Výročí v červenci 2005

2. července 1930
se v Praze narodil novinář a spisovatel Ota Pavel (vl. jm. Otto Popper + 31. 3. 1973 Praha).

2. července 1940
se v Praze narodil Mgr. Pavel Pecháček, po studiu DAMU režisér Čs, rozhlasu, od 1968 žil v Německu a USA, kde pracoval ve vedení RFE a Hlasu Ameriky (pseudonym Petr Horák, Pavel Skála).

2. července 1995
v Praze zemřel dirigent Zdeněk Košler (* 25. 3. 1928 Praha), 1963 asistent L. Bernsteina v Newyorské filharmonii (s C. Abbadom), 1971-76 šéfdirigent SND v Bratislavě, od té doby stálý host SF, 1980-85 a 1990-94 šéf opery ND v Praze.

4. července 1775
se v Loděnici narodil Jan Fridrich Petzval (+ 3. 11. 1852 Levoča), učitel, regenschori, geometr a vynálezce, sestrojil nový mechanismus bicích hodin, psací stroj Polygraph, otec vynálezce J. M. Petzvala.

4. července 1945
v Praze spáchal samovraždu slovenský malíř Cyprián Majerník (* 24. 11. 1909 Veľké Kostoľany), od 1935 člen pražské Umělecké besedy, v Praze vznikla většina jeho tvorby.

4. července 2000
zemřel herec Vladimír Ráž (* 1. 7. 1923).

5. července 1880
se narodil houslista a skladatel Jan Kubelík (+ 5. 12. 1940).

5. července 1920
se ve Slavičíně narodila herečka Božena Slabejová, 1946-52 členka činohry Nové scény v Bratislavě, od 1967 členka Divadla A. Bagara v Nitře.

5. července 1990
Federální shromáždění zvolilo Václava Havla prezidentem ČSFR.

6. července 1415
byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus.

6. července 1915
filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk vystoupil v Ženevě s projevem zaměřeným proti Rakousko-Uhersku, jenž se považuje za začátek politické kampaně za vznik samostatného Československa.

6. července 1915
se narodila redaktorka a překladatelka Herberta Masaryková (+ 30. 9. 1996), vnučka TGM.

6. července 1965
v Praze zemřel MUDr. Jiří Brdlík (* 24. 10. 1883 Přerov), lékař, zakladatel slovenské pediatrie, 1919-31 přednosta dětské kliniky v Bratislavě, jež se pod jeho vedením považovala za nejlepší v ČSR, profesor UKo (1927-28 rektor).

7. července 1655
se narodil barokní stavitel a architekt Kryštof Dientzenhofer (+ 20. 6. 1722), otec Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

7. července 1860
se narodil hudební skladatel Gustav Mahler (+ 18. 5. 1911).

7. července 1925
se v Brně narodil Vladimír Sís, filmař a režisér (Král komiků, Balada pro banditu).

7. července 1950
v Praze zemřel MUDr. Jiří Malý (* 6. 11. 1899 Mělník), ředitel Antropologického ústavu a profesor Karlovy univerzity v Praze, zabýval se antropologickým výzkumem populace na Podkarpatské Rusi, problematikou čs. vystěhovalectví do USA, 1931 podnikl s A. Hrdličkou výzkumnou cestu na Aljašku.

7. července 1985
na oslavách 1100. výročí smrti sv. Metoda na moravském Velehradě došlo k veřejným projevům nespokojenosti věřících s náboženskou nesvobodou v tehdejší ČSSR,adresovaným přítomným ministrům kultury J. Klusákovi a M. Válkovi, jež od té doby nepřestaly až do listopadové revoluce.

9. července 1975
v Bratislavě zemřel Josef Eduard Vašica (* 11. 3. 1909 Bystřice nad Pernštejnem), hudebník a hudební skladatel, 1933-39 a od 1945 žil v Bratislavě, od 1951 učitel hudby, autor učebnic hry na akordeon, s vlastním orchestrem vystupoval v rozhlase, autor přes 150 populárních písní, operet (Americké tempo; Neplač dievča, nenariekaj).

11. července 1920
se v Praze narodila herečka Dana Medřická (+ 21. 1. 1983 Praha).

11. července 1960
Národní shromáždění v Praze schválilo novou ústavu, jíž změnilo název státu na ČSSR.

12. července 1940
ve Velké Británii vznikla 310. československá stíhací peruť.

12. července 1945
v Paříži zemřel architekt Kamil Roškot (* 29. 4. 1886 Vlašim), autor čs. pavilonu na výstavách v Miláně, Chicagu a New Yorku, úprava hrobky českých králů v katedrále sv. Víta.

13. července 1925
se v Praze narodil publicista a hudební kritik Ivan Medek, po podpisu Charty 77, kdy přišel o místo v Supraphonu odešel do Rakouska, 1996-98 šéf kanceláře prezidenta V. Havla.

13. července 1960
v Bratislavě zemřel Ladislav Cicvárek (* 25. 3. 1892 Lidice), chemik, profesor na Obchodní akademii, později Vysoké škole ekonomické v Bratislavě (rektor 1945-50, položil základy slovenského zbožíznalectví.

14. července 1420
v bitvě na Vítkově husité porazili křižáky.

14. července 1910
se narodila spisovatelka Helena Šmahelová (+ 5. 11. 1997).

15. července 1975
v Praze zemřel PhDr. František Karšai (* 3. 4. 1918 Prešov), pedagog, jako komeniolog vydal několik studií o pobytech J. A. Komenského na území Slovenska, zasloužil se o založení pedagogického školstva na východním Slovensku.

16. července 1740
zemřel malíř Jan Kupecký (* 1667).

16. července 1885
se narodila Hana Benešová (+ 2. 12. 1974), manželka prezidenta ČSR E. Beneše.

18. července 1940
se narodila spisovatelka Eda Kriseová.

19. července 1905
se ve Skalici narodil RNDr. Pavol Silinger (+ samovraždou 29. 8. 1938 Brno), botanik, první Slovák habilitovaný na Přírodovědecké fakultě pražské KU.

21. července 1880
se na Košariskách narodil Milan Rastislav Štefánik (+ 4. 5. 1919 při letecké havárii v Ivance pri Dunaji), spolutvůrce ČSR, astronom, od 1904 žil ve Francii, letec - od června 1918 generál franc. armády, od prosince 1915 spolupracoval s TGM a E. Benešem jako podpředseda Čs. národní rady v Paříži, organizátor čs. legií v Rusku, Francii, Itálii a USA, 1918 jmenován čs. ministrem války.

22. července 1925
v Praze zemřel Jaroslav Alois Vrátný (* 26. 4. 1896 Třeboň), kulturní pracovník, 1920-39 tajemník Osvětového svazu pro Slovensko.

23. července 1895
se v Čáslavi narodil generál František Moravec (+ 26. 7. 1966 Washington, USA), legionář ve Francii a Itálii, od 1923 velitel čs. výzvědné služby, 1939 unikl do Anglie, od února 1948 žil v Německu, později poradce Ministerstva obrany USA.

23. července 1925
se v Kunžaku narodil Jan Maria Dobrodinský, sbormistr českého pôvodu, od 1954 druhý (od 1956 první) sbormistr Smíšeného sboru Čs. rozhlasu v Bratislavě, jenž se pod jeho vedením (1957-1979) změnil na Slovenský filharmoncký sbor a v jeho rámci komorní těleso Slovenští madrigalisté.

24. července 1860
se v Ivančicích narodil malíř Alfons Mucha (+ 14. 7. 1939 Praha).

25.července 1895
se v rakouském Hundsheimu narodil Jaromír Krejcar (+ 5. 10. 1949 Londýn, Velká Británie),architekt, člen Devětsilu a levé fronty, zakladatel Klubu za novou Prahu, z jeho díla jsou nejznámější vila V. Vančury a palác Olympik v Praze, ozdravovna v Trenčianských Teplicích, československý pavilon na Světové výstavě v Paříži 1937.

26. července 1880
se narodil Karel Farský (+ 12. 6. 1927), teolog, spoluzakladatel a od 1924 první patriarcha Církve československé husitské.

26. července 1895
se v Kobeřicích u vyškova narodil PhDr. Hubert Ripka (+ 7. 1. 1958 Londýn, Velká Británie), novinář a politik, ministr obchodu v čs. exilové vládě, od 1948 žil v exilu (V. Británie, Francie, USA).

26. července 1960
ve Vídni zemřel Váša Příhoda (* 22. 8. 1900 Vodňany), houslista a pedagog, profesor vídeňské hudební akademie, napsal i několik houslových skladeb.

26. července 1990
v Bratislavě zemřela Ludmila Purkyňová (* 17. 6. 1928 Hradec Králové), od 1953 působila v SND jako kostýmová výtvarnice, zakladatelka školy kostýmového výtvarnictví na Slovensku, přednášela na VŠMU.

27. července 1945
v německé Postupimi začala konference vítězných mocností (do 2.8.), jež mimo jiné rozhodla i odsunu německého obyvatelstva z území Polska, ČSR a Maďarska.

28. července 1995
v německém Düsseldorfu zemřel Vladimír Dzurilla (* 2. 8. 1942 Bratislava), legenda čs. ledního hokeje, trojnásobný mistr světa, od 1978 působil jako hráč a trenér v SRN.

30. července 1975
byl v Helsinkách podepsán Závěrečný akt Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci.