Výročí v srpnu 2006

2. srpna 1966
zemřel kapelník, zpěvák a skladatel Rudolf Antonín Dvorský (* 24. 3. 1899).

3. srpna 1926
začalo pravidelné vysílání Radiojournalu z Bratislavy z tzv. vládní budovy na Vajanského nábřeží, dnes Moyzesova síň Slovenské filharmonie.

4. srpna 1306
zavražděn král Václav III. v děkanském paláci v Olomouci, zanikl rod Přemyslovců po meči (* 4. 8. 1289).

4. srpna 1976
zemřela herečka Věra Ferbasová (* 21. 9. 1913).

6. srpna 1926
se narodila Adriena Šimotová, malířka, grafička, ilustrátorka a textilní výtvarnice, manželka výtvarníka Jiřího Johna.

6. srpna 1941
se v Praze narodil novinář, spisovatel a dramatik Karel Hvížďala.

8. srpna 1946
se narodil matematik, filozof a politik Václav Benda (+ 2. 6. 1999).

9. srpna 1981
zemřel malíř a grafik Adolf Zábranský (* 29. 11. 1909).

10. srpna 1296
se narodil český král Jan Lucemburský (+ 26. 8. 1346 v bitvě u Kresčaku).

10. srpna 1896
se narodila novinářka Milena Jesenská (+ 17. 5. 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück), přítelkyně Franze Kafky.

11. srpna 1956
zemřel v Praze operní pěvec – basista Vilém Zítek (* 9. 9. 1890 Praha).

11. srpna 1996
v Kastanienbaum u švýcarského Luzernu zemřel houslista, dirigent a skladatel Rafael Jeroným Kubelík (* 29. 6. 1914 Býchory u Kolína), od 1934 dirigent České filharmonie.

12. srpna 1881
vypukl požár v budově dostavěného Národního divadla v Praze.

12. srpna 1881
se narodil hudební skladatel Václav Vačkář (+ 4. 2. 1954).

13. srpna 1946
se narodil zpěvák a skladatel Michal Prokop.

15. srpna 1906
se v Brně narodil astronom František Link (+ 28. 9. 1984 Paříž, Francie), založil Ústřední ústav astronomický v Ondřejově (nyní Astronomický ústav AV ČR), od 1970 působil v Institut d’astrophysique v Paříži.

16. srpna 1596
se narodil Fridrich Falcký (+ 29.11.1632).

18. srpna 1941
se narodil sochař Kurt Gebauer.

20. srpna 1796
se narodil legendární loupežník Václav Babinský (+ 1. 8. 1879).

20. srpna 1891
byla slavnostně otevřena rozhledna na Petříně.

21. srpna 1791
byla zahájena v pražském Klementinu první výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině pří příležitosti korunovace Leopolda II. za českého krále, skončila 14. 9. 1791.

22. srpna 1891
zemřel spisovatel a básník Jan Neruda (* 9. 7. 1834).

23. srpna 1851
se v Hronově narodil spisovatel Alois Jirásek (+ 12. 3. 1930 Praha).

23. srpna 1981
v Praze zemřela herečka Jiřina Šejbalová (* 17. 9. 1905 Praha).

26. srpna 1346
zemřel král Jan Lucemburský (* 10. 8. 1296).

27. srpna 1301
kaločský arcibiskup Jan korunoval českého králevice Václava v Stoličném Bělehradě (Székesfehérvár) na žádost uherských stavů za uherského krále Ladislava V., krátce předtím však ostřihomský arcibiskup korunoval Karla Roberta z Anjou, na jehož stranu se v roce 1303 přidali i hornouherští magnáti na čele s Matúšem Čákem Trenčanským, kteří původně podporovali Ladislava V., ten se proto v roce 1305 vzdal nároku na uherský trůn.

28. srpna 1911
se v Uherském brodě narodil JUDr. Juraj Haluzický (+ 11. 10. 1991 Bratislava), sbormistr a hudební pedagog, profesor VŠMU v Bratislavě, od 1970 předseda festivalového výboru Bratislavských hudebních slavností.

28. srpna 1931
v Brně zemřel ThDr. PhDr. Alois Kolísek (* 1. 4. 1868 Protivanov), katolický teolog, sběratel lidových písní, příznivec česko-slovenské vzájemnosti, organizátor cesty A. Hlinky v Čechách, od 1919 působil v Bratislavě jako správce teologické fakulty.

29. srpna 1526
u Moháče zahynul uherský a český král Ludvík II. Jagellonský (* 1. 7. 1506 Budín), následně se Osmanská říše rozšířila až na úroveň dnešních slovensko-maďarských hranic.

29. srpna 1936
v Praze byl zahájen provoz první trolejbusové linky Sv. Matěj – Bořislavka.

29. srpna 1931
se v Žalově narodil Jiří Srnec, režisér a jevištní výtvarník, stál u zrodu Černého divadla, v němž působil tři desetiletí jako umělecký vedoucí a ředitel.

31. srpna 1971
se v Pardubicích narodila modelka Tereza Maxová.