Regionální organizace Českého spolku na Slovensku Banská Bystrica - Zvolen

Kontakt:
RO ČSnS Zvolen, Kimovská 22, 960 01 Zvolen
telefon: (045) 5429 007
e-mail: blanka.mankovska@fris.sk
www.csns.sk

Z představení RO v rámci cyklu 10 let ČSnS v ČB č. 9-10/04:

RO Zvolen - Banská Bystrica

Přípravný výbor ve složení PhDr. Jindřich Cupák, Ing. Oldřich Vejvoda, Ing. Křivánek, Ing. Helena Řídká, Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., Ing. Karel Sedlář, Ing. Zdeněk Šír, Jaromír Obšil, Marie Psotková a Ing. Jan Zahradníček připravil na den 26.3.1994 ustanovující regionální konferenci Českého spolku na Slovensku. Problémem od samého začátku existence byla a je značná rozptýlenost členské základny (od Banské Bystrice, Banské Štiavnice, Brezna, Kremnice, Lučence, Podbrezové, Rimavské Soboty, Valaské, Zvolena po Žiar nad Hronom) a také finance. Z odvedeného členského za rok 1994 do Bratislavy region nedostal nazpět nic. Z Fondu Pro Slovakia v roce 1995 nedostal region žádnou podporu, v roce 1996 pouze na 2 akce, v roce 1997 na 4 akce a v roce 1998 na 4 akce. Od roku 1999 získává region podporu na 3-4 malé projekty ročně, od roku 2000 region získává projekty také z Ministerstva zahraničních věcí z České republiky.
Mezi zajímavé akce pořádané naší regionální organizací patří opakované návštěvy Kremnice, kremnické mincovny, seznámení s prací prvního ředitele mincovny (český původ), koncert dechového souboru Minciar, návštěva kremnické nemocnice – přednáška o perspektivách současné léčby duševních nemocí; návštěva Sliače, vzpomínka na pobyt Boženy Němcové a prohlídka lázeňského parku; návštěva Slovenské národní knihovny a Slovenského národního hřbitova v Martině; návštěva Banské Bystrice - přednáška o S.M. Hellovi a M.K. Hellovi; návštěva Banské Štiavnice, návštěva muzeí, setkání s českou dechovou hudbou (Kmoch); návštěva Zvolena – vzpomínka na T.G.Masaryka a jeho působení na středním Slovensku. Každoročně je ve Zvoleně pořádáno setkání s českou pohádkou (J.Werich - Byl jednou jeden král; Princezna ze mlejna 1; Princezna ze mlejna 2; B. Němcová - Babička), a s českou písničkou (Podkrkonoší, České Budějovice, jižní Morava). Mimo děti a vnoučata členů Českého spolku se akce zúčastňují děti členek Klubu žen ze Zvolena. Rozdělením Československa došlo k významnému odcizení v jazykové oblasti a hlavně mladá generace a děti si už vzájemně méně rozumí. Poznáním českých pohádek a českých písniček se přispívá k upevnění českého jazyka u dětí a k lepšímu porozumění slovenských dětí českému jazyku. Mezi oblíbené akce patří dále České Vánoce a Český ples (každoročně od roku 1998), které jsou organizovány spolu s KOČR z Banské Bystrice.
Projektu Česka písnička se také zúčastnily děti Činnost spolku za uplynulých 10 let se zaměřila dále na mapování přínosu českých odborníků, kteří sehráli důležitou úlohu v historickém rozvoji lesnictví, lesnického výzkumu a lesnického školství na Slovensku. Byla vydána publikace o významných osobnostech českého původu, které se narodily na území Čech, Moravy a Slezska a které se významně zasloužily o rozvoj města Banská Štiavnica a jeho regionu. Dále byly zhodnoceny tři významné osobnosti českého původu (Ing. Vojtěch Večeřa, stavitel a architekt Bohuslav Mandys a stavitel Břetislav Otakar Sýkora), kteří se v minulém století velkou mírou zasloužili o rozvoj Zvolena i celého regionu. Nejen městu a regionu odevzdali v podobě budov, sídlišť a železničních tratí výsledky své plodné práce, ale hlavně v období mezi první a druhou světovou válkou přinesli na střední Slovensko i stovky pracovních příležitostí.

Náš plán na rok 2004
Setkání s českou hudbou v Banské Štiavnici - červenec
Historie a současnost Košic - srpen
Přínos českých osobností na středním Slovensku – říjen
Česká pohádka jako nástroj porozumění mezi Čechy a Slováky - listopad
České Vánoce pod zvolenským zámkem – prosinec

Středoslovenská "Nej..."
* návštěva Petra Pitharta v Kremnici (1996) a v Banské Štiavnici (1999)
* slavnostní navrácení jména T.G. Masaryka Základní škole v Ľubietové, okr. Banská Bystrica, za přítomnosti velvyslance ČR v SR R. Slánského a předsedkyně regionu Ing. B. Maňkovské, DrSc.
* udělení společné Ceny města Zvolen - in memoriam českým rodákům (Večeřa, Mandys, Sýkora) v roce 2002
* výstava Poznání českých osobností působících v Banské Štiavnici za přítomnosti představitelů okresu a kultury v Banské Štiavnici (2000), dokumentace historie národnostních menšin – Česká účast při vzniku lesnické vědy na Slovensku (LVÚ Zvolen,2002)
* Přítomnost českých odborníků v lesnické vědě, školství a výzkumu 2001, ISBN 80- 958662)
* Přínos českých odborníků pro rozvoj středoslovenského kraje (ISBN 80-968662 -6-5)
* Čeští stavitelé na středním Slovensku (ISBN 80-968662 -7-3)
* Významné osobnosti českého původu, které se narodily na území Čech, Moravy a Slezska (ISBN 80-968662 -5-7).

Výbor RO ČSnS Žilina
Blanka Maňkovská (předsedkyně), Jindřich Cupák (místopředseda), Ladislav Zelinka (tajemník a pokladník), Pavel Heintz (kulturní referent), Eva Slivková (kontrolor).