Kalendář programů v Bratislavě

Program akcí na této straně průběžně sestavujeme z ohlášených akcí Českého spolku Bratislava, Českého centra na Slovensku, Kruhu priateľov českej kultúry, Klubu občanů České republiky v SR (KOČR), případně dalších institucí (bez záruky - změna programu vyhrazena).

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme i letos, není-li uvedeno jinak, vždy poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce předpokládáme i letos organizovat s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota 24. března 2018 v 15 hod.: Tvořivé dílny – tradiční předsváteční odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Úterý 27. března 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Studničky a potoky staré Bratislavy“, přednáška turistického průvodce Ivora Švihrana.

Úterý 24. dubna 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Na břehu řeky Svratky“, vzpomínkový večer věnovaný poezii Vítězslava Nezvala.

Sobota 19. května 2018 v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé – kouzlení s modelovací hmotou Fimo, výroba drobných ozdobných předmětů (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení pro děti).

Úterý 29. května 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Jižní Amerika očima diplomata 2“, přednáška Mgr. Ondřeje Pometla spojená s besedou.

Středa 6. června 2018 v 16 hod.: Vernisáž výstavy českých výtvarníků žijících v Bratislavě a okolí, věnované 100. výročí ČSR a 25. výročí českých spolků v SR, spojená s koncertem skupiny Hradišťan & Jiří Pavlica v Galerii RTVS (přízemí Pyramidy), Mýtna 1.

Sobota 23. června 2018: Vlastivědný zájezd na trase Zelená Hora u Žďáru n.S., umělecká sklárna Karlov (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové, účastnický poplatek 6 €, nečlenové 8 € budeme vybírat na akci 24. dubna).

Sobota 22. září 2018: Vlastivědný zájezd na trase Černá Hora (pivovar), zámek Rajec-Jestřebí, Dolní Kounice (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové, účastnický poplatek 6 €, nečlenové 8 € budeme vybírat už na květnové akci 29.5.).

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

(z Informačního bulletinu ČSB č. 1/2018)