Výročí v březnu 2005

1. března 1920
bylo v Bratislavě slavnostně otevřeno Slovenské národní divadlo premiérou opery Hubička B. Smetany, následující den 2. 3. 1920 premiérou hry Maryša od bratří Mrštíků zahájil činnost činoherní soubor SND.

2. března 1970
zemřel malíř Jaroslav Augusta (* 4. 9. 1878).

2. března 1990
ve Španělsku zemřel MUDr. Arthur Fleischmann (* 5. 6. 1896 Pressburg), sochař a výtvarník, absolvent lékařské fakulty UK v Praze a vídeňské výtvarné akademie.

4. března 1930
se narodila herečka Blanka Bohdanová.

7. března 1850
se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk (+ 14. 9. 1937 Lány), filozof, politik, vysokoškolský profesor, první československý prezident, pod jeho vedením Národní rada československá vydala 18. 10. 1918 Deklaraci nezávislosti Československa (Washingtonská deklarace), 14.11.1918 zvolen prezidentem ČSR (poté i 1920, 1927, 1934, 14. 12. 1935 abdikoval).

7. března 1875
v Bratislavě zemřel Emanuel Viliam Šimko (* 6. 5. 1791 Podlužany), evangelický teolog, historik a spisovatel, profesor ev. lycea v Bratislavě, sestavil zpěvník Nábožnost domovní ve zpěvích.

7. března 1940
se narodil herec a spisovatel Miloslav Šimek (+ 16. 2. 2004).

7. března 1960
se v Ostravě narodil tenista Ivan Lendl, člen čs. vítězného daviscupového družstva 1980, od 1984 žije v USA, od 1980 do 1992 patřil do desítky nejlepších tenistů světa, držitel rekordu 270 týdnů na 1. místě ATP, známý i unikátní sbírkou plakátů A. Muchy.

9. března 1914
se ve Dvoře Králové narodila Stanislava Fanderlíková (roz. Zvědělíková, + 10. 3. 1980 Trail, Brit. Kolumbie, Kanada), učitelka, malířka a výtvarnice.

10. března 1900
se v Litomyšli narodil František Malý (+ 22. 6. 1980 Brno), malíř, grafik a scénický výtvarník, v letech 1921-38 působil v Bratislavě, člen Umělecké besedy slovenské, spoluautorprvní surrealistické výstavy v Bratislavě 1936.

10. března 1995
zemřel zpěvák Michal Tučný (* 11. 1. 1947).

12. března 1895
se v Praze narodil Otakar Batlička (+ 13. 2. 1942 Mauthausen), od mládí cestoval jako dobrodruh po jižní Americe, později žil krátce v Alexandrii, Dakaru, na labradoru, Honolulu, v Austrálii, v Šanghaji i USA, po návratu do ČSR znalec jazyka guaraní, jako účastník protifašistického odboje vězněn a zastřelen na útěku.

12. března 1915
se v Praze narodil novinář a překladatel Jiří Mucha (+ 5. 4. 1991 Praha), syn A. Muchy, 1989 předseda čs. PEN Klubu.

12. března 1930
v Praze zemřel spisovatel Alois Jirásek (* 23. 8. 1851 Hronov).

13. března 1880
se narodil architekt Josef Gočár (+ 10. 9. 1945).

13. března 1940
se v Humpolci narodil malíř a výtvarník Josef Drapell, od 1965 žije v USA.

14. března 1920
se v Ústí nad Labem narodil novinář Bedřich Rohan, během 2. světové války a od 1969 žije ve velké Británii, spoluautor řady dokumentů a knih z českých dějin.

15. března 1925
se narodila herečka Jaroslava Adamová.

15. března 1915
zemřel malíř Herbert Masaryk (* 1. 5. 1880), syn TGM.

16. března 1860
se narodil Josef Šváb Malostranský (+ 30. 4. 1930), spisovatel, nakladatel a první český herec.

16. března 1930
se narodila herečka a zpěvačka Aťka Janoušková (vl. jménem Vlasta).

17. března 1950
se narodila herečka a zpěvačka Jitka Molavcová.

18. března 1910
se v Praze narodil Eduard Táborský, 1939-45 osobní tajemník prezidenta E. Beneše, 1945-49 velvyslanec ve Švédsku, kde žije dodnes, autor řady knih (Prezidentův sekretář vypovídá aj.), od 1990 čestný předseda Společnosti dr. E. Beneše.

18. března 1995
zemřel ekolog a politik Josef Vavroušek (* 15. 9. 1944).

19. března 1770
se narodil Sebastián Hněvkovský (+ 7. 6. 1847), básník, dramatik a národní buditel.

19. března 1905
se ve vysokém Chlumci narodila Anna Kvapilová (roz. Jejtová, + 28. 7. 1992 Oslo, Norsko), blízká spolupracovnice dr. M. Horákové, od 1948 žila v Norsku, kde založila Norsko-československý spolek a prázdninové školy pro čs. exulanty, 1990 obdržela Řád TGM za zásluhy o obnovu svobody a demokracie v Československu.

19. března 1940
zemřel spisovatel Adolf Wenig (* 13. 8. 1874).

21. března 1955
se narodila spisovatelka Halina Pawlovská.

22. března 1910
se narodil operní pěvec Eduard Haken (+ 12. 1. 1996).

23. března 1970
v americkém Portola Valley zemřel dr. ing. Václav Paleček (* 20. 11. 1901 Plzeň), diplomat působil ve Francii a V. Británii, jako člen a předseda Světové rady mládeže se zasloužil o uznání 17. listopadu jako Mezinárodního dne studenstva a uspořádání prvního poválečného Světového kongresu mládeže v Praze, 1948-56 vězněn, 1968 zakladatel K 231.

25. března 1945
se uskutečnil nálet amerických letadel na Prahu.

26. března 1905
se narodil Václav Černý (+ 27. 1. 1987), literární historik, spisovatel a překladatel.

27. března 1940
se ve Zlíně narodila Věra Marie Rollerová, DrSc., socioložka a novinářka, 1979 odešla do německa, od 1980 žije v Kanadě, v Masaryk Memorial Institute v Torontu vydává čtrnáctideník Nový domov.

28. března 1910
se ve Šklíně (dnes Bělorusko) narodil herec a operní zpěvák (bas) Eduard Haken (+ 12. 1. 1996 Praha).

29. března 1900
se v Prostějově narodil básník Jiří Wolker (+ 3. 1. 1924 Prostějov).

31. března 1885
se narodil Václav Vilém Štech (+ 24. 6. 1974), historik a výtvarný kritik.

31. března 1950
se narodil režisér Karel Smyczek.

31. března 1980
v Praze zemřel básník a překladatel Vladimír Holan (* 16. 9. 1905 Praha).