Výročí v červenci 2007

1. července 1742
zemřel barokní skladatel a varhaník Bohuslav Matěj Černohorský.

1. července 1952
v Praze zemřel spisovatel Fráňa Šrámek (* 19. 1. 1877 Sobotka).

2. července 1917
se v bitvě u Zborova poprvé střetli příslušníci čs. legií v Rusku s rakouskou armádou a bitvu vyhráli.

2. července 1932
se v Košicích narodil zpěvák Waldemar Matuška, od 1986 žije v USA.

2. července 1947
se v Praze narodila zpěvačka Yvonne Přenosilová, v letech 1968-1994 žila v Německu.

2. července 1902
zemřel chemik Vojtěch Šafařík, který vytvořil základy českého chemického názvosloví (* 26. 10. 1829).

2. července 1987
zemřel literární historik, překladatel a spisovatel Václav Černý (* 26. 3. 1905).

3. července 1307
zemřel Rudolf Habsburský, rakouský vévoda a český král (* 1281).

3. července 1847
zemřel zakladatel českého loutkového divadla Matěj Kopecký (* 24. 2. 1775).

3. července 1897
se narodil armádní generál Heliodor Píka (popraven 28. 1. 1949).

3. července 1937
se ve Zlíně narodil anglický dramatik Tom Stoppard (Tomáš Straussler).

3. července 1992
poprvé v historii Československa nebyl zvolen prezident, Václav Havel nezískal dostatek hlasů od slovenských poslanců FS ČSFR.

4. července 1912
se narodil básník a překladatel Kamil Bednář (+ 2. 5. 1972).

4. července 1967
v Praze zemřel kreslíř a ilustrátor Ondřej Sekora (* 25. 9. 1899 Královo Pole).

4. července 1982
zemřel skladatel a kapelník Karel Valdauf (* 25. 10. 1913).

6. července 1907
se v Praze narodil spisovatel Jaroslav Foglar (+ 23. 1. 1999 Praha).

6. července 1912
se v Praze narodil herec Rudolf Deyl ml. (+ 22. 11. 1967 Praha).

8. července 1847
se v Plánici narodil elektrotechnik a vynálezce František Křižík (+ 22. 1. 1941 Stádlec).

9. července 1357
Karel IV. slavnostně položil základní kámen k novému kamennému mostu přes Vltavu, původně se nazýval Kamenný nebo Pražský most, od roku 1870 Karlův most.

10. července 1922
se narodil režisér a scénárista Petr Schulhoff (+ 4. 5. 1986).

10. července 1982
v americkém New Jersey zemřela operní zpěvačka Maria Jeritza (vl. jm. Jedlitzka – * 6. 10. 1887 Brno).

11. července 1362
zemřela česká královna a císařovna Anna Svídnická (* 1339), třetí manželka Karla IV.

11. července 1972
v Bratislavě zemřel ing. arch. Alojz Daříček ml. (* 1. 7. 1929 Liboš), projekty obytných budov v Bratislavě, kin v Třinci a Nové Dubnici, spoluautor územního plánu Bratislavy, arch. řešení památníku Jánošíka ve Vrátné dolině apod.

12. července 1932
zemřel při leteckém neštěstí ve Zlíně Tomáš Baťa (* 3. 4. 1876 Zlín), zakladatel obuvnického závodu.

13. července 1607
se narodil grafik Václav Hollar (+ 25. 3. 1677).

13. července 1922
československé Národní shromáždění schválilo tzv. malý školský zákon č. 226, který zavedl povinnou osmiletou školní docházku (na Slovensku až od 1927/28), koedukaci chlapců a děvčat na měšťanských školách a zrovnoprávnění postavení učitelek s učiteli.

14. července 1927
československý parlament přijal zákon o reformě veřejné správy, který zavedl krajinskou a okresní správu, čím byly zrušeny na Slovensku župy.

15. července 1917
zemřel architekt Josef Schulz (* 11. 4. 1840).

16. července 1902
se narodil herec Stanislav Neumann (+ 19. 2. 1975).

17. července 1992
na třetí schůzi SNR poslanci přijali Deklaraci SNR o svrchovanosti Slovenské republiky, kterou podepsali předseda SNR I. Gašparovič a premiér V. Mečiar.

18. července 1552
se ve Vídni narodil císař Rudolf II. Habsburský (+ 20. 1. 1612 Praha).

18. července 1872
se v Praze narodil kapelník a hudební skladatel Julius Fučík (+ 25. 9. 1916 Berlín).

19. července 1932
se v Příbrami narodil malíř, grafik, ilustrátor a pedagog Rudolf Fila.

20. července 1922
se v Mikulově narodil hudebník a kapelník Karel Krautgartner (+ 20. 9. 1982 Kolín nad Rýnem, Německo), od 1968 žil v Německu.

20. července 1992
o 18. hodině prezident ČSFR Václav Havel po předcházejícím dopisu FS ČSFR ze 17. 7. 1992 odstoupil z funkce.

22. července 1822
se ve slezském Heinzendorfu narodil učitel, od r. 1843 augustiánský mnich a zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel (+ 6. 1. 1884 Brno).

22. července 1927
se narodil herec a režisér Stanislav Remunda.

22. a 23. července 1992
na jednání v Bratislavě se představitelé ODS a HZDS dohodli, že FS ČSFR přijme ústavní zákon o zániku federace.

23. července 1952
se narodil textař, spisovatel a publicista Michal Horáček.

25. července 1722
se v Mikulově narodil stavitel Jakub Fellner (+ 12. 12. 1780 Tata, Maďarsko), autor a realizátor barokních úprav zámečků v Bernolákově a Tomášikově, klasicisního Zičiho paláce v Bratislavě.

25. července 1912
se narodil malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták (+ 22. 10. 1990).

29. července 1917
se narodil básník a spisovatel Josef Kainar (+ 16. 11. 1971).

30. července 1932
se v Praze narodila herečka Alena Vránová.

31. července 1942
se v Bratislavě narodil divadelní režisér a pedagog Peter Scherhaufer (+ 29. 6. 1999 Brno), 1973-99 režisér Divadla na provázku v Brně.

31. července 2002
zemřela herečka Slávka Budínová (* 21. 4. 1924).