Výročí v květnu 2005

1. května 1880
se narodil malíř Herbert Masaryk (+ 15. 3. 1915), syn TGM.

1. května 1890
se v Praze konaly poprvé oslavy 1. máje jako Svátku práce.

2. května 1925
v Praze zemřel sochař Jan Štursa (* 15. 5. 1880 Nové Město na Moravě).

2. května 1940
se v obci Břehy narodil PhDr. Petr Jakeš, CSc., geolog, specialista na výzkum sopečných a měsíčních hornin, působil na řadě zahraničních univerzit.

3. května 1955
zemřel herec Saša Rašilov (* 6. 9. 1891).

3. května 1960
v Praze zemřel Milan Zuna (* 24. 11. 1881 Nový Bydžov), houslista a dirigent, 1920-23 a 1946-51 šéf opery SND.

6. května 2000
zemřel Josef Vágner (* 26. 5. 1928), zoolog, cestovatel a spisovatel, zakladatel safariparku ve Dvoře Králové nad Labem.

7. května 1910
se v Brandýse nad Labem narodil JUDr. Václav Beneš, právník a diplomat, od 1948 žil v Kanadě a USA, synovec prezidenta E. Beneše.

8. května 1915
v bulharské Sofii zemřel malíř Jaroslav Věšín (* 23. 5. 1860 Vraný), představitel venkovského realismu a užitkové grafiky (reklamy na bryndzu) ve slovenském malířství, přítel S. H. Vajnského, později se věnoval zobrazení protitureckých bitev v Bulharsku.

8. května 1930
HSĽS předložila parlamentu ČSR druhý návrh autonomie Slovenska od svého podpředsedy Karola Mederlyho, kvůli obstrukcím nakonec nebyl projednáván.

8. května 1945
německé velení v Praze podepsalo s představiteli České národní rady kapitulaci.

8. května 1970
v New Yorku zemřel JUDr. Adolf Procházka (* 5. 8. 1900 Napajedla), právník, 1939-45 předseda správní rady čs. vlády v Londýně, 1945-48 ministr zdravotnictví, od 1948 žil v USA.

8. května 1980
v Londýně zemřel prof. MUDr. Jan Bělehrádek (* 18. 12. 1896 Praha), lékař, mikrobiolog, 1945-47 rektor UK v Praze, od 1956 žil ve Velké Británii.

9. května 1970
bylo zahájeno vysílání druhého programu Československé televize.

9. května 1985
Den Evropy byl vyhlášen na summite EU v Miláně na památku přijetí Schumanovy deklarace v roce 1950 (projekt smíření Francie a Německa na základě ekonomické spolupráce v oblasti uhlí a oceli se stal základem postupného sjednocování Evropy).

10. května 1920
se v Čáslavi narodil prof. ak. arch. Josef Svoboda, scénograf, spolutvůrce Laterny Magiky, za niž získal Velkou cenu Expo'58 v Bruselu, dále Zlatou medaili za expozici Historie skla a Diplom d'honneur za expozici Anténní přepínač.

10. května 1925
premiérou Moliérovy hry Cirkus Dandin začala v Masarykově síni na Žižkově působit zkušební scéna, krátce na to přejmenovaná na Osvobozené divadlo.

11. května 1940
se v Praze narodil Petr Hipman (+ 10. 4. 1999, jižní svah Chopku v Nízkých Tatrách), speleolog.

11. května 1980
v Praze zemřel herec Jan Pivec (* 19. 5. 1907 Praha).

12. května 1820
se narodil malíř Josef Mánes (+ 9. 12. 1871).

12. května 1845
se ve Vlašimi narodil Servác Bonifác Heller (+ 2. 9. 1922 Bad Kissingen, Německo), novinář, dopisovatel a válečný zpravodaj Národních listů zejména z Ruska.

12. května 1940
se v Jičíně narodil skladatel Josef Sixta, hudební skladatel a pedagog (konzervatoř a VŠMU v Bratislavě).

12. května 1945
ukončila činnost Česká národní rada odevzdáním moci československé vládě.

13. května 1795
se narodil historik a jazykovědec Pavel Josef Šafařík (+ 26. 6. 1861).

13. května 1935
se v Praze narodil fotograf Jan Saudek.

13. května 1945
v marocké Casablance zemřel generál Josef Šnejdárek (* 2. 4. 1875 Napajedla), od 1899 bojoval v cizinecké legii, od 1905 francoizský občan, 1919 porazil polské vojsko ve sporu o slezské Těšínsko, jako velitel pěší divize bojoval na jižním Slovensku proti vojskům Maďarské republiky rad, 1925-32 zemský vojenský velitel pro východní Slovensko a Podkarpatskou Rus v Košicích, 1932-35 zemský vojenský velitel na Slovensku, 1935 penzionovaný, 1939 odjel do Francie, po jejím pádu do Maroka.

14. května 1925
se v Písku narodil dramaturg, scénárista, herec a konferenciér Vladimír Dvořák (+ 28. 12. 1999).

14. května 1955
Československo s dalšími 7 zeměmi podepsalo tzv. Varšavskou smlouvu (o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci) jako vojensko-obranné sdružení pod sovětským velením, zanikla 1990.

15. května 1880
se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa (+ 2. 5. 1925 Praha).

15. května 1895
v Praze začala Národopisná výstava československá, kterou navštívilo přes dva milióny lidí.

15. května 1935
se v bulharské Sofii narodila Naďa Paetzold (roz. Hrdličková), světově uznávaná harfistka, od 1966 žije ve Švýcarsku.

15. května 1945
se ve Strakově akademii v Praze konalo první jednání československé vlády po příletu z Košic.

16. května 1850
byla v Praze založena Společnost pro postavení Národního divadla.

16. května 1870
se narodil malíř Antonín Slavíček (+ 1. 2. 1910).

18. května 1920
se v polských Wadovicích narodil Karol Wojtyla (+ 2. 4. 2005 Řím, Itálie), papež (264.) Jan Pavel II., 1980 vyhlásil sv. Cyrila a sv. Metoděje za spolupatrony Evropy.

18. května 1907
se v Praze narodil prof. ing. Dr. Antonín Svoboda (+ 18. 5. 1980 Milwaukee, USA), elektrotechnik, během války poradce v oblasti zbrojní techniky ve Francii a USA, autor prvního čs. (a evropského) počítače SAPO, vlastník 150 patentů v oblasti transistorů, vojenských zaměřovačů, počítačů apod., od 1966 žil v USA.

19. května 1935
v parlamentních volbách v ČSR vyhrála Sudetoněmecká strana (15,2%), na Slovensku pak autonomně orientovaný blok okolo HSĽS (30,1%).

19. května 1945
prezident Edvard Beneš začal vydávat (do 25. 10. 1945) dekrety vyjadřující závěry Postupimské konference.

20. května 1875
v Paříži představitelé 18 zemí podepsali dohodu o zavedení jednotné metrické soustavy (Convention du Metre), jež začala platit i v Rakousko-Uhersku od 1. 1. 1876.

20. května 1930
se ve Mladé Boleslavi narodil ing. Miliš Blahout (+ 17. 11. 1978 Vysoké Tatry, Bielovodská dolina), zoolog, fotograf, horolezec a horský vůdce, od 1955 pracovník TANAP v Tatranské Lomnici.

21. května 1920
SND v Bratislavě uvedlo první slovenské představení - jednoaktovky J. Tajovského Hriech a V službe.

21. května 1970
se ve Strakonicích narodil Roman Turek, první český brankář, který získal Stanley Cup (1999 Saint Louis).

21. května 2000
premiéři ČR a SR M. Zeman a M. Dzurinda podepsali v Praze společné prohlášení o vyřešení česko-slovenských majetkových vztahů.

22. května 1905
se narodil básník Vilém Závada (+ 30. 11. 1982).

22. května 1925
se v Praze narodil Jan Grossman (+ 10. 2. 1993 Praha), divadelní režisér.

24. května 1925
byl v Praze na Malé Straně otevřen Tyršův dům jako sídlo České obce sokolské.

24. května 1970
V Bratislavě zemřel Jindřich Láznička (* 4. 7. 1901 Praha), herec, operní zpěvák, hudební komik, od 1947 člen NS v Bratislavě.

26. května 1900
se v Biskoupkách narodil básník, dramatik a překladatel Vítězslav Nezval (+ 6. 4. 1958 Praha).

26. května 1910
se narodil básník Oldřich Mikulášek (+ 13. 7. 1985).

26. května 1955
v Praze zemřel JUDr. Ivan Gall (* 14. 4. 1885 Vsetín), politik a spisovatel, jeden z organizátorů setkáni v Luhačovicích, 1919-39 žil na Slovensku.

27. května 1920
Národní shromáždění v Praze zvolilo podruhé prezidentem ČSR T. G. Masaryka.

29. května 1935
v Benešově zemřel hudební skladatel Josef Suk (* 4. 1. 1874 Křečovice), žák a zeť A. Dvořáka, houslista Českého kvarteta, rektor Pražské konzervatoře.

29. května 1935
se v Praze narodil Ivo Vasiljev, překladatel, mezinárodně uznávaný specialista na orientální jazyky, spolupředseda první světové konference proti válce ve Vietnamu ve Stockholmu 1967.

29. května 1970
v britském Oxfordu zemřel doc. PhDr. Jaroslav Černý (* 22. 8. 1898 Plzeň), zakladatel čs. egyptologie, svoji rozsáhlou knihovnu odkázal Čs. egyptologickému ústavu při UK v Praze, od 1951 žil ve V. Británii.

29. května 1975
Federální shromáždění v Praze zvolilo prezidentem ČSSR JUDr. Gustava Husáka (funkci de facto vykonával od r. 1971 z důvodu těžké nemoci L. Svobody do abdikace v prosinci 1989).

31. května 1920
zemřel herec Eduard Vojan (* 6. 5. 1853).

31. května 1970
pod horou Huascarán v Peru zahynul spolu s výpravou horolezců a přírodovědců fotograf Vilém Heckel (* 21. 5. 1918 Plzeň).