Výročí v červenci 2006

1. července 1451
Jan Jiskra z Brandýsa se svým vojskem obsadil Šahy, poté opevnil tamní klášter a zanechal v něm stálou posádku.

1. července 1506
zemřel Matěj Rejsek, kameník a stavitel (* asi 1445).

1. července 1991
členové Politického poradního výboru Varšavské smlouvy na jednání v Praze podepsali protokol o rozpuštění Varšavské smlouvy (vznikla 1955, už předtím 31. 3. 1991 byla rozpuštěna její vojenská struktura).

1. července 1981
zemřel malíř a ilustrátor Zdeněk Burian (* 11. 2. 1905).

1. července 1981
v kalifornském Pear Blossom zemřel Jiří Voskovec (vl. jménem Wachsmann * 19. 6. 1905 Sázava-Budy), herec, dramatik, režisér, básník a překladatel.

1. července 1996
zemřel Ota Janeček (* 15. 8. 1919), malíř, grafik, ilustrátor a sochař.

2. července 1776
Marie Terezie zakázala na území monarchie útrpné právo, tedy mučení za účelem přiznání.

2. července 1996
v Praze zemřel loutkař Miloš Kirschner (* 16. 3. 1927 Praha).

4. července 1901
se v Praze narodil Jindřich Láznička (+ 24. 5. 1970 Bratislava), tenorista a herec, 1947-90 člen Nové scény v Bratislavě.

5. července 1911
se v Čimelicích narodil Karel Schwarzenberg st. (+ 9. 4. 1986 Vídeň), vystudoval lesnictví, studium heraldiky a historie na FF UK odmítl v r. 1939 dokončit na německé univerzitě, proto byla na jeho panství uvalena německá správa, po zabavení majetku 1948 odešel do emigrace.

5. července 1911
se narodil Jiří Taufer (+ 3. 12. 1986), básník, spisovatel a překladatel.

6. července 1986
zemřela herečka Blanka Waleská (* 19. 5. 1910).

8. července 1786
v Praze uprostřed Koňského trhu (dnešní Václavské náměstí) zahájilo činnost Vlastenecké divadlo Bouda, kde se hrála pravidelná česká divadelní představení.

8. července 1891
se narodil básník Josef Hora (+ 21. 6. 1945).

8. července 1926
zemřel spisovatel Karel Václav Rais (* 4. 1. 1859).

10. července 1916
se ve Vídni narodil grafik Rudolf Altrichter (+ 8. 9. 1978 Bratislava), spolu s E. Zmetákom a O. Dubayem spoluzakladatel Spolku slovenských grafiků.

10. července 1926
se v Opavě narodil Zbyněk Kolář, scénograf, v letech 1953-60 působil v SND.

11. července 1856
v Plzni zemřel dramatik a herec Josef Kajetán Tyl (* 4. 2. 1808 Kutná Hora), autor mj. hry Fidlovačka.

11. července 1911
se v Horní Suché u Karviné narodila herečka Marie Glázrová (+ 19. 2. 2000), manželka operního pěvce Eduarda Hakena.

11. července 1966
v Nitře zemřela hudební pedagožka Božena Polónyová-Žaludová (* 11. 7. 1908 Příbram), od 1931 působila na učitelských ústavech v Banské Štiavnici, Banské Bystrici a Nitře, 1959-66 na Pedagogické fakultě v Nitře, zakladatelka pěveckých sborových těles, spoluautorka řady učebnic.

12. července 1971
byl otevřen první úsek dálnice z Prahy do Mirošovic.

12. července 1926
se narodila Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka, první dáma českého jazzu.

12. července 1936
se v Praze narodil režisér Jan Němec, 1974-90 žil v emigraci.

13. července 1986
zemřel v Praze herec Ladislav Pešek (vl. jm. Pech * 4. 10. 1906 Brno).

14. července 1766
zemřel barokní architekt a stavitel František Maxmilián Kaňka (* 19. 8. 1674).

16. července 1906
se narodil malíř Alois Fišárek (+ 5. 2. 1980).

17. července 1876
se v Plzni narodil Kamil Krofta (+ 16. 8. 1945 Praha), historik a diplomat, 1936-38 ministr zahraničních věcí ČSR.

17. července 1931
se v Mukačevě narodil malíř, kreslíř, grafik a sochař Jan Kristofori (+ 23. 3. 2004), od 1968 žil v emigraci.

18. července 1891
byla v Praze zahájena pravidelná doprava na první trati elektrické dráhy, která byla 800 m dlouhá a vedla z Letné ke vchodu do Královské obory.

18. července 1941
v Londýně představitelé čs. exilové vlády podepsali smlouvu se zástupci SSSR o vzájemné pomoci a podpoře ve válce s Německem a o vytvoření čs. vojenských jednotek na území SSSR.

20. července 1936
se v Táboře narodil operní pěvec basbarytonista Juraj Hrubant, 1963-89 sólista opery SND v Bratislavě (1965-69 sólista Lipské opery, později stálý host), 1982-93 pedagog VŠMU.

20. července 1941
se narodil herec Jiří Grossmann (+ 5. 12. 1971).

20. července 1996
zemřel fotbalista František Plánička (* 2. 7. 1904).

21. července 1906
v Martině zemřel Jan Štrobl (* 21. 4. 1849 Praha), známý pod pseudonymem Janko Klen, typograf, překladatel ze slovanských literatur, přívrženec slovenského národního hnutí, pronásledovaný uherskými úřady, 1879-82 herec Slovenského spevokolu v Martině.

21. července 1971
bylo nařízením vlády ČSR č. 66/1971 historické jádro Prahy (Staré Město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany, Josefov a Vyšehrad) prohlášeno městskou památkovou rezervací, území je svou rozlohou největší památkovou rezervací na světě.

21. července 1971
v Kežmarku zemřel malíř a grafik Jaroslav Votruba (* 10. 4. 1889 Uhříněves), po vzniku ČSR se výrazně věnoval krajinářské tvorbě v oblasti Vysokých Tater.

23. července 1926
se v Brumově narodil spisovatel a publicista Ludvík Vaculík.

24. července 1971
v Paříži zemřel malíř Josef Šíma (* 19. 3. 1891 Jaroměř), od 1921 žil v Paříži.

24. července 1946
se narodil tanečník, herec a choreograf Vlastimil Harapes.

25. července 1891
byl v Praze zahájen provoz lanové dráhy na Petřín.

25. července 1946
se v Bratislavě narodila sopranistka Magdaléna Hájossyová, docentka Hudební fakulty AMU v Praze.

25. července 1926
se v Košicích narodil JUDr. Ing. Juraj Králik, právník a diplomat, 1965-69 a 1990-92 čs. velvyslanec při OSN v Ženevě.

25. července 1951
v Londýně zemřel historik a publicista skotského původu Robert William Seton-Watson (* 20. 8. 1879 Londýn), používal pseudonym Scotus Viator, obhajoval práva národů Rakuska-Uherska, včetně Slováků, podporoval vznik ČSR, v případné autonomii Slovenska však neviděl řešení slovenské otázky, ale posílení maďarských a německých ambicí ve střední Evropě.

27. července 1901
se v Podolí narodil Jan Osoha (+ 20. 2. 1945 Melk, Rakousko), od 1935 působil na Slovensku jako komunistický funkcionář, 1939-42 pomáhal organizovat protifašistický odboj jako člen a vedoucí tří ilegálních ústředních vedení KSS.

28. července 1881
se v Praze narodil Bohuš Hájek (+ 29. 10. 1948 Praha), herec a režisér, 1922-26 působil v SND v Bratislavě, 1934-39 v bratislavském Radiojournale.

28. července 1891
byla v Praze otevřena Petřínská rozhledna.

28. července 1936
se v Brně narodil dramatik Milan Uhde, 1990-92 ministr kultury, 1992-96 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

28. července 1976
na jezeře Zlaté piesky v Bratislavě havarovalo letadlo ČSA IL-18, zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky, 3 raněné se podařilo vyprostit z potopeného letadla.

29. července 1856
v Praze zemřel spisovatel, básník a publicista Karel Havlíček Borovský (* 31. 10. 1821 Borová u Přibyslavi).

29. července 1946
ve Zlívu-Česnovicích zemřel dirigent a hudební skladatel Bohuslav Tvrdý (6. 4. 1897 Rychnov nad Kněžnou), 1921-27 dirigent opery SND, 1933-36 pracoval v košickém rozhlase.

30. července 1971
František Venclovský jako první český sportovec přeplaval kanál La Manche za 15 h 26 min.

31. července 1796
se narodil francouzský mim českého původu Jean-Baptiste Gaspard Debureau (vl. jm. Jan Kašpar Dvořák).

31. července 1901
se v Nezvěsticích narodil Rudolf Slánský (vl. jm. Salzmann + 3. 12. 1952 popraven v Praze), komunistický politik.

31. července 1961
v Bratislavě zemřel PhDr. Karel Goláň (* 13. 7. 1895 Rokytnice), historik a univerzitní profesor, věnoval se zejména dějinám štúrovců a povstání 1848-49, 1958-61 předseda Slovenské historické společnosti.