Výročí v lednu 2007

1. ledna 1942
v New Yorku zemřel klavírista a hudební skladatel Jaroslav Ježek (* 25. 9. 1906 Praha).

1. ledna 1942
ve Washingtonu podepsali zástupci 26 zemí antifašistické koalice, mezi nimi i Československa, Deklaraci Spojených národů, jež se stala základem Charty OSN.

1. ledna 1977
občanské hnutí vydalo Prohlášení Charty 77 obviňující komunistický režim z porušování lidských a občanských práv a svobod v ČSSR.

6. ledna 1622
v Mikulově podepsal vůdce protihabsburského povstání Gabriel Bethlen separátní mír s císařem Ferdinandem II. Habsburským, v němž se zřekl titulu uherského krále a dobytých území, za to dostal 7 stolic ve východních Uhrách (na území Slovenska Zemplín a Abov) a uherským stavům byla potvrzena jejich privilegia.

6. ledna 1927
se v Žebráku narodil publicista Karel Kyncl (+ 1. 4. 1997 Londýn, Velká Británie).

6. ledna 1937
se narodil diskař, olympionik a několikanásobný držitel světových rekordů Ludvík Daněk.

6. ledna 1957
zemřel loutkař Josef Skupa (*16. 2. 1892), zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka.

10. ledna 1897
se v Čáslavicích narodil literární kritik Bedřich Václavek (+ 5. 3. 1943 Osvětim, Polsko).

11. ledna 1947
se v Praze narodil herec a novinář Mgr. Martin Štěpánek.

11. ledna 1957
v Bratislavě zemřel literární historik Bohumil Haluzický (* 8. 3. 1879 Bzová), na Slovensku působil jako novinář a pedagog, mj. napsal Božena Němcová a Slovensko.

12. ledna 1902
se v Lužné narodila operní zpěvačka Eva Hadrabová (+ 13. 2. 1973 Vídeň), manželka dirigenta K. Nedbala, v letech 1928-31 účinkovala v SND.

14. ledna 1927
se v Plzni narodila Zuzana Růžičková, čembalistka a hudební pedagožka, 1978-82 učila na VŠMU v Bratislavě.

16. ledna 1897
se ve Žďáru nad Sázavou narodil Ing. Josef Vašátko, DrSc. (+ 14. 4. 1976 Bratislava), chemik, vysokoškolský profesor, působil na Slovensku jako průkopník potravinářské chemie, zejména v oblasti cukrovarnictví na Chemicko-technologické fakultě SVŠT, 1953-63 ředitel Chemického ústavu SAV.

18. ledna 1897
se ve Vyškově narodil Zdeněk Novák (+ 6. 7. 1928 Vrútky), dramatik, režisér, průkopník ochotnického divadelnictví na Slovensku, první tajemník ÚSOD v Martině.

19. ledna 1877
se v Sobotce narodil básník a prozaik Fráňa Šrámek (+ 1. 7. 1952 Praha).

19. ledna 1922
se v Moravské Ostravě narodila výtvarnice Tamara Klimová, zakládající členka Klubu konkrétistů (1967).

19. ledna 1922
se v Brně narodil dirigent PhDr. Otakar Trhlík, v letech 1962-68 šéfdirigent orchestru Čs. rozhlasu v Bratislavě.

20. ledna 1922
se v gruzínském Boržomi narodil legendární letec-stíhač Oto Smik (+ 28. 11. 1944, Ittersum, Holandsko), velitel 127. stíhací perutě RAF (jeden ze tří čs. letců v této velitelské funkci).

21. ledna 1897
se ve Vítkovicích narodil Karel Šmidke (+ 15. 12. 1952 Bratislava), původně důlní tesař, v r. 1919 se s rodiči přestěhoval do Banské Štiavnice, odborový a později komunistický funkcionář, během SNP s V. Šrobárem spolupředseda SNR, 1948-50 předseda SNR, 1950 obviněn z buržoazního nacionalismu a pozbaven všech funkcí.

23. ledna 1952
se v Čakovci narodil hokejista Jaroslav Pouzar, dvojnásobný mistr světa 1976 a 1977, držitel tří prstenů vítězů Stanley Cup (první Čech, který pohár získal), mistr ČR ve squashi.

24. ledna 1852
ve Vídni zemřel básník, jazykovědec a národní buditel Ján Kollár (* 29. 7. 1793 Mošovce), psal ve slovakizované češtině, jako zastánce česko-slovenské jazykové jednoty (Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky) odmítl Štúrovu kodifikaci slovenštiny.

26. ledna 1972
v Praze zemřel herec František Smolík (* 23. 1. 1891 Praha).

27. ledna 1897
se v Praze narodil herec, scénárista a režisér Karel Lamač (+ 2. 8. 1952 Hamburg).

30. ledna 1972
při autohavárii v americkém Tennessee zahynul krasobruslař Pavel Roman (* 25. 1. 1943 Olomouc), se sestrou Evou několikanásobní mistři světa a Evropy.

30. ledna 1972
v americkém Chicagu zemřel hudební skladatel Karel Boleslav Jirák (*28. 1. 1891 Praha), od 1947 žil v USA.

31. ledna 1962
zemřel herec Vlasta Burian (* 9. 4. 1891 Liberec).

31. ledna 1992
se v ČSFR skončila registrace kupónových knížek, v rámci první vlny kupónové registrace ji zaregistrovalo přes 8,5 mil. čs. občanů, na vybraných místech registrace definitivně skončila 29. 2. 1992.