Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Žilina

Kontakt:
RO ČSnS Žilina, Pri Rajčianke 52, 010 01 Žilina
telefon: (041) 7244 366
mobil: 0904 231 926
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 9-10/04:

RO Žilina

Nedůvěra k politikům byla hlavním důvodem podpory vzniku Českého spolku na Slovensku jako možného zástupce při řešení existenčních otázek i jako zastánce naší mateřské kultury. První žilinští členové podpořili iniciativu bratislavského přípravného výboru Spolku Čechů (potom ČSnS) ještě v průběhu prosincové ,,volby státního občanství“ na městském úřadu. Na ustanovující ,,matějské“ schůzi v únoru 1994 - Regionální organizace Žilina v historickém Makovického domě se sešli zástupci Čechů z okolí Pov. Bystrice, Púchova, Čadce, Kys. N. Mesta, Martina a Lipt. Hrádku. Iniciátory vzniku RO Žilina byli Ing. arch. Antonín Stuchl a Ing. Evžen Protivínský, CSc., kteří organizačně první i další setkání zabezpečovali. Někdy jsme se setkali s nezájmem o členství v Českém spolku i přihlášení se k české národnosti – dílem z určité pohodlnosti, dílem z obavy z případných nežádoucích osobních následků (např. ztráta zaměstnání, možnost získání bytu ap.) Po vytvoření vhodných místních podmínek a dostatečném zájmu se odčlenily dvě regionální organizace (Martin, Liptovský Hrádok) a začaly pracovat samostatně. Pro organizační nezájem zanikly asi po 5 letech místní kluby v Považ. Bystrici a Púchově, počet členů RO se snížil z cca 150 na 70 a kolem této hranice se pohybuje dodnes. Dá se říci, že platí stará vlastnost českého národa : je-li zle a nejistota - dají se lidé dohromady. Když se příčina ztratí, pak už se ztrácí i zájem o společné lano... Podobně tomu bylo i v letech 1999 a 2003, kdy šlo o uznání českého státního občanství.
Členové RO Žilina mají také rádi turistické akce Činnost žilinské RO ČSnS po všech stránkách – politické, společenské, organizační i finanční - probíhala za deset let existence s různým stupněm podpory a hodnocením jak ze strany místních úřadů, místního tisku, tak i MZV ČR a MK SR. Zejména poslední dvě instituce podstatně určovaly svými finančními dotacemi realizaci našich kulturně-společenských akcí, z nichž většina byla - i když skromným – příspěvkem k veřejnému kulturnímu životu v Žilině. Tato podpora je však značně omezována. Se zveřejňováním našich programových pozvánek v místním tisku a rozhlasových stanicích již problémy nemáme.
Věk našich členů (většina mezi 70-ti a. 90-ti lety) a s tím nezřídka spojené zdravotní problémy jsou důvodem určité pasivity. Ale máme kontakt i s imobilními členy, takže nezůstávají úplně stranou. Naše dosavadní tradiční předvánoční setkání členů a přátel RO vždy uvítají s povděkem. Mají tak možnost společného posezení a rozhovorů s dalšími členy a známými. Snad výjimkou ze starší generace je několik našich členek, stále ještě aktivních v Sokole M. Petrželková, N. Gavalcová, E. Klinovská, M. Gallová. Nemožno zapomenout na naši nejstarší členku paní Miroslavu Kytkovou-Nejedlou – její obdivuhodnou výdrž na našich turistických vycházkách mnozí závidí. Hodně nám však chybí mladší generace (v Žilině a okolí by mělo žít v současnosti kolem 1600 občanů české národnosti). Existence RO tedy plyne souběžně s roky života dosavadních členů.
Prací, obětavostí, nápady i osobním časem v průběhu minulých let pro zdar naší organizace snad nejvíce přispěli: Antonín Stuchl, Evžen Protivínský, + Zdeněk Slavík - po něm nám chybí jeho organizační schopnosti i střízlivé hodnocen í našeho prostředí, Danka Adamovová se svým citlivým přístupem k lidskému myšlení, Květa Böhmová, Miroslav Mošna, Jiří Ferulík, Věra Honnerová, Věrka Kyselová, Libuše Trebatická, Marie Petrželková, Bohumil Kejla s manželkou a také další. Do zániku místních klubů se z Považské Bystrice výrazně angažovali Josef Kučera, Věra Čergovská, Dušan Hradil, z Púchova Oldřich Šedý a Karol Malinka.

Náš plán na rok 2004
Setkání členů naší RO se konají pravidelně každý měsíc v žilinské knihovně každou první středu v měsíci (kromě srpna)
- v únoru: přednáška Dr.Kejlové o gotice na Slovensku, v návaznosti na zájezd členů na bratislavskou výstavu se stejným námětem
- v březnu: účast na společné vzpomínkové oslavě 154. výročí nar.TGM v RO Martin
- v květnu: beseda s literárním historikem PhDr.Milanem Blahynkou z Olomouce, současníkem předválečné generace českých spisovatelů, a spisovatelem Jánem Lenčem
- v červenci: turistická vycházka a posezení u ohně, společná návštěva Bystričky s RO Martin
- v říjnu: beseda o přírodních zajímavostech Slovenska doplněná diapozitivy
- v prosinci: předvánoční setkání členů a přátel RO Žilina
Další původně plánované akce jsme museli z důvodu omezení dotací zrušit.

Žilinská "Nej..."
* Navázali jsme spolupráci se žilinskou konzervatoří a s významnými hudebními umělci uspořádáním klavír. recitálů P. Michalici, M. Lapšanského, varhanního koncertu prof. J. Vodrážky.
* Z Moravy nás se svým vystoupením navštívil a podpořil folklorní soubor HANÁ z Přerova, který předvedl tanec Česká beseda
* K velmi živým a bezprostředním zážitkům patřil i koncert žilinského Big Bandu ze žilinské konzervatoře pod vedením M. Belorida s melodiemi našeho mládí, kde mladí žáci i absolventi oživili vzpomínky i pro starší publikum a ,,roztančili noty“ výborným hudebnickým výkonem
* Výbor RO se stále schází a připravuje program v soukromém bytě. Pro setkávání našich členů a konání kulturních akcí, besed, přednášek, promítání diapozitivů ap.- jsme však po několika letech hledání našli prostor a porozumění pod střechou žilinské knihovny.
* Dobré vztahy máme i s Domem umění Fatra, bohužel však ztrácíme v posledním období možnost podpořit z dotací koncerty českých umělců v této významné žilinské kulturní instituci
* S podporou pracovníků Okres. kulturního střediska v Žilině se podařilo instalovat úspěšnou putovní výstavu fotografií členů Českého spolku, kterou později zhlédli i v L. Mikuláši, Bratislavě, Košicích a Humenném.
* Naše (zatím ještě) stále nej...: dlouholetá podpora půjčovního fondu periodického českého tisku a českých knih v místní žilinské knihovně s využitím dotace z MZV ČR (bohužel od letošního roku s otazníkem - i pro další kulturní akce)
* Nej...horší je vědomí, že nás ubývá a mladší ročníky Čechů buď nemají zájem nebo nejsou ...! A že vládní (politické) instituce (s kulturou národa pod palcem) na obou stranách řeky Moravy už pro naši činnost litují (nemohou ?) poskytnout potřebné finanční prostředky, které důchodci sami nejsou schopni zabezpečit...

Výbor RO ČSnS Žilina
Ing.Svatopluk Pach- předseda, Ing. Jiří Ferulík, Bohumil Kejla, Ing. Milan Mužík, Marie Petrželková, Ing.arch. Ant.Stuchl, Ing.Libuše Trebatická, Vladislav Vaško
Revizní komise: Dagmar Sotoniaková, Jana Sliviaková, Jiří Ferkl
Předsedové RO : 1994–1995 Ing.arch. Antonín Stuchl, 1995 - Ing.Svatopluk Pach