Výročí v prosinci 2007

1. prosince 1847
se narodil malíř Antonín Chittussi (+ 1. 5. 1891).

1. prosince 1847
se v Třeboni narodil spisovatel pro děti a mládež a malíř František Volf (+ 3. 7. 1983 České Budějovice), od 20. let do 1938 pôsobil na Slovensku jako učitel a sběratel lidové slovesnosti, hudebního a tanečního folkloru.

1. prosince 1997
zemřel divadelní a filmový režisér Jiří Pleskot (* 3. 5. 1922).

2. prosince 1997
Strahovským tunelem projely první automobily.

3. prosince 1902
se ve Slaném narodila herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová (+ 13. 4. 1968 Praha).

3. prosince 1942
se narodil v New Yorku Peter S. Schultz, jehož matka pochází z Plzně i sám se hlásí ke svým českým kořenům, v roce jako vědec společnosti Corning byl spolutvůrcem prvního skleněného optického vlákna použitelného v telekomunikacích.

3. prosince 1962
zemřel v Praze PhDr. Viktor Teissler (* 31. 1. 1883 Chrudim), zakladatel a 1923-38 první přednosta Ústavu lékařské fyziky při LF UKo v Bratislavě, zabýval se zejména mikroskopií a optice, jako první u nás se začal zabývat pokusy s plastickými kontaktními čočkami.

4. prosince 2002
zemřel filmový dokumentarista a výtvarník Milan Maryška (* 22. 3. 1943).

5. prosince 1912
se v polské Lodži narodila spisovatelka MUDr. Hela Volanská (vl. jm. Friedmannová – 23. 12. 1996 Praha), žila na Slovensku, za války internovaná v Novácích, účastnice SNP, od 1946 žila v Praze, po 1968 nesměla publikovat).

5. prosince 1987
zemřel spisovatel Miroslav Rafaj (* 25. 4. 1934).

6. prosince 1737
v Praze dokončili kostel sv. Mikuláše na Starém Městě podle projektu K. I. Dienzenhofera.

6. prosince 1932
se narodil režisér Miroslav Fischer.

6. prosince 1937
se narodil herec Jiří Kodet (+ 25. 6. 2005).

7. prosince 1922
se narodil Václav Roziňák (+ 1. 3. 1997), hokejista, mistra světa z let 1947 a 1949, držitel stříbrné olympijské medaile z roku 1948.

7. prosince 1972
odstartovalo Apollo 17 s velitelem posádky Eugene Adrew Cernanem, jehož rodiče byli česko-slovenského původu, 11. 12. část posádky strávila 22 hodin na Měsíci a 19. 12. úspěšně přistáli na zemi.

8. prosince 1917
v Praze byla založena Česká astronomická společnost.

9. prosince 1437
zemřel římský císař, český a uherský král Zikmund Lucemburský (* 15. 2. 1368).

9. prosince 1972
v Praze zemřela dramatička Růžena Blahoutová-Pospíšilová (* 30. 12. 1892 Libušín), 1924-39 působila jako učitelka na Slovensku (Spišská Nová Ves a Hlohovec), autorka loutkových her a her pro mládež.

10. prosince 1902
se narodil herec Václav Trégl (+ 11. 2 1979).

10. prosince 1937
se v Praze narodil Karel Schwarzenberg ml., od r. 1948 žil v Rakousku, kde vystudoval právo a lesnictví, aktivně podporoval čs. disent.

12. prosince 1882
se narodil spisovatel a dramatik Jiří Mahen (+ sebevražda 22. 5. 1939).

12. prosince 1952
v Praze zemřel akademik Bedřich Hrozný (* 6. 5. 1879 Lysá nad Labem), rozluštil jazyk Chetitů, v r. 1939 rektor UK v Praze.

15. prosince 1987
zemřel spisovatel Bohumil Říha (* 22. 2. 1907).

15. – 17. prosince 1992
se konala poslední společná schůze obou sněmoven FS ČSFR, na níž poslanci přijali Usnesení o zániku ČSFR.

16. prosince 1902
se v Čáslavi narodil chemik RNDr. Miloslav Dillinger (+ 27. 9. 1976 Bratislava), od 1929 působil na Slovensku, profesor Pedagogické a Přírodovědecké fakulty UKo v Bratislavě, věnoval se studiu využití polarografie a jaderné chemii.

17. prosince 1787
se narodil přírodovědec, filozof, spisovatel a významný národní buditel Jan Evangelista Purkyně (+ 28. 7. 1869).

17. prosince 1887
se v Hrusicích narodil malíř Josef Lada (+ 14. 12. 1957 Praha).

17. prosince 1907
se v Praze narodil filmař,dokumentarista Alewander Hackenschmied (+ 1991 USA), v roce 1965 získal cenu Oskar za krátký film To be alive (Být naživu).

18. prosince 1932
se v Čáslavi narodil režisér Miloš Forman, od 1968 žije v USA, kde jeho film Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 Oscarů a Amadeus 8 Oscarů.

18. prosince 1957
se narodil herec, skladatel, textař a moderátor Marek Eben.

19. prosince 1927
se v Hanigovcích narodil ThDr. Mikuláš Kocvár, pravoslavný kněz Nikolaj, od r. 2000 metropolita pravoslavné církve na Slovensku a v ČR se sídlem v Prešově.

19. prosince 1992
v Praze naposledy zasedla federální vláda, aby vzala na vědomí zprávu u ukončení činnosti federálních orgánů ČSFR.

20. prosince 1952
zemřel spisovatel Ivan Olbracht (* 6. 1. 1882).

20. prosince 1977
v Kladně zemřel houslista a hudební pedagog Josef Brabec (* 30. 1. 1900 Kladno), 1926-38 působil na Slovensku, pedagog Učitelského ústavu v Prešově, organizátor hudebního života na východním Slovensku a zakladatel Prešovské filharmonie.

22. prosince 1812
ředitel Stavovského divadla Jan. K. Liebich postavil v libeňském zámečku pro své štědrovečerní hosty první vánoční stromek v Praze.

22. prosince 1867
se narodil spisovatel a literární kritik a historik František Xaver Šalda (+ 4. 4. 1937).

22. prosince 1897
se v Praze narodil matematik Vojtěch Jarník (+ 22. 9. 1970 Praha), profesor Karlovy univerzity v Praze v oboru teorie čísel a matematické analýzy.

22. prosince 1962
v Praze zemřel malíř, grafik a ilustrátor Vlastimil Rada (* 5. 4. 1895 České Budějovice).

22. prosince 1997
tým profesora Pavla Pafka v pražské Fakultní nemocnici v Motole provedl první transplantaci plic v ČR.

23. prosince 1882
se narodil malíř, grafik a sochař Jakub Obrovský (+ 31. 3. 1949).

23. prosince 1967
se narodil sportovní střelec Petr Hrdlička, olympijský vítěz z roku 1992.

24. prosince 1942
se narodil cyklista Jan Smolík, vítěz Závodu míru 1964.

25. prosince 1972
uvedli v Jaslovských Bohunicích do zkušebního provozu první atomovou elektrárnu v Československu.

26. prosince 1992
zemřel sochař a keramik Jiří Kemr (* 9. 8. 1921).

27. prosince 1877
se narodil malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar (+ 29. 6. 1934).

28. prosince 1887
se narodil politik a představitel agrární strany Rudolf Beran (+ 27. 2. 1954).

28. prosince 1937
se narodila Helena Illnerová, vědkyně v oboru biologických rytmů živých organismů, od 2001 předsedkyně Akademie věd ČR.

30. prosince 1952
zemřel v Praze spisovatel Ivan Olbracht (vl. jm. Karel Zeman - * 6. 1. 1882 Semily).

30. prosince 1942
se v Praze narodil herec MUDr. Vladimír Pucholt, původně ukončil 1965 DAMU, v r. 1968 emigroval do Anglie, kde vystudoval medicínu, působí jako lékař v kanadském Toronto.

31. prosince 1877
se narodil básník, prozaik, dramatik, novinář a politik Viktor Dyk (+ 14. 5. 1931).

31. prosince 1927
zemřel malíř a ilustrátor Josef Ferdinand Hetteš (* 12. 1. 1864), spoluzakladatel spolku Mánes.

31. prosince 1902
se v Myšlichovicích narodil spisovatel Jan Čep (+ 25. 1. 1974 Paříž, Francie).

31. prosince 1992
zanikla Česká a Slovenská federativní republika, při této příležitosti si ministři zahraničních věcí M. Kňažko a J. Zielenec vyměnili nóty o navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi, předtím 28. 12. podepsali dohodu o rozdělení majetku ČSFR v zahraničí.