Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Poprad

Kontakt:
ČSnS Poprad, Brokoffova 2211/29, 058 02 Poprad - Spišská Sobota
telefon: (052) 7769 016
mobil: 0905 979 136
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 12/04:

RO Poprad
Snaha o pokračování naší činnosti se setkává s novými překážkami zejména ze strany MK SR a je nutné zdůraznit, že letos byla situace obzvlášť hrozivá. Přesto jsme se snažili organizovat akce tak, aby byly pro naše členy i všechny příznivce zajímavé.
Velikonoční výstava 2004 spojená s prodejem. Naše členka a její nádherné ,,vyšívané bábiky“. V letošním roce jsme už potřetí připravili projekt ,,Velikonoce“ a zapojilo se do něj proti minulým ročníkům již 15 vystavovatelů, kteří své výrobky nabízejí k prodeji. Výstava nabyla nový rozměr vystoupením folklorní skupiny Vagonár a přidalo se několik menších sponzorů. Naše připravované české divadelní představení a vystoupení českých umělců se letos bohužel neuskutečnilo, a to především pro nemožnost získat procentuální finanční spoluúčast jako nutnou podmínku pro vyúčtování.
Další akce se konala díky půjčce našeho člena - vyšli jsme si na Popradské pleso vzdát čest O. Štáfflovi, zakladateli Symbolického hřbitova ve Vysokých Tatrách. Účastníků rok od roku přibývá. Další připravovanou akcí je setkání u vánočního stromečku, kde budeme vzpomínat na tradiční české zvyky a koledy dne 10. prosince.
A čím se můžeme pochlubit? Jako snad jediná RO máme rok od roku přírůstky nových členů. Od roku 2002 jsme přijali 19 a za rok 2004 zatím 23 nových členů. Po letošním létě jsme překročili v počtu členů stovku. Evidujeme již 103 členů.

Výbor RO ČSnS Tohle všechno jsme si vloni nadělili pod stromeček, ukazuje předseda.

RO ČSnS v Popradě se zrodila lvím podílem dr. Antonína Polácha, na postu předsedy pak pokračoval Jan Janiš. Po smrtelném úrazu ho vystřídal s neutuchajícím elánem Josef Šebesta, který působil také jako pokladník až do roku 2002. Potom nastoupil do funkce Zdeněk Jakubec, místopředsedou byl zvolen F. Stejskal, pokladníkem se stal M. Štěpán, kontrolu má na starosti J.Skácel, kroniku věrně vedla M. Kozlerová, která nás k naší veliké lítosti navždy opustila. Prozatím přebrala tuto funkci H. Vargová. Posledním členem výboru je M. Regálová, která pomáhá při organizování akcí. Nové volby nás čekají začátkem příštího roku. Léto 2004... sportovní klání – soutěžily všechny věkové skupiny.


Popradská ,,Nej…“

  • Nejstaršímu členovi je 88 let.
  • Nejmladší člence je 22 let.
  • Nejstaršímu pokladníkovi je 81 let.
  • Nejvyšší přírůstek členů za 3 poslední roky, ze stavu 54 na 104.
  • Největší posun věkové hranice nových členů za 2 roky, přicházejí ročníky 1950 - 1982.
  • Nejdále - až v Praze - je náš čestný člen Vlasta Fialová.
  • Nejmenší účast mají měsíčná setkání – průměrně 15 členů.
  • Největší účast je o Velikonocích a na Českých Vánocích, a také na výletě na Popradské pleso - přes 50.