Výročí v říjnu 2008

1. října 1828
v Praze začala působit Česká vzájemná pojišťovna, první novodobý pojišťovací ústav.

1. října 1863
v Praze byla otevřena první městská vyšší dívčí škola.

1. října 1923
se ve Zvolenu narodil trenér kopané Václav Ježek († 27.8.1995 Praha), pod jeho vedením mužstvo ČSSR vybojovalo titul mistra Evropy 1976.

2. října 1933
se v Hradci Králové narodil zpěvák Karel Hála († 7.7.2008 Praha).

2. října 1948
se narodil herec Petr Štěpánek.

2. října 1968
se v Brně narodila tenistka Jana Novotná, stříbrná z OH 1988 a 1996, vítězka Wimbledonu 1998.

3. října 1908
se narodila herečka a operetní zpěvačka Nelly Gaierová († 30.10.1995).

4. října 1933
v Bratislavě zemřel Ján Janček (* 2.2.1881 Ružomberok), slovenský politik a podnikatel, spoluzakladatel Slovenského Sokola v USA, organizátor čs. legií v Rusku, signatář Pittsburgské dohody, zastánce československé národní a státní jednoty a čechoslovakizmu.

5. října 1883
zemřel Joachim Barrande, francouzský geolog a paleontolog působící v Čechách (* 11.8.1799).

6. října 1923
vznikly Československé státní aerolinie (ČSA).

6. října 1958
v Praze zemřel Ing. Dr. tech. František Kyntera (* 31.8.1897 Obrubce), český půdoznalec a agrometeorolog, působil i na Slovensku, kde zpracoval několik komplexních půdoznaleckých průzkumů.

7. října 1803
v Bratislavě zemřel Michal Institoris Mošovský (* 9.9.1732 Bystrička u Martina), slovenský evangelický farář a spisovatel, psal mimo jiné i v biblické češtině (např. díla zaměřená proti francouzské revoluci a ateizmu: Strom bez kořene a čepice bez hlavy, Od Boha zlomená pýcha našich i božích nepřátelů).

7. října 1913
v Zemianskom Podhradí zemřel Ľudovít Vladimír Rízner (* 10.3.1849 Zemianské Podhradie), slovenský etnograf, historik, spisovatel a bibliograf, hesly o Slovensku přispíval do Riegrova a Ottova naučného slovníku.

7. října 1938
československá vláda uznala autonomii Slovenska na základě Žilinské dohody politických stran z předcházejícího dne (kromě soc. dem. a komunistů), předsedou autonomní vlády se stal dr. Jozef Tiso, vznik tzv. Druhé Česko-Slovenské republiky.

7. října 1923
se v Sušici narodil scenárista a režisér Břetislav Pojar, profesor FAMU v Praze.

7. října 1953
zemřel v Praze malíř, grafik a sochař Emil Filla (* 4.4.1882 Chropyně).

8. října 1928
se narodil sportovní novinář a televizní komentátor Vít Holubec.

9. října 1903
se v Praze narodil režisér a scenárista Karel Steklý († 5.7.1987 Praha).

9. října 1913
se v Náchodě narodil malíř, sochař, loutkař a architekt Rudolf Říha († 2.11.1982 Paříž, Francie), za války půbil v Baťových filmových ateliérech v Kudlově u Zlína, od 1948 žil ve Francii.

10. října 1993
zemřel herec Ota Sklenčka (* 19.12.1919).

10. října 1938
německá říše anektovala Petržalku (Engerau) a Devín (Theben).

12. října 1943
se v Praze narodil zpěvák Karel Černoch († 27.12.2007 Praha).

14. října 1913
zemřel šlechtic, politik a mecenáš Václav Kounic (* 26.9.1848); 1908 věnoval svůj palác v Brně na zřízení české studentské koleje.

14. října 1923
se narodil sochař a keramik Pravoslav Rada.

15. října 1973
zemřel Stanislav Bechyně, vědec v oboru železobetonových konstrukcí a technologie betonu (* 20.7.1887).

15. října 1938
prezident republiky Edvard Beneš odstoupil z funkce a odjel do emigrace.

16. října 1868
se narodil technik a podnikatel Václav Klement († 13.8.1938), zakladatel firmy Laurin a Klement.

16. října 1993
zemřel scenárista a režisér Jindřich Fairaizl (* 14.6.1934).

16. října 1968
předsedové vlád ČSSR a SSSR Oldřich Černík a Alexej Kosygin podepsali dohodou o dočasném rozmístění sovětských vojsk na území Československa, jež ve skutečnosti trvalo až do června 1991, smlouvu 18.10.1968 schválilo Národní shromáždění.

16. října 1903
se v Drásové na Moravě narodil herec Vladimír Šmeral († 15.3.1982 Praha).

17. října 1903
se v obci Vavrišovo narodil Ing. Dr. Peter Zaťko († 10.1.1978 Bratislava), slovenský ekonom, v roce 1991 oceněný Řádem T. G. Masaryka in memoriam.

17. října 1918
rakousko-uherský císař a král Karel IV. vydal Manifest k národům monarchie, jímž vyhlásil změnu monarchie na spolkový stát, ten však už neměl žádný vliv na další vývoj zanikající říše.

18. října 1918
dočasná československá vláda ustanovená čtyři dny předtím Národní radou československou vydala ve Washingtonu Deklaraci nezávislosti Československa, podepsanou T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem.

19. října 1893
se narodil malíř a architekt Josef Grus († 19.3.1972).

21. října 1918
se narodil herec Václav Voska († 20.8.1982).

21. října 1933
se v Praze narodila spisovatelka, překladatelka a scenáristka Zdena Salivarová.

21. října 1933
v Praze zemřel Bedřich Jeřábek (* 16.1.1883 Vrbová Lhota), divadelní herec a režisér, v letech 1914-19 ředitel Východočeského divadla v Pardubicích, s jehož ansámblem přišel do Bratislavy, kde 1919-22 působil jako první ředitel Slovenského národního divadla (první premiéra 1.3.1920), působil i v Plzni, Praze a Českých Budějovicích.

22. října 1883
se v Boskovicích narodil malíř, grafik a sochař Otakar Kubín (Othon Coubine - † 17.10.1969 Marseille, Francie).

23. října 1943
se v Praze narodil zpěvák Václav Neckář.

24. října 1668
byl pokřtěn malíř Petr Jan Brandl, významný představitel vrcholného baroka († 24.9.1735).

24. října 1953
zemřel malíř Karel Holan (* 4.12.1893).

24. října 1978
byla spolu s družicí Interkosmos vynesena na oběžnou dráhu první československá družice Magion, určená na výzkum magnetosféry a ionosféry; po třech týdnech společného letu se odpojila k samostatnému výzkumu.

25. října 1898
se v Praze narodil filmař a režisér Karel Anton († 12.4.1979 Berlín), jeho film Tonka šibenice podle pŕedlohy E. E. Kische byl dodatečně ve Francii ozvučen, čím se stal prvním čs. zvukovým filmem, od 1934 žil ve Francii a od 1936 v Německu.

25. října 1913
se narodil skladatel a dirigent Karel Valdauf († 4.7.1982).

26. října 1993
v Praze zemřel herec František Filipovský (* 23.9.1907 Přelouč).

26. října 1898
se v Paříži narodil Ing. Alexander Georgievský († 6.6.1974 Bratislava), stavební inženýr a projektant zejména mostů, železobetonových a ocelových konstrukcí, po ukončení vysokoškoslkého studia 1926 na ČVUT působil v Praze a Brně, později v Podbrezové a Banské Bystrici, autor viaduktu v Hanušovicích nad Topľou, v době zrodu největší stavby tohoto druhu ve stŕední Evropě, jako vedoucí Ústavu železných konstrukcí při SVŠT v Bratislavě se zasloužil o poválečnou obnovu mostů na Slovensku, rekonstrukce Červeného mostu v Bratislavě.

26. října 1923
v Lipníku nad Bečvou se narodil Zdeněk Bílek, v letech 1954-68 dirigent Slovenské filharmonie, 1975-82 dirigent opery Státního divadla v Košicích, od 1984 pedagog Státní konzervatoře v Bratislavě.

27. října 1968
Národní shromáždění v Praze schválilo ústavní zákon o československé federaci (podepsaný prezidentem L. Svobodou 30.10.1968 na Bratislavském hradu, do platnosti vstoupil 1.1.1969).

27. října 1898
se v Praze narodil František Běhounek, radiolog, polární badatel a spisovatel, profesor ČVUT v Praze († 1.1.1973 Karlovy Vary), v r. 1928 se zúčastnil výpravy U. Nobileho k severnímu pólu.

27. října 1913
se v Prostějově narodil Ing. Dr. Otto Wichterle, vědec v oboru organická a makromolekulární chemie († 18.8.1998 Praha).

28. října 1918
vyhlášení samostatné Československé republiky.

29. října 1988
zemřela herečka Nataša Gollová (vl. jm. Hodáčová - * 27.2.1912).

29. října 1923
se uskutečnil první let Československých aerolinií z letiště Praha - Kbely do Bratislavy, jediným cestujícím na palubě dvouplošníku Avia A-14, letícím průměrnou rychlostí 110 km/h, byl redaktor Lidových novin Václav König, od 5.5.1924 byla linka prodloužena do Košic.

30. října 1478
v Budíně vyhlásili uzavření míru mezi Matyášem Korvínem (1440-1490) a Vladislavem II. Jagellonským (1456-1516), čím se skončila desetiletá uhersko-česká válka (v Olomouci byl mír vyhlášen 7.12.1478). Oba panovníci si ponechali titul českého krále, Matyáš si udržel Moravu, Slezsko a Lužici s tím, že až po jeho smrti je může Vladislav získat zpět za 400 000 zlatých.

30. října 1898
se v rakouském Linzi narodil geolog Alois Matějka († 28.8.1978 Praha), který se dlouhá léta věnoval průzkumu západních Karpat.

30. října 1918
v Martině přijali Deklaraci slovenského národa, v níž se představitelé různých slovenských politických směrů a inteligence přihlásili k vytvoření společného československého státu, mimo jiné i slovy: ,,slovenský národ je čiastka rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa".

30. října 1968
podepsán zákon o československé federaci.

31. října 1968
zemřel sochař a řezbář Vojtěch Sucharda (* 1.1.1884).