Kalendář programů v Bratislavě

Program akcí na této straně průběžně sestavujeme z ohlášených akcí Českého spolku Bratislava, případně dalších institucí (bez záruky - změna programu vyhrazena). Informace o dalších programech najdete na stránkách Českého centra na Slovensku a Kruhu priateľov českej kultúry, případně Klubu občanů České republiky v SR (KOČR).

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme, není-li uvedeno jinak, druhé nebo poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Úterý 27. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Naše krajina a její ochrana“, přednáška s besedou, host: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Sobota 1. prosince v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Čtvrtek 6. prosince v 18 hod.: „Sestry Havelkovy a orchestr“ – na Vánočním koncertu v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábř. 12 odznějí melodie a písně První ČSR.

Úterý 11. prosince 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – Tradiční předvánoční posezení se vzpomínkami na program uplynulého roku a plány na rok následující.

Rok 2019

Úterý 29. ledna 2019 v 17 hod.: Kulturní večer – „Diplomacie nejen o Antarktidě“– přednáška s videoprojekcí. Současný chargé d‘affaires ČR na Slovensku JUDr. Pavel Sladký, PhD. byl prvním českým diplomatem, který se účastnil mezinárodní plavby na ledoborci, kontrolujícím dodržování dohod o ochraně přírody v Antarktidě, a přislíbil podělit se s krajany i o další zkušenosti a zážitky ze svého diplomatického působení.

Úterý 26. února 2019 v 17 hod.: Kulturní večer – „Podkarpatská Rus v dějinách Československa“– přednáška Ing. Milana Klubala, člena výboru ČSB.

Úterý 19. března v 17 hod. (změna data!): Hudební večer – tradiční vystoupení lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště připomene masopustní folklor na Slovácku.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

(z Informačního bulletinu ČSB č. 3/2018)