncem září skončila dohoda o pronájmu místnosti v sídle ÚNMS a jediným východiskem pro řešení nastolené situace se ukázalo přijmout nabídku na přestěhování potřebné dokumentace do místnosti v sídle Csemadoku na Nám. 1. máje, pronajaté za přijatelných finančních podmínek. Toto řešení však výbor ČSB nepovažuje za dlouhodobé a přivítá každou informaci nebo nabídku na stálé sídlo sekretariátu za přijatelných podmínek, především finančních.
Nepříjemnou zprávou je informace šéfredaktorky České besedy, Mgr. H. Miškufové z Košic, že náš spolkový časopis přestává po novém roce vycházet. Hlavní příčinou je skutečnost, že se nepodařilo najít nikoho, kdo by ho převzal po jejím – už delší dobu avizovaném – odchodu (časopis řídila od r. 1995). Pokud by se podařilo časopis obnovit, budeme Vás o tom informovat. Z tohoto důvodu zatím nebudeme přijímat předplatné na Českou besedu!

Informační nástěnka
V chodbě před společenským sálem (Csemadoku) jsme umístili nástěnku Českého spolku Bratislava, kde budeme uveřejňovat informace o našich programech stejně jako informace o programech Českého centra, Kruhu přátel české kultury a Klubu občanů ČR, pokud nám budou včas oznámeny. Zároveň upozorňujeme, že skládanky s přehledem akcí pořádaných Českým centrem a Velvyslanectvím ČR na Slovensku jsou k dispozici v novém Českém centru, ale i v Univerzitní knihovně a v Bratislavské informační službě (BIS).
Vzhledem k tomu, že každým rokem roste počet našich členů, kteří mají možnost sledovat internet, upozorňujeme znovu, že informace o našich programech také – jakož i další aktuality a zajímavosti – najdete i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členské příspěvky
Výška členských příspěvků na rok 2008 zůstává v nezměněné výšce 100 Sk za člena. Nejjednodušší způsob platby je v hotovosti na některém z našich setkání (odpadají poštovní poplatky). V případě, že se rozhodnete poukázat příspěvky poštovní poukázkou typu H, upozorňujeme na správnou adresu:
Český spolek Bratislava, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 1
Při platbě bankovým převodem bohužel nedokážeme identifikovat odesílatele, proto prosíme o pochopení, proč se tomuto způsobu raději vyhýbáme.

Pevné zdraví a příjemné prožití svátků Vám i Vašim blízkým přeje
a na shledanou na některém z našich programů se těší

Ing. Hana Husenicová, předsedkyně
a výbor ČSB

Bratislava, 12. 11. 2007
(Informační bulletin č. 3 / 2007)


Vážení,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že v souvislosti se značným nárůstem počtu žadatelů o dlouhodobá víza a o povolení k pobytu na území České republiky v posledních měsících jsme z organizačních důvodů nuceni přistoupit k následující úpravě úředních hodin pro veřejnost.
Žádosti a dotazy, související s výkonem státoobčanské, pasové a matriční agendy, bude možno, počínaje dnem 1. září 2007, předkládat pracovníkům konzulárního úseku v pondělí až čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod. Současně bude možno telefonicky domluvit jednání v jiném termínu. Tato změna je rovněž uvedena na našich internetových stránkách.
Rád bych Vás též informoval, že dne 1. března příštího roku nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona umožní mimo jiné zápis občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče.
S pozdravem
JUDr. Karel Risinger
vedoucí konzulárního úseku
Velvyslanectví ČR v Bratislavě
(Česká beseda č. 9/2007)


Informace pro občany ČR - nový formát cestovního pasu

Z hlediska podávání žádostí o vydání cestovních pasů u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí platí s účinností od 1. září 2006 především tyto změny:
Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Od 1. září 2008 se budou vydávat cestovní doklady i s druhým biometrickým údajem - otisky prstů.
Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
Žádost o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze na území Slovenské republiky podat na Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, předloží následující doklady:
- aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (pokud žadatel/ka nevlastní platný občanský průkaz ČR)
- rodný list
- oddací list (pokud se žadatel/ka ženil/vdávala v roce 1993 a později, tak je nutný český oddací list)
- pokud je/byl žadatel/ka vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky
- pokud je/byl rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu manželství - oddací list
- doklad o VŠ titulu
- cestovní pas ČR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- povolení k pobytu pro cizince (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- cestovní pas SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- občanský průkaz SR (je-li žadatel/ka jeho držitelem)
- 1 x foto 4,5 x 6 cm, kdy žadatel/ka bude fotografem snímán/a čelně na světlém podkladu
- pokud žadatel/ka měnil/a příjmení, doklad o změně příjmení.
Žádost bude vytvořena a předvyplněna elektronicky na zastupitelském úřadě údaji, staženými z informačního systému evidence obyvatel. Na žádost žadatele doplní pracovník zastupitelského úřadu nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo vydání osvědčení o státním občanství. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem žadatele a předloží se žadateli, který svým podpisem potvrdil její správnost a úplnost.
Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 120 dnů. Je-li žádost o takový doklad podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, lhůta pro vydání je 30 dnů.
Všechny zastupitelské úřady ČR v zahraničí nadále budou přijímat žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů, jehož dobu platnosti novela omezuje na 6 měsíců. Tento cestovní pas, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, se vydá ve lhůtě do 60 dnů. Je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, vydá se ve lhůtě do 15 dnů.
Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana. Doba platnosti tohoto pasu je 1 rok.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.
Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohto pasu je vyloučeno.
Do cestovního pasu nelze od 1. září 2006 zapisovat občany mladší 15 let.
Od 1. září 2006 nelze provádět změny údajů o občanu mladším 15 let zapsaném v cestovním dokladu rodiče s výjimkou cestovního průkazu (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného občana mladšího 15 let). Dojde-li u občana mladšího 15 let ke změně údajů, bude muset občan mladší 15 let cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.
Cestovní doklady vydané podle dosavadní právní úpravy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR (Česká beseda č. 1 / 2007)


České magazíny ve Slovenském rozhlasu a STV

Informace o vysílání českých národnostních magazínů, na nichž se podílejí i naši kolegové z Českých spolků v jiných slovenských městech, najdete v rubrice Krajané a média.


Tisková zpráva Velvyslanectví České republiky v SR ze dne 26. 4. 2005

Ministr zahraničních věcí ČR rohodlo uzavření Generálního konzulátu ČR v Košicích k 31. květnu 2005. Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že řada úkolů konzulárního úřadu již byla úspěšně vyřešena - to se týká zejména státoobčanského statutu českých občanů trvale žijících na Slovensku.
S vědomím důležitosti regionu východního Slovenska a s cílem zachovat tam zastoupení České republiky byl navržen následný přesun sídla Českého centra z Bratislavy do Košic do objektu na Rázusově ul. 13, který bude po zrušení Generálního konzulátu uvolněn a který je majetkem českého státu.
Realizace tohoto návrhu, na níž se již pracuje, tak přispěje k další propagaci české kultury na východním Slovensku, bude sloužit aktivitám podnikatelských kruhů a umožní zachovat spolupráci s českými občany a jejich spolky. Značka Českého centra zůstane zachována i v Bratislavě a pracovníci této pobočky budou v úzké spolupráci s Velvyslanectvím ČR pokračovat ve svých kulturních a prezentačních aktivitách.


O z n á m e n í

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Bratislavě o z n a m u j e, že dne 29. října 2003 nabyl účinnost zákon č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Podle ustanovení § 18b odst. 1 tohoto zákona může státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a zároveň byl občanem České republiky a který nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, učinit prohlášení o nabytí občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.
Rodiče mohou do prohlášení zahrnout i dítě do věku 18 let, event. mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení, pokud je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

Podle ustanovení § 18c odst. 1 zákona státní občan Slovenské republiky, který
a) se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a
b) sám byl ke dni 31. prosince 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a současně Slovenské republiky mladším 18 let,
(obě podmínky ad a/ i ad b/ musí být splněny současně)
může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.

Prohlašovatel může učinit prohlášení zásadně osobně, buď na příslušném úřadě v České republice podle místa posledního trvalého bydliště v ČR. Úřadem příslušným podle výše uvedených kritérií v České republice je krajský úřad, v Praze úřad městské části, ve městech Ostrava, Brno a Plzeň magistráty těchto měst, pro ty, kteří neměli v České republice trvalé bydliště Úřad městské části Praha 1. Na Slovensku pak na velvyslanectví ČR v Bratislavě nebo generálním konzulátu ČR v Košicích.
Bez předložení zákonem stanovených dokladů nelze prohlášení přijmout. Doklady musí být předloženy v originále nebo v ověřené kopii (viz příloha).

Státní občanství ČR se nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství ČR prohlášením.
Bližší informace lze získat na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. 8, č. tel. 02/5920 3301, fax: 02/5920 3330, e-mail: BRATISLAVA@EMBASSY.MZV.CZ, nebo GK Košice, Rázusova 13, tel. 055/653 18 00-02, fax: 055/623 17 99.

Velvyslanectví ČR doporučuje, aby ti občané, zejména pokud nebydlí v sídlech ZÚ a GK, kteří mají zájem učinit prohlášení dle této novely zákona, se podrobně předem osobně, písemně nebo telefonicky informovali na Velvyslanectví ČR, příp. GK ČR o podmínkách podání prohlášení.
V Bratislavě dne 10. listopadu 2003

Ing. Rudolf S l á n s k ý, v.r.
vedoucí zastupitelského úřadu

Příloha

I. K prohlášení podle ustanovení § 18b odst. 1 prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list
b) listina o udělení státního občanství Slovenské republiky
c) pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

II. K prohlášení podle ustanovení § 18c odst. 1 prohlašovatel k prohlášení připojí
a) rodný list prohlašovatele
b) doklad o státním občanství Slovenské republiky (kopii datové stránky občanského průkazu SR, cestovního pasu SR, osvědčení o státním občanství SR)
c) doklady o státním občanství rodičů prohlašovatele v době jeho narození (tj. potvrzení o státním občanství České republiky jednoho z rodičů prohlašovatele v době jeho narození a osvědčení o státním občanství Slovenské republiky druhého rodiče v době narození prohlašovatele). Pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

III. Pokud za dítě, podle obou předcházejících paragrafů, učiní prohlášení rodiče, popřípadě jeden z nich, k prohlášení se připojí rodný list dítěte a doklad o jeho státním občanství Slovenské republiky a dále doklady o státním občanství rodičů v době narození dítěte. Pokud prohlášení činí za dítě pouze jeden z rodičů, k prohlášení připojí souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám.


Před cestou na konzulát

Příloha o tom, jaké doklady jsou vyžadovány za účelem podání prohlášení o státním občanství ČR, přiložená k předcházející informaci vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě o nabytí účinnosti zákona č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, si žádá ještě další upřesnění. Žadatel, který má zájem o občanství ČR pro dítě, totiž na konzulátu dostane následující podrobnější seznam potřebných dokladů (informace v závorce doplnil autor příspěvku na základě vlastní zkušenosti):

Doklady potřebné k podání prohlášení o státním občanství ČR podle § 18c zákona č. 40/1993 Sb.:

- Občanský průkaz - dvě kopie neověřené (OP se neověřují)
1 úředně ověřená kopie + 1 kopie neověřená (následujících dokladů):
- Osvědčení o státním občanství SR
(vydáva Matrika na Krajském úřadě za poplatek 100 Sk v hotovosti, v Bratislavě na Staromestské ul. 6)
- Rodný list
- Oddací list

- Rozvedení rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci, případně další oddací list
- Vdovy a vdovci úmrtní list partnera
- Doklad o státním občanství rodičů v době narození žadatele:
- - rodné listy rodičů
- - potvrzení o slovenském státním občanství rodičů v době narození žadatele

(matrika na Krajském úřadě v Bratislavě ho vystavuje na druhé straně Osvědčení)

(Dále pracovnice konzulátu doporučuje přiložit k žádosti i kopii Osvědčení o státním občanství ČR rodiče, případně kopii předposlední strany českého cestovního pasu rodiče s údaji a fotografií jako doklad o českém občanství rodiče.
Kromě toho se začíná vyžadovat, aby i český rodič osobně vyplnil zvláštní žádost o zjištění státního občanství v den narození dítěte, adresovanou obecnímu úřadu v místě jeho posledního bydliště na území ČR, k čemu je zapotřebí si připravit i 3 fotokopie - a originál na ověření - dokladu o nabytí slovenského státního občanství, přitom se vybírá poplatek - podle aktuálního kursu - přibližně 370 Sk.)

Žádosti se přijímají (úřední hodiny na konzulátu v Bratislavě):
Pondělí a středa 9.00 - 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
Úterý a čtvrtek 9.00 - 12.00 hod.


Vaše postavení se po vstupu České republiky a Slovenska do Evropské unie zlepší, přislíbil českým krajanům v pondělí večer v Bratislavě předseda Senátu Petr Pithart. Setkal se s nimi během své třídenní návštěvy Slovenské republiky.
Dozvěděl se přitom, že i deset let od rozdělení společného státu mají Češi na Slovensku problémy při vyřizování českého občanství nebo s převodem starobních důchodů. Potíže jim dělá i příjem českého rozhlasu a televize. Nový zákon, který letos přijal český parlament, naopak umožní slovenským dětem ze smíšených česko - slovenských manželství získat obojí občanství.
O názor na postavení české menšiny ve Slovenské republice jsme požádali předsedkyni košické pobočky Českého spolku na Slovensku Dagmar Takáczovou. Budoucnost Čechů vidí vcelku optimisticky:
"Když si promítneme těch posledních deset let, tak od doby těsně po rozdělení státu, která byla pro nás jako českou komunitu na Slovensku dobou nesmírně nejistou, velmi stresující, kdy jsme v pravém slova smyslu nevěděli, co s námi bude, se hodně změnilo. Krátce po rozdělení státu s námi nikdo o dvojím občanství nechtěl ani mluvit, to byla úplně tabuizovaná otázka a nebyla politická vůle k řešení.
Dnes téměř všechny skupiny obyvatel české národnosti ve Slovenské republice už uspokojuje několikrát novelizovaný zákon o státním občanství České republiky.
Když se podíváme na to obrovské množství práce, kterou česká komunita na Slovensku udělala pro propagaci české kultury, České republiky, pro česko-slovenskou vzájemnost, když se podíváme na to, jak se česká komunita integrovala do slovenské společnosti a jak otvírá všechno své konání směrem ke slovenské veřejnosti, tak můžu říct, že česká komunita na Slovensku má svědomí čisté a že udělala pro rozvoj česko-slovenských vztahů skutečně velmi mnoho.
Myslím si, že i současné politické garnitury dělají pro tento rozvoj hodně, ale přece si myslím, že přirozený vývoj tohoto vztahu je na obyčejných lidech. A jsem ráda, že hlavně v kulturní oblasti a v oblasti obyčejného lidského setkávání jsou vztahy stejně vřelé, jak byly předtím. My se o tom opakovaně přesvědčujeme. A doufám, že tento trend bude pokračovat a že nám ho nebudou brzdit žádná administrativní nebo jiná opatření nebo politická rozhodnutí. Konečně myslím, že ve společné Evropě by se tak dít nemělo."
(převzato z www.radio.cz/cz/aktualni/krajane)