Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Košice

Kontakt:
RO ČSnS Košice, Hlavná 70, 040 01 Košice
telefon: (055) 6255 217
fax: (055) 6255 217
e-mail: rocsnske@stonline.sk
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 1/04:

RO Košice
Bylo to koncem prosince 1993, končil termín na volbu občanství po rozdělení státu. Košičtí Češi založili svoji organizaci a tím trochu předběhli 8 ostatních regionů (v Bratislavě byl již několik měsíců založen Spolek Čechů na Slovensku). Uplynulých 10 let bylo naplněno intenzivní činností a zcela v tomto duchu byl také závěr minulého roku, jubilejního pro košickou regionální organizaci, bohatý na množství programů.
V rámci Českých dní 2003 jich bylo v říjnu a listopadu tolik, že jen některé z nich se vešly na stránky České besedy v podobě samostatného článku. I všechny ostatní však byly velmi pěkné a stojí za to se s nimi seznámit. Byl to především koncert vokálního souboru z Karviné Quadricinium vocale Carviniense a nádherný zážitek z jejich interpretace staré i moderní pěvecké tvorby českých i světových autorů. Také klavírní duo našich členů - L. Kojanové a P. Novotného nezůstalo úrovní koncertu ve Státní filharmonii v Košicích nic dlužné své dobré umělecké pověsti.
Premiéru první velké akce pro veřejnost měl místní klub RO ČSnS v Rožňavě a lze říci, že velmi zdařilou, za účasti mnoha představitelů města prezentoval oba ročníky malířského sympozia Českého spolku Imprese Podzim/Jeseň. Výsledkem tradičně dobré spolupráce se Státní vědeckou knihovnou v Košicích byla zajímavá výstava Čeští umělci a Slovensko, kterou díky jejímu umístění v čítárně jmenované instituce zhlédlo množství návštěvníků.
Na vernisáži další výstavy Putování po stopách Dobrého vojáka Švejka bylo neobvykle velké množství návštěvníků určitě nejen proto, že sponzorská firma čepovala dobré pivo, ale hlavně proto, že výstava nabídla zajímavý přehled zpracování oblíbeného tématu v jiných žánrech (výtvarném, filmovém, novinářském), a to v 3 jazycích - českém, slovenském a maďarském. Premiéru zmíněné výstavy uvedl v programu Českých dnů také náš místní klub v Humenném a kromě toho ještě krásný výběr z díla českého fotografa L. Sitenského s poetickým názvem Praha mého mládí.
Pamatovali jsme i na nejmladší generaci. Herci Bábkového divadla v Košicích pro ně připravili hru Paleček v češtině a dětem se představení moc líbilo.
K Českým dnům 2003 patřil samozřejmě také, jako vždy, pietní akt u památníku Československých legionářů v Medzevě a Turni nad Bodvou, tentokrát za účasti předsedkyně Stálé komise Senátu Parlamentu ČR J. Seitlové. Její krátká návštěva byla příležitostí ukázat naši činnost i pohovořit o možných řešeních některých problémů.
Ženský sbor Českého spolku po svém úspěšném vystoupení na přehlídce umělecké činnosti ČSnS v Trnavě věnoval závěr roku především přípravě vánočního koncertu. CD z tohoto záznamu chystáme jako dárek k letošnímu 10. výročí Českého spolku na Slovensku. Sbor účinkoval i v programu Festivalu pěveckých sborů Karpatského euroregionu v Košicích a ve vánočním programu v košické pěší zóně. Na Večeru národnostních menšin nás zase reprezentovalo jeho trio a také Dětská dramatická skupina s dramatizací Hrubínova Zázračného lesa.
I ve společenském klubu s blížícím se koncem roku činnost nikterak nezaostávala a několik zdařilých klubových setkání potěšilo hlavně ženy, protože na programu byla kosmetika, kulinářské recepty, několik zvláštních výtvarných technik a jiná zajímavá témata.

Náš plán na rok 2004
Košická regionální organizace se svými dvěma místními kluby chystá pro letošní rok celou řadu zajímavých programů. Mnoho z nich má již svou tradici a jsou každoročně velmi úspěšné - majáles, svatováclavské posvícení, vánoční program slova a hudby. Některé by měly zase být úplnou novinkou, jako dětská výtvarná soutěž na téma Česká pohádka. Dětem a mládeži chceme i nadále věnovat zcela mimořádnou pozornost. Proto bude i v tomto roce pravidelně pracovat dětský klub a také dětská dramatická skupina. Doufáme, že mnoho našich dětí se zapojí do soutěže, zaměřené na znalosti o České republice, kterou Český spolek chystá spolu s Československým ústavem zahraničním. Chybět nebude ani setkání s českým Mikulášem. K velkým projektům bude i letos patřit letní tábor a také Český ples, v pořadí již jedenáctý. S obcemi, s nimiž jsme spolupracovali při obnově legionářských památníků, chceme uspořádat festival uměleckých souborů na počest vstupu SR do Evropské unie. Závěr Českých dnů by měl být vhodným termínem pro dlouho chystané odhalení busty T. G. Masaryka (původně pouze) a M. R. Štefánika. Připravujeme také několik výstav, literární a hudební programy, programy společenského klubu, sportovní a turistickou činnost.
K 10. výročí Českého spolku vydáme CD Ženského sboru a tria.

Košická "Nej..."
* Každým rokem má v košické veřejnosti největší ohlas Český ples. Podle nezaujatého mínění prý proto, že má sice vysokou úroveň, ale nikdy není snobský. Přitažlivý je určitě také proto, že vždy začíná v koncertním sále velkým hudebním programem, to je jistě mezi plesy zvláštností. Po deseti letech je jasné, že myšlenka na jeho uspořádání se zrodila pod šťastnou hvězdou.
* Obnova čtyř památníků československého vojska a legionářů v okolí Košic a otevření naučné stezky, právě tak jako pamětní tabule našeho krajana J. Poláka, má velký význam proto, že zachovává důležité věci minulé pro budoucí generace. Takovým hezkým památníkem je také námi obnovená kaplička sv. Jana Nepomuckého, malý skvost v hlubokém lese nad Košicemi.
* Bez mladé generace by naše komunita neměla budoucnost, v tomto směru je tradice českých letních táborů to nejvzácnější. Tam vznikl základ každé jiné práce s dětmi a mládeží, která se stále rozšiřuje.
* Na práci ženského sboru a jeho tria je nejcennější láska a radost, s jakou jeho členky za 5 let vytvořily poctivé dílo, systematické, cílevědomé zdokonalování sebe sama k prospěchu a potěšení české komunity.
* I České dny v Košicích, které budou letos také oslavovat 10. výročí, nám dávají vždy znovu příležitost ukázat krásu českého umění a jejich stabilní úspěch je tak trochu také úspěchem naším.
* V neposlední řadě je velkým úspěchem vzácný fakt spolupráce s mnoha jinými kulturními a společenskými institucemi, s orgány měst a obcí, s jinými menšinami při realizaci našich projektů.
To vše nesmírně pomáhá rozvíjet tradici národnostní tolerance, kterou Košice tak vynikají mezi městy Slovenska a kterou tak velmi potřebujeme pro celou naši práci. Cena Jana Masaryka Gratias agit, udělená košické regionální organizaci, je pro nás oceněním velmi vzácným a je také stálou připomínkou, abychom neusnuli na vavřínech.

Výbor RO ČSnS Košice
(dole zleva): Marie Koscelanská, Vlasta Paulovičová, Dagmar Takácsová - předsedkyně, Kateřina Němčíková, Věra Meďašová
(uprostřed zleva): Helena Miškufová, Jiřina Tóthová, Alena Királyová, Alena Šiklová
(nahoře zleva): Pavel Doležal, Miluše Babjáková, Eva Balušíková, Zdeňka Hloušková, Věra Priesolová, Bohumil Kaman
(na foto nejsou): Lenka Kučerová, Jitka Smrigová, Luboš Socha.