Výročí v srpnu 2005

1. srpna 1555
se narodil Edward Kelly (+ 1594/7), anglický alchymista činný na dvoře Rudolfa II. v Praze.

1. srpna 1870
se narodil sochař Ladislav Jan Šaloun (+ 18. 10. 1946).

1. srpna 1900
se v Uhřiněvsi narodil Leopold Mazáč (+ 6. 3. 1948 Praha), knihkupec a nakladatel, za 1. republiky nejvýznamnější vydavatel slovenské literatury, 1925-37 s J. Skrekem vydával Edici mladých slovenských autorů, 1930-39 měsíčník pro literaturu a umění Elán.

2. srpna 1995
zemřel Václav Ježek (* 1. 10. 1923 trenér kopané, hrál i za Slavii B. Bystrica, trenér Sparty Praha, Den Haag, Feyenoord Rotterdam a Fc Zürich, 1972-78 trenér národního mužstva ČSSR, s nímž 1976 vybojoval titul mistra Evropy.

3. srpna 1960
v blízkosti sovětské základny Mirnyj v Antarktidě během uragánu zemřel meteorolog a letec Oldřich Kostka (* 21. 12. 1924 Praha), po němž byla pojmenována jedna z antarktických hor.

3. srpna 1980
v Bratislavě zemřel RNDr. Dionýz Ilkovič (* 18. 1. 1907 Šarišský Štiavnik, fyzisk, blízký spolupracovníkprof. Jaroslava Heyrovského, s nímž rozpracoval teoretické základy polarografie (tzv. Ilkovičova rovnice).

4. srpna 1930
zemřel v Praze Karel Kálal (* 6. 1. 1860 Svatkovice - Písek), spisovatel, spolupracoval s hlasisty, vedoucí činitel Českoslovanské jednoty a iniciátor prvního sjezdu přátel Slovenska (13. 8. 1905 v Hodoníně), upozornil B. Björnsona na národnostní útlak Slováků v Uhrách, od 1918 ministerský tajemník pro "ľudovýchovu" na Slovensku, od 1922 ředitel Obchodní akademie v Bratislavě.

5. srpna 1845
zemřela národní buditelka a spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová (* 31. 1. 1785).

5. srpna 1880
zemřel malíř Quido Mánes (* 17. 7. 1828).

5. srpna 1900
se v Napajedlích narodil JUDr. Adolf Procházka (+ 8. 5. 1970 New York, USA), právník a profesor Masarykovy univerzity v brně, během války předseda správní rady čs. exilové vlády v Londýně, po válce ministr zdravotnictví, od 1948 v žil USA.

5. srpna 1960
zemřel v Mukařově herec Teodor Pištěk (* 13. 6. 1895 Praha), otec výtvarníka T. Pištěka.

7. srpna 1865
se narodil malíř Luděk Marold (+ 1. 12. 1898).

8. srpna 1880
zemřel Emil Škoda (* 19. 11. 1839), technik a zakladatel Škodových závodů v Plzni.

10. srpna 955
německý král Ota I. za pomoci českého krále Boleslava I. porazil na řece Lech u Augšpurku maďarská vojska, čím skončila jejich expanze na západ a po níž se definitivně usadili na Panonské nížině.

10. srpna 1555
se v obci nedožery narodil Vavřinec Benedikt z Nedožer (+ 4. 6. 1615 Praha), jazykovědec a pedagog, od 1604 profesor, od 1611 děkan Filozofické fakulty UK v Praze, 1615 správce Karolina, autor první systematické české gramatiky, do češtiny přeložil dvě knihy žalmů, položil základy aritmetiky.

10. srpna 1925
se v Bratislavě narodil Bohuslav Chňoupek (+ 28. 5. 2004 Praha), publicista, politik a spisovatel, 1967-69 náměstek min. kultury, ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 1971-88 ministr zahr. věcí ČSSR.

11. srpna 1875
v Glině zemřel Bedřich Bloudek (* 24. 3. 1815 Křižanov), vojenský velitel povstání na Slovensku 1848-49, velitel slovenských dobrovolníků, člen Slovenské národní rady.

11. srpna 1805
byla v Rakousku (habsburské monarchii) zavedena povinná školní docházka.

11. srpna 1940
byl veřejnosti odevzdán symbolický hřbitov obětem Vysokých Tater nedaleko Popradského plesa.

11. srpna 1955
v Bratislavě zemřel Bohuslav Bezděk (* 1. 4. 1880 Uherský Ostroh), majitel vydavatelství a obchodu s knihami, keramikou a vyšívkami v Bratislavě, 1931 otevřel galerii, učitel společenské výchovy, propagátor turistiky, po válce pracovník Městského muzea.

11. srpna 1995
v Praze zemřel Karel Berman (* 14. 4. 1919 Jindřichův Hradec), operní zpěvák - bas, za války vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau, autor operních libret.

12. srpna 1880
se v Kopčanech narodil Ján Damborský (pseudonym Moravan - + 19. 6. 1932 Nitra), římskokatolický kněz, jazykovědec a středoškoslklý profesor, přívrženec česko-slovenské jazykové jednoty, autor Slovenské mluvnice.

13. srpna 1905
Českoslovanská jednota uspořádala v Hodoníně Sjezd přátel Slováků.

15. srpna 1695
se poprvé rozezněla zvonkohra pražské Lorety.

16. srpna 1880
se v Chuděnicích narodil Jan Roubal (+ 23. 10. 1971 Praha) entomolog, 1919-38 ředitel dívčího gymnazia v Banské Bystrici, věnoval se výzkumu brouků a motýlů na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, jeho sbírky jsou v SNM v Bratislavě.

18. srpna 1955
v Plzni zemřel Karol Rint (* 27. 12. 1885 Praha), 1924 - 40 člen činohry SND v Bratislavě, vynikl zejména v komediálních rolích, 1940-44 režisér a umělecký šéf Slovenského lidového divadla v Nitře uváděl zejména operety.

19. srpna 1850
byla založena pozdější automobilka Tatra v Kopřivnici.

19. srpna 1995
v Praze zemřel scénárista a spisovatel Vladimír Škutina (* 16. 1. 1931 Praha), 1978-90 žil ve Švýcarsku.

20. srpna 1935
v Praze zemřel hudební skladatel Otakar Ostrčil (* 25. 2. 1879 Praha).

20. srpna 1945
v Praze zemřel italský tanečník, cherograf a pedagog Achille Viscusi, 1901-12 působil v Praze, 1923-31 v SND v Bratislavě.

20. srpna 1995
zemřel filmový herec a naivní malíř Jiří Lír (* 19. 6. 1923).

22. srpna 1900
se ve Vodňanech narodil Váša Příhoda (+ 26. 7. 1960 Vídeň), houslista a pedagog, profesor vídeňské hudební akademie, napsal i několik houslových skladeb.

22. srpna 1922
v Praze zemřel Václav Vlk (* 28. 9. 1886 Solnice v Čechách), muzeolog, 1921-39 správce lázní v Piešťanech, kde založil termální rybníky, park, promenádu, zoologickou zahradu, objevitel několika významných archeologických lokalit, zachránil umělecké památky z Králové u Sence a památky po gen. M. R. Štefánikovi.

22. srpna 1925
v Praze zemřel Vojtěch Hynais (* 14. 12. 1854 Vídeň), malíř, profesor AVU v Praze, pro Národní divadlo vytvořil Apoteózu zemí Koruny české, alegorie ročních období a hlavní oponu (namísto původní Ženíškovy, jež shořela při požáru).

24. srpna 1885
se narodil malíř Václav Špála (+ 12. 5. 1946).

24. srpna 1905
se v Ostravě narodila Ella Fuchsová - Lehotská (+ 9. 5. 1967 Piešťany), tanečnice a choerografka v SND (1923-24, 1931-33, primabalerína a šéfka baletu 1935-37) a Východoslovenském ND v Košicích (1924-26), 1930 založila v Bratislavě taneční školu, matka hudebníka a skladatele Jána Lehotského.

25. srpna 1925
se narodil psychiatr MUDr. Miroslav Plzák.

26. srpna 1945
v Los Angeles zemřel spisovatel Franz Werfel (* 10. 9. 1890 Praha), německý spisovatel a básník.

26. srpna 1955
se v Rokycanech narodil právník a politolog JUDr. Jiří Pehe.

28. srpna 1945
se v Horných Plachtincích narodil Milan Kňažko, herec a představitel sametové revoluce na Slovensku.

29. srpna 1960
zemřel spisovatel Jaroslav Žák (* 28. 11. 1906).

30. srpna 1920
se narodil herec Zdeněk Řehoř (+ 8. 11. 1994).

30. srpna 1945
se v Praze narodila Libuše Moníková (+ 12. 1. 1998 Berlín, Německo), vysokoškolská profesorka a spisovatelka, v r. 1971 se vdala do Německa, získla několik prestižních literárních cen.

31. srpna 1925
se v Náchodě narodil Vratislav Blažek (+ 28. 4. 1973 Mnichov, Německo), dramaturg a scénárista (Hudba z Marsu, Starci na chmelu, Světáci), studoval malířství u Emila Filly, od 1968 žil v Mnichově.