Kalendář programů v Bratislavě

Program akcí na této straně průběžně sestavujeme z ohlášených akcí Českého spolku Bratislava, Českého centra na Slovensku, Kruhu priateľov českej kultúry, Klubu občanů České republiky v SR (KOČR), případně dalších institucí (bez záruky - změna programu vyhrazena).

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme, není-li uvedeno jinak, druhé nebo poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota 8. září 2018 (změna!): Vlastivědný zájezd na trase Černá Hora (pivovar), zámek Rajec-Jestřebí, Dolní Kounice (odjezd v 7 hod. z parkoviště na Šancové ul., poplatek 6 €, nečlenové 8 € se vybíral na akci 29.5., informace o volných místech na tel. 0908 814 880).

Úterý 25. září v 17 hod.: Kulturní večer – „Čapkové a Slovensko“, přednáška PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc.

Úterý 9. října v 17 hod.: Hudební večer – „Mistři české a slovenské hudby“, koncert Česko-slovenského komorního dua věnovaný 100. výročí vzniku ČSR.

Neděle 28. října v 17 hod.: Setkání k 100. výročí vzniku ČSR u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na dunajském nábřeží.

Úterý 13. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Československá Bratislava 1918-1939“, přednáška etnologa PhDr. Daniela Luthera, CSc.

Úterý 27. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Naše krajina a její ochrana“, přednáška s besedou, host: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Sobota 1. prosince v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Čtvrtek 6. prosince v 18 hod.: „Sestry Havelkovy a orchestr“ – na Vánočním koncertu v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábř. 12 odznějí melodie a písně První ČSR.

Úterý 11. prosince 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – Tradiční předvánoční posezení se vzpomínkami na program uplynulého roku a plány na rok následující.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

(z Informačního bulletinu ČSB č. 2/2018)