Výročí v dubnu 2007

1. dubna 1902
se v Třebíči narodil geolog akademik RNDr. Jaromír Koutek (+ 5.2.1983 Praha), podílel se na geologickém zmapování zejména rudných ložisek v Nízkých Tatrách a Malých Karpatech.

1. dubna 1917
se narodil operní pěvec a divadelní fotograf Jaromír Svoboda, zasloužilý člen Národního divadla v Praze (+ 27. 7. 1992).

1. dubna 1922
zemřel ve vyhnanství v Quinta do Monte, Funchal na ostrově Madeira Karel I. Habsburský (* 17. 8. 1887 Persenbeug), poslední rakousko-uherský císař a král český a uherský (1916-18).

1. dubna 1997
zemřel novinář Karel Kyncl (* 6. 1. 1927).

2. dubna 1827
se v Beckově narodil geolog Dionýz Štúr (+ 9. 10. 1893 Vídeň), v letech 1885-93 ředitel Říšského geologického ústavu ve Vídni, věnoval se geologickému mapování Rakouska, Čech, Moravy a Slovenska.

2. dubna 1912
se v Hodoníně narodil tenorista František Šubert, v letech 1950-52 a 1954-77 člen opery SND.

3. dubna 1912
se v Praze narodila herečka Jiřina Štěpničková (+ 5. 9. 1985 Praha), v letech 1950-61 vězněná za neúspěšný útěk za hranice.

4. dubna 1832
se narodil architekt Josef Zítek, stavitel Národního divadla (+ 2. 8. 1909),

4. dubna 1882
se narodil malíř, grafik a sochař Emil Filla (+ 7. 10. 1953).

4. dubna 1937
zemřel spisovatel a literární kritik František Xaver Šalda (* 22. 2. 1867).

5. dubna 1937
byl zahájen letecký provoz na starém letišti v Ruzyni v Praze, první letadlo České letecké společnosti přistálo po letu na lince Piešťany - Zlín - Brno – Praha.

5. dubna 1997
zemřel spisovatel František Kožík (* 16. 5. 1909).

5. dubna 2002
zemřel sochař Karel Nepraš (* 2. 4. 1932).

6. dubna 1957
zemřel zápasník Gustav Frištenský (* 18. 5. 1879).

8. dubna 1907
zemřela herečka Hana Kvapilová (* 29. 11. 1860).

8. dubna 1877
se v Lochovicích narodil JUDr. Albert Milota (+ 22. 12. 1940 Praha), právník a představitel Čs. strany národně socialistické na Slovensku, v letech 1922-38 profesor trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, 1925-26 a 1929-30 děkan fakulty, 1930-31 rektor UKo, přispěl k založení Kriminologického ústavu na PF UKo.

12. dubna 1932
v Košicích vznikl Prírodovedecký klub, jenž si dal za cíl rozvoj věd v regiónu a do r. 1937 vydal tři sborníky studií v oblasti přírodních věd na východním Slovensku, prvním předsedou byl primář košické státní nemocnice MUDr. Jaroslav Stuchlík.

12. dubna 1942
v Otrybech zemřel cestovatel a orientalista ThDr. Alois Musil (* 30. 6. 1868 Rychtářov), 1919-38 profesor arabštiny a orientálních studií na UK v Praze, bratranec rakouského spisovatele Roberta Musila.

13. dubna 1957
se narodil herec a režisér Milan Šteindler.

14. dubna 1237
papež Řehoř IX. povýšil špitální bratrstvo křižovníků s červenou hvězdou, které založila u kostela sv. Haštala r. 1233 Anežka Přemyslovna (sv. Anežka Česká), na řád s řeholními pravidly jako jediný církevní řád vzniklý v Čechách.

14. dubna 1922
se v Praze narodila herečka Stella Zázvorková (+ 17. 5. 2005).

14. dubna 1907
se narodil herec a režisér Ladislav Boháč ( 4. 7. 1978),

14. dubna 1937
se narodil veslař Václav Kozák, olympijský vítěz ve dvojskifu roku 1960 (+ 14. 3. 2004).

14. dubna 1977
v Bratislavě zemřela MUDr. Božena Kuklová-Štúrová (* 14. 12. 1893 Žamberk), od 1919 působila na Slovensku, v r. 1924 s prof. K. Hynkem poprvé na Slovensku zavedli umělý pneumotorax do léčky tuberkulózy, 1949-61 přednostka kliniky tuberkulózy, první profesorka v Československu.

14. dubna 1997
zemřel herec Milan Neděla (* 23. 2. 1934).

16. dubna 1882
se narodil novinář, spisovatel a výtvarný kritik Jaromír John (vl. jm. Bohumil Markalous - + 24. 4. 1952).

16. dubna 1947
se narodil herec Jiří Štěpnička.

17. dubna 1927
pobočka Radiojournalu začala pravidelné rozhlasové vysílání z Košic.

17. dubna 1987
byla založena Letecká záchranná služba.

19. dubna 1927
pražské Osvobozené divadlo zahájilo činnost uvedením první hry J. Voskovce a J. Wericha Vest pocket revue.

19. dubna 1932
se ve Zlíně narodil dirigent Miroslav Šmíd, 1953-88 umělecký vedoucí souboru Lúčnica, 1974-79 a 1986-88 dirigent a umělecký šéf Divadla J.G. Tajovského v Banské bystrici a 1989-93 dirigent SĽUKu.

20. dubna 1937
zemřel sochař a malíř Josef Mařatka (* 21. 5. 1874).

20. dubna 1937
se narodil novinář a politik Jiří Dientsbier.

20. dubna 1942
byl v Mathausenu popraven literární kritik a novinář Eduard Urx (* 29. 1. 1903 Velká nad Veličkou).

20. dubna 2002
zemřel herec Vlastimil Brodský (* 15. 12. 1920).

21. dubna 1892
se narodil klavírista, skladatel, dirigent a pedagog Jaroslav Kvapil.

21. dubna 1927
se v Opavě narodila herečka Naďa Kotršová, 1949-58 členka divadel v Považské Bystrici a Žilině, 1958-66 ŠD v Košicích, 1966-90 Nové scény v Bratislavě, překladatelka z angličtiny a němčiny.

21. dubna 1947
se v Olomouci narodil zpěvák Jaroslav Hutka.

22. dubna 1947
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Ameriky, z níž se vrátili v roce 1950.

23. dubna 997
zemřel Vojtěch Slavníkovec, druhý český biskup (* okolo r. 957).

23. dubna 1942
se v Žaškově narodil publicista a filmový historik Štefan Vraštiak, dlouholetý předseda Klubu přátel české kultury v Bratislavě.

25. dubna 1932
se narodil František Venclovský (+ 13. 12. 1996), první československý občan, který v roce 1971 přeplaval kanál La Manche z Francie do Anglie.

25. dubna 1942
se narodil herec Josef Dvořák.

26. dubna 1972
zemřel houslařský mistr František Xaver Drozen (* 8. 3. 1898).

27. dubna 1762
zemřel skladatel Jan Josef Brixi (* 19. 5. 1719).

27. dubna 1882
se narodil malíř Jaroslav Benda (+ 12. 1. 1970).

29. dubna 1857
se v Praze narodil houslista a pedagog František Ondříček (+ 12. 4. 1922 Miláno, Itálie), profesor vídeňské a pražské konzervatoře.

30. dubna 1912
v Kolíně zemřel kapelník a hudební skladatel František Kmoch (* 1. 8. 1848 Zásmuky).