Výročí v červnu 2005

1. června 1910
se narodil sochař Jan Kodet (+ 11. 1. 1974).

1. června 1945
v Praze ve vyšetřovací vazbě zemřel JUDr. Emil Hácha (* 12. 7. 1872 Trhové Sviny), politik, od 1925 první prezident Nejvyššího správního soudu ČSR, po emigraci E. Beneše 1938 zvolen prezidentem ČSR, 1939-45 tzv. Protektorátu Čechy a Morava.

1. června 1955
byla v Praze na Žižkově v Husitské ulici otevřena první samoobsluha v Československu.

3. června 1900
se narodil sochař Vincenc Makovský (+ 28. 12. 1966).

3. června 1930
se v Praze narodil Václav Vorlíček, filmový a televizní režisér (Tři oříšky pro Popelku, Pane, vy jste vdova, Dívka na koštětí, Jak utopit dr. Mráčka, Princ a Večernice, Což takhle dát si špenát).

3. června 1935
se narodil dirigent Václav Hybš.

4. června 1905
se v jugoslávském Vršaci narodil Dano Živojnovič (vl. jménem Daniel Slobodan) (+ 12. 1. 1983 Bratislava), operetní tenorista, po angažmá v Bělehradě 1937-45 působil v Praze, od 1947 sólista Nové scény v Bratislavě.

4. června 1930
v paláci Grand Trianon ve Versailles u Paříže mocnosti Dohody podepsali smlouvu o rozpadu Rakousko-Uherska a stanovila hranice nástupnických států s odčleneněním území Slovenska ve prospěch ČSR, Transylvánie Rumunsku a Banátu Spojenému království Srbů a Chorvátů.

5. června 1875
se v Praze narodil Stanislav Kostka Neumann (+ 28. 6. 1947 Praha), básník, překladatel, publicista a kritik.

5. června 1950
se narodila zpěvačka Jitka Zelenková.

6. června 1920
se ve Volyni narodil Jan Ladislav Rubes, operní zpěvák, po studiu na konzervatoři v Praze působil ve Státní opeře a v Plzni, 1948 se nevrátil ze soutěže mladých talentů ve Švýcarsku a odjel do Kanady, kde v torontu začínal jako tenisový trenér, později rozhlasový zpěvák a konferenciér, stál u začátků kanadské televize, hrál v několika muzikálech i na Broadwayi a přibližně v 50 filmech, , držitel Řádu královny Alžběty, čestný občan města Winnipeg, tenisový mistr Kanady nad 60 let.

6. června 1930
se v Brně narodil akad. architekt ing. Ilja Skoček, spoluprojektant (s Ľ. Titlem a F. Končekem) např. Domu kultury ROH (Istropolis), Vysokoškolského internátu J. Hronce, sídliště Dúbravka-Záluhy v Bratislavě, rekreačního areálu v Liptovském Jánu, zotavovny ROH na Štrbském Plese, atd.

7. června 1835
se narodil básník Adolf Heyduk (+ 6. 2. 1923).

8. června 1600
Ján Jesenský zvaný Jesenius vykonal v Rečkově koleji na Starém Městě první pitvu lidského těla v Čechách.

8. června 1935
v Dúbravce u Strážnice zemřel Antoš Frolka (* 13. 6. 1877 Kněždub u Strážnice), malíž, žák J. Úprky, představitel slovácké folkloristické malířské školy, v Katolickém kruhu ve Skalici (postaveném D. Jurkovičem 1905) namaloval oponu.

9. června 1900
se v Praze narodila Věra Szathmáryová-Vlčková (+ 12. 8. 1966 Bratislava), básnířka a překladatelka, dcera literárního historika J. Vlčka a nučka spisovatele a politika V. Paulíny-Tótha.

10. června 1965
v Uherském Hradišti zemřel František Nábělek (* 3. 5. 1884 Kroměříž), botanik a vysokoškolský profesor, 1939 - 50 profesor Botanckého ústavu Přírodovědecké fakulty Slovenské univerzity v Bratislavě, 1944-50 ředitel Botanické zahrady, přednášel i na Farmaceutické fakultě SVŠT, 1953-60 pracovník arboréta SAV v Mlyňanech.

10. června 1980
v Praze zemřel Lubomír Linhart (* 28. 6. 1906 Praha), filmový kritik a historik, 1943 odešel na Slovensko, kde se zúčastnil SNP, po 1945 redaktor Pravdy v Košicích, 1946-48 první ústřední ředitel Čs. filmu, později diplomat, profesor na AMU a UK v Praze.

11. června 1880
se v Chroustovicích narodil PhDr. Albert Pražák (+ 19. 9. 1956 Praha), literární vědec, 1921-33 profesor FF UKo v Bratislavě (1926-27 děkan, 1928-29 rektor), spoluzakladatel Učené společnosti Šafárikovy, vybudoval knihovnu Slovanského semináře, jako politický stoupenec jednotného čs. národa se dostával do sporů se slovenskými vědci, 8. 5. 1945 jménem České národní rady přijal německou kapitulaci v Praze.

12. června 1840
se narodil spisovatel Jakub Arbes (+ 8. 4. 1914).

12. června 1930
se v Českých Velenicích narodil grafik, ilustrátor a karikaturista Adolf Born.

13. června 1850
v Bratislavě zemřel Juraj Palkovič (* 27. 2. 1769 Rimavská Baňa), prof. evan. lycea v Bratislavě (učil štúrovce), redaktor a vydavatel, sestavil dvousvazkový Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch.

13. června 1895
se narodil herec Theodor Pištěk (+ 5. 8. 1960).

14. června 1925
se v Moravské Ostravě narodil Pavol Polanský, hudebník, spoluzakladatel Tanečního orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě, od 1968 žil v rakousku, od 1971 vedl Ö3, po 1990 vede hudební programy v Rádiu Twist.

16. června 1900
se narodil básník František Branislav (+ 25. 9. 1968).

16. června 1940
ve francouzském Montpellier zemřela hudební skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová (* 24. 1. 1915 Brno), po studiu na brněnské konzervatoři a mistrovské škole v Praze studovala na École Normale de Musique v Paříži, kde byla i soukromou žačkou Bohuslava Martinů, 1937 uvedla jako dirigentka s Českou filharmonií orchestrální skladbu Vojenská symfonie, dirigovala i Symfonický orchestr BBC v Londýně, zemřela krátce po svadbě s Jiřím Muchou.

17. června 1965
se protrhla dunajská hráz u Číčova v okresu Komárno (dva dny předtím menší hráz v Patincích), čím došlo ke katastrofálním povodním na jižním Slovensku, jež si vyžádali evakuaci 54 000 obyvatel ze 46 obcí, při likvidaci škod v celkové výši přes 3 mld. Kčs pomáhalo celé Československo, povodeň urychlila práce na přípravách projektu Vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros.

17. června 1980
v Praze zemřel Bronislav Chorovič (* 27. 11. 1888 Caricyn), operní zpěvák, 1921-28 působil v opeře SND, 1928-56 sólista ND v Praze.

18. června 1920
se narodil pražský houslařský mistr Přemysl Otakar Spidlen.

19. června 1905
se v Sázavě-Budy narodil herec Jiří Voskovec (+ 4. 7. 1981 Pear Blosson, Kalifornie, USA).

19. června 1960
zemřel literární a hudební kritik a překladatel Jindřich Chalupecký (* 12. 2. 1910).

21. června 1945
zemřel básník Josef Hora (* 8. 7. 1891).

21. června 1930
se v Biskupicích u Jevíčka narodil hudebník Adolf Vykydal, od 1952 hráč na bicích v orchestru opery SND, od 1958 dirigent, orientoval se zejména na uvádění baletních děl 20. století, 1976-80 sbormistr Smíšeného sboru bratislavských učitelů a pedagog bratislavské konzervatoře.

22. června 1930
se ve Vysokém Mýtě narodil Zdeněk Mlynář (+ 15. 4. 1997 Vídeň), komunistický politik, během studií mezinárodního práva 1950-55 v Moskvě spolužák M. Gorbačova, 1956-68 vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV, 1970 vyloučen z KSČ, pracovník Národního muzea, signatář Charty 1977, od 1977 žil v Rakousku, pracovník Ústavu pro mezinárodní politiku v Laxenburgu, od 1989 profesor politologie na univerzitě v Innsbrucku.

22. června 1980
v Brně zemřel František Malý (* 10. 3. 1900 Litomyšl), malíř, grafik, scénický a textilní výtvarník, 1921-38 působil v Bratislavě, 1921 člen Umělecké besedy slovenské, 1936 spoluautor první surrealistické výstavy v Bratislavě.

23. června 1985
zemřel v Praze Ľudovít Kováčik (* 22. 5. 1913 Čierny Balog-Dobroč), ekonom, v říjnu 1944 zodpovědný za převoz zlata a drahých kovů z B. Bystrice do SSSR, po válce ředitel Tatrabanky, 1953-65 SBČS, 1965-71 gen. ředitel ČSOB, autor knih Boj o banky a Slovensko v sieti nemeckého finančného kapitálu.

23. června 1955
zemřel František Janda-Suk, první český olympijský medailista a držitel světového rekordu, jako první na světě při hodu diskem použil otočky.

24. června 1930
se narodil herec Ilja Racek.

24. června 1970
zemřel herec a hudební skladatel Eman Fiala (* 15. 4. 1899), bratr herce Ference Futuristy.

24. června 1980
v Praze zemřel astronom a univerzitní profesor RNDr. Vladmír Guth (* 2. 2. 1905 Vrchlabí), působil na Slovensku, 1950-56 ředitel observatoře na Skalnatém plese a AÚ SAV v Tatranské Lomnici, 1952-58 předseda komise pro meteory Mezinárodní astronomické unie, 1959-62 předseda Slovenské astronomické společnosti.

25. června 1795
se v Praze konal první veřejný koncert Ludwiga van Beethovena.

25. června 1970
v německém Steinachu zemřel Franz Karmasin (* 2. 9. 1901 Olomouc), politik německého původu, fašistický organizátor německé menšiny na Slovensku, od 1945 žil v Německu, 1948 ho Národní soud v Bratislavě v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti.

26. června 1900
se v Praze narodil František Muzika (+ 1. 11. 1974 Praha), malíř, grafik, scénický výtvarník, profesor krásného písma na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

26. června 1945
se narodil publicista a spisovatel Ondřej Neff.

26. června 1965
zemřel v Bratislavě Vladimír Plicka (* 10. 1. 1890 Vídeň), pedagog a spisovatel, 1919-38 přednášel v Osvětovém sazu pro Slovensko, 1922-35 vedl kurzy slovenštiny pro učitele na německých školách, sestavil sbírku historických pověstí z celého Slovenska a jmenovitě z Bratislavy, zakladatel organizované průvodcovské činnosti v Bratislavě.

26. června 1980
v Praze zemřel spisovatel a kritik Ladislav Narcis Zvěřina (* 29. 10. 1891 Praha), autor zidealizovaných básnických obrazů Slovenské písně a zelené ticho, románu Levoča, povídek Z tatranských brál, biografické tetralogie Milan rastislav Štefánik, autor knih pro děti, překladatel slovenských děl (Sládkovič, Šoltésová, Hviezdoslav).

27. června 1950
byla v Praze popravena JUDr. Milada Horáková (* 12. 1901 Praha), vedoucí představitelka národněsocialistické strany a ženského hnutí, 1940-45 vězněná nacisty, 1949 obviněna z údajné velezrady a špionáže.

29. června 1875
zemřel rakouský císař a poslední korunovaný český král Ferdinand V. zvaný Dobrotivý (* 19. 4. 1793, vládl 1835-1848).