Jsme třetí nejpočetnější národností, ale ubývá nás

Z výsledků Sčítání obyvatel, domů a bytů, jak je zveřejnil Štatistický úrad SR vyplývá například, že od posledního sčítání - ještě v rámci federace v roce 1991 - počet obyvatel Slovenska vzrostl o 105 tisíc (přibližně 2-procentní nárůst) na 5 379 455 osob, přičemž více přibylo žen než mužů a zvýšil se jejich podíl na ekonomicky aktivním obyvatelstvu (ze 46,9 na 47,7 %). Celkově populace stárne, zejména rychle klesá podíl obyvatel v předproduktivním věku, který se znížil z 24,9 na 18,9 %. Přibližně stejný podíl (to znamená téměř každý pátý) mají občané v poproduktivním věku, mezi nimiž už dvě osoby ze tří tvoří ženy. Dvě třetiny populace se hlásí ke katolické církvi, přičemž nárůst za posledních deset let zaznamenala nejen většina velkých církví, ale i skupina ,,bez vyznání" (to znamená, že výrazně poklesl počet těch, kteří před deseti lety tuto kolonku nevyplnili). Počet osob na jeden byt zůstává přibližně ste jný 3,2, ale průměrná plocha bytu na osobu se zvětšila ze 14,6 na 17,5 m2. Automatickou pračku dnes mají dvě ze tří domácností, to je dvojnásobný nárůst, poměr osobních automobilů na domácnost však nepatrně poklesl. Většina těchto základních údajů už byla zveřejněna v denním tisku, proto se raději věnujme podrobněji té části, která nás zajímá jako národnostní menšinu.
Stručně by se dalo říci, že nadále představujeme třetí nejpočetnější národnostní menšinu na Slovensku, i když nás za posledních deset let trochu ubylo. Co je příčinou tohoto úbytku, o tom se můžeme jen domnívat. Nepochybně sami nejlépe víme z věkového složení našich členů, že přirozený úbytek tu samozřejmě je a mladých (Čechů a Moravanů přijíždějících trvale na Slovensko) přibývá méně než poskrovnu. Nepochybně jsou i tací, jimž se po rozdělení republiky podařilo přesídlit do vlasti. Ne malý počet našich krajanů se však může skrývat ve statistické skupině označené slůvkem nezjištění, případně jiní. Jsou to ti, kteří z různých důvodů národnost neuvedli, nebo naopak tvrdohlavě prohlašují československou (valašskou, ,,krušnohorec", apod.). O tom však můžeme jen spekulovat, rozhodující jsou oficiální tabulky, z nichž můžeme vyčíst i některé další zajímavosti, případně sestavit nové řebříčky. I nejnovější statistika potvrdila, že rozptýlení obyvatel české národnosti je poměrně rovnoměrné po celém území Slovenska a pouze ve třech okresech (Skalica, Bratislava I a Bratislava III) převyšuje podíl obyvatel české národnosti dvě procenta.

Národnosti v SR:

národnost počet podíl v %
slovenská 4 614 854 85,8
maďarská 520 528 9,7
rómská 89 920 1,7
česká 44 620 0,8
rusínská 24 201 0,4
ukrajinská 10 814 0,2
německá 5 405 *
polská 2 602 *
moravská 2 348 * (0,04)
ruská 1 580 *
bulharská 1 179 *
chorvátská 890 *
srbská 434 *
židovská 218 *
jiná 5 350 *
nezjištěná 54 502 *

* = ŠÚ SR podíl neuvádí

Kraje podle početního zastoupení české menšiny

kraj česká podíl (%) moravská (spolu)
Bratislavský 9 591 1,6 745 10 336
Trenčínský 6 319 1,0 370 6 689
Žilinský 6 123 0,9 297 6 420
Košický 4 949 0,6 211 5 160
Trnavský 4 778 0,9 167 4 945
Banskobystrický 4 560 0,7 201 4 761
Nitranský 4 526 0,6 186 4 712
Prešovský 3 774 0,5 171 3 945

Okresy podle početního zastoupení české menšiny (nad 500 občanů)

okres česká podíl (%) moravská (spolu)
1. Bratislava II 1 999 1,8 173 2 172
2. Trenčín 1 894 1,7 144 2 038
3. Bratislava V 1 843 1,5 141 1 984
4. Bratislava IV 1 785 1,9 158 1 943
5. Žilina 1 694 1,1 112 1 806
6. Banská Bystrica 1 320 1,2 79 1 399
7. Martin 1 271 1,3 77 1 348
8. Bratislava III 1 255 2,0 103 1 358
9. Skalica 1 229 2,6 21 1 250
10. Nitra 1 148 0,7 86 1 234
11. Bratislava I 1 090 2,4 60 1 150
12. Košice II 1 065 1,3 70 1 135
13. Liptovský Mikuláš 1 031 1,4 63 1 094
14. Prievidza 989 0,7 65 1 054
15. Prešov 947 0,6 48 995
16. Poprad 917 0,9 42 959
17. Levice 879 0,7 26 905
18. Nové Zámky 870 0,6 21 891
19. Košice I 865 1,3 32 897
20. Nové Mesto nad Váhom 819 1,3 39 858
21. Ilava 771 1,2 41 812
22. Trnava 769 0,6 45 814
23. Zvolen 743 1,1 42 785
24. Piešťany 725 1,1 44 769
25. Čadca 755 0,8 3 758
26. Malacky 709 1,1 47 756
27. Komárno 705 0,6 13 718
28. Senica 676 1,1 18 694
29. Dunajská Streda 617 0,5 18 635
30. Košice IV 614 1,1 29 643
31. Michalovce 585 0,5 26 611
32. Považská Bystrica 517 0,8 29 546
33. Galanta 505 0,5 12 517

Poznámka: Z dalších okresů stojí za zmínku ještě dva, v nichž i skromnější počet občanů české národnosti představuje podíl převyšující jedno procento obyvatel: Myjava 371 = 1,3 % a Púchov 445 = 1,0 %.
Pramen: Česká beseda č. 12/2001 (zpracované z údajů ŠÚ SR)