Krajané a média

Od svého vzniku Český spolek na Slovensku a jeho následnické regionální České spolky vyvíjejí dlouhodobě aktivity, aby se o české menšině na Slovensku - jejích problémech i aktivitách - častěji hovořilo na stránkách tisku a v elektronických médiích. Nejdále pokročily tyto snahy v Košicích, kde je centralizováno národnostní vysílání Slovenského rozhlasu i Slovenské televize, a to zejména díky tehdejší předsedkyni Českého spolku na Slovensku a dlouholeté šéfredaktorce České besedy, Mgr. Heleně Miškufové, jež od počátku zastřešuje spolupráci s redakcemi národnostního vysílání SRo a STV. Některé České spolky úspěšně spolupracují s redakcemi lokálních periodik a televizí, zatím jen sporadicky se zmínky objevují v denním tisku.
Od roku 1995 vydával Český spolek na Slovensku vlastní měsíčník Česká beseda, v roce 2005 jeho vydávání převzal Slovensko-český klub v Košicích, vycházet přestal v prosinci 2007.


Český národnostní magazín ve Slovenské televizi

Národnostní magazín STV vysílá na Dvojce se poprvé objevil 14.listopadu 1998 v podvečerních hodinách. Jeho vysílání z košického studia však od počátku nebylo pravidelné. Zpočátku bylo složeno i z příspěvků, jež neměly nic společné s problematikou české menšiny na Slovensku. V roce 2003 byl odvysílán minimální počet údajně pro nedostatek finančních prostředků v STV, v roce 2004 se počet českých magazínů v STV zvýšil na 5. Kromě toho ve druhém pololetí začaly být nepravidelně do programu zařazovány národnostní magazíny vyrobené v bratislavském studiu STV a sestavené z příspěvků, týkajících se příslušníků více národnostních menšin (v programu na www.stv.sk označované jako ,,Národnostní magazín mix").
Národnostní magazíny bývají zařazovány na programu STV 2 (Dvojka) v úterý podvečer okolo 16.30 hod. s reprízou ve středu okolo poledne, přesný termín avizuje STV ve svých programech (na své webové adrese 2 týdny předem).

Týdenní zpravodajství v STV
Kromě národnostních magazínů připravuje od 13.ledna 2009 redakce národnostního vysílání STV Košice pravidelné týdenní 7minutové zpravodajství ze života národností žijících na Slovensku.
Tato relace má vysílací čas vždy v úterý v 19 hod. na STV 2 před maďarskými zprávami. Podle koncepce je každý týden moderována v jiném jazyku, ale krátké zprávy k obrazovému zpravodajství jsou v jazycích národností.
Aby česká národnost byla dostatečně zastoupená i v tomto zpravodajském bloku, je nutné vědět o akcích, které připravujete nebo realizujete, rovněž o jiných zajímavých tipech. Proto v rámci propagace činnosti Vašeho spolku, klubu či zajímavé osobnosti českého původu, nebo česko-slovenských kontaktů je nutné poskytnout základní informace. Stačí krátce pár vět pokud možno více než s týdenním předstihem, aby se eventuelně mohla naplánovat cesta televizního štábu.
Avíza posílejte na mailovou adresu: helena.miskufova@sentia.sk.
První letošní český magazín z košického studia STV bude vysílán 3.února 2009 v 16.45 hod..
(hm)


České vysílání ve Slovenském rozhlasu

Radio Patria Krajané se podílejí na přípravě pravidelného vysílání v českém jazyce, jež realizuje Redakce národnostního a etnického vysílání 5. okruhu Slovenského rozhlasu Rádio Patria v Košicích (kam se přestěhovala z Prešova). Je tomu tak i proto, že na rozdíl od jiných národnostních programů české vysílání zatím nemá v rámci SRo vyčleněného žádného vlastního redaktora.
České vysílání se začalo z podnětu ČSnS připravovat od prosince 1999 a v průběhu roku 2000 bylo odvysíláno 390 minut (t.j. 6,5 hod., z toho 3,6 hod. původního slova a 2,9 hod. hudby). V roku 2002 to už bylo 910 min. programu. V roku 2003 získal jeden z programů Kulturní revue Bohemia autorskou cenu na 5. mezinárodním festivalu vysílání pro národnostní menšiny v Užhorodě.
Český magazín informuje o působení českých krajanů na Slovensku, činnosti jejich spolků a dalších organizací, připomíná významné události v historii. Od roku 2003 přibyl další program v českém jazyce Revue Bohemia, věnovaný většinou významným osobnostem českého původu, žijícím nebo v minulosti působícím na Slovensku, a také kulturním událostem:
„aktuálny spravodajsko-publicistický prehľad o živote českej národnostnej menšiny na Slovensku. Jeho súčasťou je kultúrna revue na prezentáciu kultúrneho rozvoja Čechov.
Redaktorka: Helena Miškufová - externá redaktorka. Pre Slovenský rozhlas pripravuje Český magazín. V máji 2004 dostala od primátora mesta Košice cenu mesta Košice za činnosť na poli propagácie života českej národnostnej menšiny v meste a regióne."
(www.slovakradio.sk)

Podle informace Mgr. Heleny Miškufové, jež od počátku externě připravuje české národnostní vysílání z Košic, v roce 2008 bude český hodinový magazín vysílán každou třetí středu nově už od 8. hod. ráno, kdy se bude střídat s magazínem polským a německým. Kromě toho je ohlášen i půlhodinový magazín v neděli mezi 20.00 a 21.00 hod. rovněž ve třítýdenním cyklu, který by měl být vysílán i na frekvencích Radio Regina.

Český magazín na Regině
Podle nové koncepce bude od 2.února 2009 vysílat Slovenský rozhlas Rádio Patria, národnostně-etnické vysílání svoje pořady pro jednotlivé národnostní menšiny na vlnách Rádia Regina (VKV) a nikoli na středních vlnách Rádia Patria jako dosud. Tím se podstatně zlepší kvalita příjmu po celém území Slovenska. Změní se i vysílací časy. Nově bude český magazín vysílán každý třetí čtvrtek vždy od 20. do 21. hodiny.
Nejbližší český magazín si můžete naladit ve čtvrtek 19.února ve 20 hod. na vlnách Rádia Regina..
(hm)


Radio Praha - Český rozhlas 7
Vysílání pro české krajany v zahraničí

Časový plán vysílání na krátkých vlnách v pásmech 13, 16, 25, 31, 41 a 49 metrů najdete zde.
Na stejné internetové adrese můžete vysílání poslouchat přímo nebo ze záznamu.